Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологія виконання роботи. Тема: MS Access. Створення таблиць бази даних.Практична робота №8

Тема: MS Access. Створення таблиць бази даних.

Мета: виробити практичні навички створення структури таблиць бази даних засобами MS Access.

Технологія виконання роботи

Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_8, в яку поміщати результати своєї роботи.

Завдання 2. У редакторі Word створити текстовий файл Звіт ПР8.docx та зберегти його у папку ПР_8. Документ має містити номер практичної роботи, тему, мету, результати виконання завдань у вигляді скріншотів та супроводжуючого тексту.

Завдання 3.Відкрити середовище MS Access та використовуючи теоретичну довідку ознайомитися із структурою вікна програми і створити нову базу даних та зберегти її у файлі Облік товару_<Власне прізвище>.

Завдання 4.Використовуючи теоретичну довідку, ознайомитися із інфологічною моделлю бази даних Облік товар та помістити її у звіт з поясненями.

Завдання 5. Створити таблиці бази даних, використовуючи різні засоби MS Access .

1. Використовуючи режим Конструктора, створити таблицю Клієнти за такою структурою:

Таблиця Klienty

Опис вмісту поля Ім'я поля Тип поля Розмір поля
Унікальний код клієнта Kod_Klienta Счетчик  
Назва фірми-кпієнта NazvFirmy Текстовый
П.І.Б. представника фірми Predstavnik Текстовый
Номер телефону фірми Telefon Текстовый
Номер факсу Fax Текстовый
Юридична адреса фірми Adressa Поле MEMO  

 

2. Встановити ключовим поле Kod_Klienta

3.Закрити таблицю, вказавши при зберіганні назву таблиціKlienty

4.Аналогічно створити структуру таблиць Tovary(з ключовим полемKod_Tovary), Nadhodjennya, Realizaciya, RuhTovary(з ключовим полемNomPor) та зберегти з відповідними назвами:

Таблиця Tovary

Опис вмісту поля Ім'я поля Тип поля Розмір поля
Унікальний код товару Kod_Tovary Счетчик Длинное целое
Назва товарної групи TovGruppa Текстовый
Назва товару NazvTovary Текстовый
Додаткові відомості про товар Primitky Поле MEMO  

 

Таблиця Nadhodjennya (накладні надходжень)

Опис вмісту поля Ім'я поля Тип поля Розмір поля Формат поля
Номер накладної надходжень NomNaklNadh Текст  
Дата операції Dat Дата/время   Средний формат даты
Код клієнта Kod_Klienta Числовой (Мастер подстановок) Длинное целое  
Відмітка про оплату Splacheno Логический   Да/Нет

 Таблиця Realizaciya (накладні витрат)

Опис вмісту поля Ім'я поля Тип поля Розмір поля Формат поля
Номер витратної накладної NomNaklVitrat Текст  
Дата операції Dat Дата/время   Средний формат даты
Код клієнта Kod_Klienta Числовой (Мастер подстановок) Длинное целое  
Відмітка про оплату Splacheno Логический   Да/Нет

 

Таблиця RuhTovary (Рух товарів)

Опис вмісту поля Ім'я поля Тип поля Розмір поля Формат поля чи значення іншої властивості
Номер запису NomPor Счетчик Длинное целое  
Тип операції TipOperacii Логический   Надходження / Витрати
Код товару Kod_Tovary Числовой (Мастер подстановок) Длинное целое  
Кількість товару, який надійшов або був реалізований Kilkist Числовой Длинное целое  
Ціна за одиницю виміру товару Cina Денежный Денежный  
Номер накладної надходжень NomNaklNadh Текст (Мастер подстановок) Властивість Индексированное поле зі значенням Да (Совпадения не допускаются)
Номер витратної накладної NomNaklVitrat Текст (Мастер подстановок) Властивість Индексированное поле зі значенням Да (Совпадения не допускаются)
Додаткова інформація Primitka Поле MEMO    

 

Завдання 6.Зберегти результати роботи.

Завдання 7.Помістити до звіту відповіді на контрольні запитання.

Завдання 8.Перемістити папку ПР_8 з Робочого столу на диск Z: у папку Практичні роботи Власне прізвище та передати наSkyDrive.

Завдання 9.По закінченню роботи вийти з сеансу: Пуск → Завершення сеансу …

 

Запитання до захисту практичної роботи

1. Яку базу даних називають реляційною?

2. Які об’єкти існують у реляційній базі даних?

3. Які способи створення таблиць існують в Microsoft Access?

4. Які елементи відображаються в режимі Конструктор таблиць?

5. Які основні типи даних використовуються при конструюванні таблиць?

6. Що таке формат поля?

7. Які формати є у Числового типу даних?

8. Які формати є у типу даних Дата/Час?

9. Які основні властивості мають текстові поля і як їх задати?

10. Які властивості мають числові поля і як їх задати?

11. Які властивості має поле МЕМО? Що зберігається в полі МЕМО?

12. Яке поле таблиці можна вважати унікальним полем?

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...