Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типи птахівничих підприємствДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ

 

 

Методичні рекомендації

До практичної роботи

З дисципліни

“Машиновикористання в тваринництві” (спеціалісти)

тема:

Розрахунок кількості приміщень для

утримання тварин на фермі”

 

 

Дніпропетровськ 2013

Методичні рекомендації до практичної роботи з дисципліни “Машиновикористання в тваринництві” (спеціалісти) тема:“ Розрахунок кількості приміщень для утримання тварин на фермі” – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. 20 с.

 

 

Приведені завдання, зміст, порядок виконання практичної роботи і основні довідникові матеріали за темою роботи.

Матеріал викладено згідно типової та робочої навчальних програм з дисципліни «Машиновикористання в тваринництві» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» очної та заочної форм навчання, спеціальність 7.10010203 "Механізація сільського господарства"

освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст".

 

Укладач:доцент Л.О. Кіряцев

Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент І.О.Романюха

кандидат технічних наук, доцент Н.І. Ралдугін

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри “Механізація виробничих процесів у тваринництві (протокол № 8 від 31.05.2013 р.) і ухвалено науково-методичною радою факультету механізації сільського господарства (протокол № 11 від 26.06.2013 р.)


Розрахунок кількості приміщень для утримання тварин на фермі

 

Розрахунок кількості приміщень для утримання тварин на фермі виконується в наступному порядку:

Обґрунтувати завдання з виробництва продукції тваринництва.

Визначитися зі спеціалізацією (типом підприємства) тваринницької (птахівничої)) ферми.

Згідно завданню з наведених нижче типів тваринницьких (птахівничих) підприємств вибрати відповідний тип.

 

Типи скотарських підприємств

1. З виробництва молока

2. З вирощування ремонтних телиць (нетелів):

- від 20 днів до 6-7 місячної тільності

- від 6-ти місячного віку до 6-7 місячної тільності

3. Репродукторні та м’ясні з повним оборотом стада

4. З виробництва яловичини:

- від 20 днів до 13-18 місяців

- вирощування молодняку

- дорощування молодняку

- відгодівля молодняку

5. Для дорощування і відгодівлі молодняку від 4-6 до 16-18 місяців

6. З відгодівлі дорослої худоби до 16-18-місячного віку

7. Відгодівельні майданчики

 

Типи свинарських підприємств

1. Племінні ферми2. Товарні підприємства в громадських організаціях:

а) репродукторні

б) відгодівельні

в) з закінченим виробничим циклом

3. Ферми в підсобних господарствах

4. Малі ферми в селянських (сімейних, орендних господарствах):

а) з закінченим виробничим циклом

б) відгодівельні

5. Селекційно-гібридні центри

6. Станції штучного запліднення

7. Станції контрольної відгодівлі

8. Станції по вирощуванню та оцінці кнурів

 

Типи птахівничих підприємств

1. Товарні птахівничі підприємства

а) спеціалізовані птахофабрики та птахоферми (без батьківського стада) з виробництва:

- харчових яєць,

- м’яса курчат бройлерів;

б) птахофабрики з замкнутим циклом виробництва, що будуються з виробництва:

- харчових яєць

- м’яса курчат бройлерів;

в) птахофабрики та об’єднання з виробництва:

- харчових яєць,

- м’яса курчат бройлерів;

2. Племінні підприємства

а) племзаводи, племрепродуктори І та ІІ порядку для:

- курок яєчних порід,

- курок м’ясних порід;

б) племінна контрольно-випробувальна станція

в) птахофабрики та об’єднання з виробництва:

- харчових яєць,

- м’яса курчат бройлерів.

3. Спеціалізовані птахівничі підприємства з вирощування ремонтного молодняку

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...