Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практична робота № 6 

Тема: «Особливості побудови вантажних тарифів»

 

Мета: навчитися визначати систему розрахунку тарифів для населення (автоперевезення)

Хід роботи:

 

Відрядні тарифи застосовуються за умови пред'явлення замовником до перевезення вантажу із зазначенням його загальної кількості, маси відправок, пункту відправлення і пункту призначення.

Тарифи на перевезення вантажів на умовах платних автотонно - годин застосовуються за умови пред'явлення замовником до перевезення вантажу із зазначенням його кількості , пункту відправлення , пункту призначення і необхідної (узгодженої з автотранспортним підприємством) вантажопідйомності рухомого складу.

Тарифи за погодинною користування вантажними автомобілями застосовуються при наданні в розпорядження замовника на його вимогу певного типу автомобіля на певний час.

Тарифи за користування вантажними автомобілями з покілометрового розрахунку застосовуються в наступних випадках:

- За подачу або повернення автомобіля до пункту першої навантаження або від пункту останньої розвантаження , якщо обидва пункти розташовані за межами населеного пункту , в якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачується найбільш короткий пробіг ( при розрахунках за відрядними тарифами і тарифами на перевезення вантажів на умовах платних автотонно - годин);

- За пробіг автомобіля в обох напрямках , коли перевезення не відбулася з вини замовника ;

- За пробіг автомобіля при проходженні своїм ходом для роботи поза місцем його постійного перебування строком понад добу і при поверненні назад.

Розрахунок прибутку

Розрахунок собівартості перевезень за статтями витрат

У статті «Заробітна плата персоналу з організації та здійснення перевезень» враховуються витрати на оплату праці водіїв , ремонтних і допоміжних робітників , керівників фахівців і службовців , безпосередньо пов'язаних із здійсненням перевезень , виконанням інших транспортних робіт і послуг.

Заробітна плата ремонтних і допоміжних робітників може враховуватися в статті «Ремонт і технічне обслуговування рухомого складу» , заробітна плата керівників , фахівців і службовців може враховуватися в статті « Громадські (накладні) витрати».

Заробітна плата персоналу з організації та здійснення перевезень ( ЗП) за один автомобіле- день роботи рухомого складу визначається за формулою:

ЗП = Зпв + ЗПР + ЗПС ,

Де Зпв - заробітна плата водіїв , грн. ;

ЗПР - заробітна плата ремонтних і допоміжних робітників , грн. ;

ЗПС - заробітна платана керівників , фахівців і службовців , грн.

Заробітна плата водіїв :

Зпв = ( Ктр * ТС1р/Др ) * КЗП ,Де Ктр - тарифний коефіцієнт водіїв вантажного автомобіля залежно від вантажопідйомності цього автомобіля ;

ТС1р - тарифна ставка першого розряду , що діє в організації , грн. ;

Др - середньомісячна кількість робочих днів , встановлена ​​ухвалою Міністерством праці та соціального захисту України на поточний календарний рік для організацій з відповідним режимом робочого часу , днів

КЗП - коефіцієнт , що враховує премії за виробничі результати роботи та спеціальні види премій , доплати і надбавки до заробітної плати водія і т.д.

Заробітна плата керівників , фахівців і службовців визначається за формулою:

ЗПС = Зпв * Кс ,

Де Кс - коефіцієнт заробітної плати керівників , фахівців і службовців , який припадає на 1 грн заробітної плати водіїв.

Завдання

Розрахунок тарифу

Для визначення тарифу необхідну одиницю виміру отримана вартість перевезення ділиться на відповідний обсяг транспортної роботи:

– тариф за 1 тонну:

Тт = СТНДСгр,

– тариф за 1 отправку груза:

Тк = СТНДСе,

– тариф за 1 тонно-км:

Ттр = СТНДС/ТР,– тариф за 1 км пробега:

Ткм = СТНДСобщ,

 

Определение окладов водителя и экспедитора

Месячный оклад водителя (Ом) определяется исходя из тарифной ставки 1-го разряда, установленной в организации (С), и кратных ее размеров (Кр), предусмотренных приложением 3 к Инструкции о порядке применения Единой тарифной сетки работников Украины, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 сентября 2002 г. № 123 (с изменениями и дополнениями; далее — Инструкция):

В Инструкции кратные размеры тарифной ставки 1-го разряда водителей легковых автомобилей дифференцированы в зависимости от величины рабочего объема двигателя автомобиля.

Приведем кратные размеры тарифной ставки 1-го разряда в разрезе марок автомобилей и определим оклады водителей (табл. 1).

Установленная в организации тарифная ставка 1-го разряда составляет 1200 грн

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...