Главная Обратная связь

Дисциплины:


Механізм регулювання оплати праці та її тарифна системаВажливою складовою системи організації оплати праці є її державне та договірне регулювання.

Метою державного регулювання заробітної плати є створення умов для виконання заробітною платою її основних функцій, перш за все відтворювальної і соціальної. Державна політика оплати праці спрямована на реалізацію права найманого працівника на отримання заробітної плати, розмір якої забезпечував би йому і його сім’ї належний життєвий рівень, та на дотримання об’єктивності і соціальної справедливості.

Відповідно до Закону України „Про оплату праці”, держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення: мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гарантій; умов і розмірів оплати праці працівників бюджетних установ і організацій; умов і розмірів оплати праці керівників державних підприємств; рівня оподаткування підприємств і доходів працівників.

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на підставі укладення тарифних угод на трьох рівнях:

- міжгалузевому – генеральна тарифна угода (диференціація мінімальних тарифних ставок; єдині тарифні умови праці; взаємні зобов’язання сторін щодо виконання угоди);

- галузевому – галузева тарифна угода (предметом є єдині для підприємств відповідної галузі тарифна сітка для робітників і шкали співвідношень мінімальних посадових окладів);

- виробничому – тарифна угода як складова частина колективного договору.

Тарифна угода –це договір між представниками сторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.

Колективним договором визначаються форми, системи, розмір заробітної плати та інших трудових виплат – надбавок, доплат, премій, встановлюється рівень гарантій, компенсацій і пільг.

Основою формування та диференціації розмірів заробітної плати є тарифна система. Вона застосовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Основними елементами тарифної системи є: тарифні сітки, тарифні ставки, системи посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна сітка– це сукупність тарифних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Вона встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різних кваліфікацій.

Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. За першим розрядом тарифікуються прості роботи, виконання яких не потребує професійної підготовки. Коефіцієнти наступних розрядів характеризують ступінь складності праці робітників, що мають такі розряди.

Тарифна ставка першого розрядувизначається відповідно до встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, тобто таким, нижче якого вже не можна платити працівникові за виконану норму робочого часу.

Тарифні ставки інших розрядіввизначаються множенням тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду.

Системи посадових окладівпередбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі певних характеристик.

Тарифно-кваліфікаційні довідники –збірники нормативних актів, що містять кваліфікаційні характеристики робіт і професій, згруповані за виробництвами та видами робіт і призначені для тарифікації робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітникам.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...