Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ціни і прибутковість акцій 

 


4. У початковій таблиці відсортуйте записи в порядку збільшення фактичної прибутковості по дивідендах (виділити таблицю без заголовків і без рядка Среднее значение, виконати команду меню Сортировка →Данные).

5. Виконайте фільтрацію таблиці, обравши з неї тільки тих емітентів, фактична прибутковість яких більше середньої по таблиці. Алгоритм фільтрації :

- виділити дані таблиці з прилеглою одним рядком заголовка;

- виконати команду меню Данные → Фильтр → Автофильтр;

- в заголовку стовпця Фактическая доходность клацнути на кнопці списку, що розкривається, і обрати Условие;

- у вікні призначеного для користувача Автофильтра задати умову: >среднее значение.

6. Результати фільтрації помістіть на новий робочий лист, включивши в нього наступні графи:

- Эмитент;

- Номинал акции;

- Цена продажи;

- Доходность по дивидендам фактическая.

7. Побудуйте на окремому робочому листі Excel кругову діаграму, що відбиває фактичну прибутковість по дивідендах кожного емітента у вигляді відповідного сектора (виділити стовпці Эмитент і Фактическая доходность, виконати команду меню Вставка → Диаграмма). На графіці показати значення прибутковості, вивести легенду і назву графіку : Аналіз фактичної прибутковості акцій по рівню дивідендів.

8. Побудуйте на новому робочому листі Excel змішану діаграму, в якій представте у вигляді гістограм значення номіналів і ціни продажу акцій кожного емітента, а їх фактичну прибутковість покажіть у вигляді лінійного графіку на тій же діаграмі. Виведіть легенду і назву графіку : Аналіз прибутковості акцій різних емітентів. Алгоритм будування змішаного графіку :

- виділити стовпці Эмитент, Номиналакции і Цена продажи;

- виконати команду меню Вставка → Диаграмма → тип діаграми Гистограмма;

- для додавання лінійного графіку Фактичная доходностьпо дивидендам правою кнопкою миші активізувати меню ДиаграммаИсходные данные вкладка Ряд → кнопка Добавить; у полі Имя ввести назву ряду : Доходность, в полі Значения ввести числовий інтервал відповідний фактичній прибутковості по дивідендах;

- на отриманій діаграмі встановити курсор миші на стовпець, що відповідає значенню Доходность, правою кнопкою миші активізувати контекстне меню, виконати команду Тип диаграммиГрафик

9. Підготуйте результати розрахунків і діаграми до виводу на друк (меню Файл → Печать).


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...