Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬзмістовний модуль І.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

План заняття:

1.1. Функції зовнішньоекономічної сфери.

1.2 Вплив зовнішньоекономічної діяльності на національну економіку.

1.3 Сутність, причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

1.4 Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

1.5 Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

1.6 Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

1.7 Основні види і форми зовнішньоекономічної зв’язків.

 

Питання:

1. Назвіть суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності визначених законодавством України.

2. Визначте термін «зовнішньоекономічна діяльність» згідно законодавства України.

3. Перелічите відмінні характеристики ЗЕД.

4. Охарактеризуйте принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

5. Чим відрізняються форма та вид зовнішньоекономічних зв’язків?

6. З чим пов’язано превалювання у зовнішньоекономічних зв’язках експортно-імпортних операцій?

 

Практичні завдання:

1. Наведіть приклади впливу зовнішньоекономічної діяльності на національну економіку за напрямами впливу.

2. Наведіть приклади видів зовнішньоекономічної зв’язків.

3. Наведіть приклади форм зовнішньоекономічної зв’язків.

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Література: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

План заняття:

2.1. Зовнішньоекономічна політика держави.

2.2 Сучасні концептуальні підходи до форму­вання зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних еконо­мічних інтересів.

2.3 Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.

2.4 Оцінка сучасного стану ЗЕД України.

2.5 Основні показники розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

2.6 Платіжний баланс: структура та характеристика.

 

Питання:

1. Що розуміють під терміном «зовнішньоекономічна політика держави»?

2. З’ясуйте особливості зовнішньоекономічної політики України.

3. Наведіть складові зовнішньоекономічної політики.

4. Які основні принципи побудови платіжного балансу країни?

5. Які основні джерела інформації для платіжного балансу країни?

6. Як встановлюється розрахункова одиниця платіжного балансу України?

Практичні завдання:

1. Розрахуйте основні показники розвитку зовнішньоекономічного сектора України за наступними групами:

- абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля),

- відносні (індекси динаміки експорту та імпорту в порівнянні з попереднім роком, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі),- показники структури (товарна структура експорту, імпорту; частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції);

- показники інтенсивності та ефектив­ності зовнішньоекономічних зв'язків України (обсяг експорту, обсяг імпорту, зовнішньоторговельний оборот на душу населення, експортна квота, імпортна квота, зовнішньоторговельна квота).

2. Дослідіть чисту інвестиційну позицію України та її динаміку за останні 3 роки, побудуйте графічне зображення динаміки чистої інвестиційної позиції України за останні 3 роки за платіжним балансом України.

3. Дослідить сальдо платіжного балансу України та його динаміку за останні 3 роки.

4. Дослідить обсяг резервних активів України та їх динаміку за останні 3 роки.

5. Схематично наведіть складові зовнішньоекономічної політики України.

Джерело для статистичних даних: Платіжний баланс [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/

BALANS/PB_2010.pdf

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...