Главная Обратная связь

Дисциплины:


Способи редагування даних ЕТРедагувати вміст комірки можна декількома способами:
1. виділити комірку і редагувати її в рядку формул, перемістивши курсор на потрібне місце.
2. двічі клацнути комірку мишею або виділити комірку і натиснути клавішу F2. В цьому випадку редагування даних можна здійснювати безпосередньо у комірці або в рядку формул.
Завершивши редагування комірки, натискуйте клавішу Enter або кнопку Введення (Enter) у рядку формул.

Типи даних в ЕТ.

Клітинка може бути порожньою або містити один з таких типів даних:
• числовий, включаючи дату і час;
• текст;
• формула.

1. Числовий тип.

Можливі такі основні форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове. Для цілого числа допустимо використовувати цифри 0 . 9, а також знаки + і -. Дійсне число включає додатково крапку, яка розділяє цілу і дробову частини. Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е. Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник.

2. Текстовий тип.

Якщо дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст.

3. Формула.

Формула починається із символу ''=''і являє собою сукупність операндів, з'єднаних знаками операцій і круглих дужок.

27. Форматування комірок в ЕТ.

Команда Формат комірок є в контекстному меню виділеної комірки чи діапазону. Форматування - це зміна зовнішнього вигляду об"єкту(комірки) без зміни його інформаційного наповнення(даних). Діалогове вікно, що дозволяє проводити операції форматування комірок складається з 6-ти підвікон(вкладок), що мають назви Число, Вирівнювання, Шрифт, Обвідні лінії, Заливка і Захист, доступ до яких здійснюється через ярлики. Числовий формат визначає спосіб відображення числа на екрані. Горизонтальне і вертикальне вирівнювання тексту і чисел у комірках здійснюється за допомогою вкладки Вирівнювання. При зміні вирівнювання тип даних залишається тим самим. Форматування символів - це надання їм властивостей за допомогою елементів управління з вкладки Шрифт. Обвідні лінії у комірках допомагають наочніше оформити створюваний документ. Для наочнішого оформлення даних можна для комірок використовувати різні кольори фону і узори.

28. Форматування рядків і колонок в ЕТ.

Форматування рядка і стовпця здійснюють для забезпечення кращого вигляду таблиці, її заголовків та для виділення підсумкових результатів. Змінити висоту рядків та ширину стовбців можна як за допомогою миші чи за допомогою команд меню програми Excel. Для зміни висоти рядка/ширини стовбця за допомогою миші потрібно встановити курсор на нижню/праву лінію сітки в полі заголовків рядків/стовбців. Курсор набере вигляду перехрестя із стрілками, направленими в протилежні сторони. Далі, утримуючи натисненою кнопку миші, слід переміститити границю заголовку до набуття рядком/стовбцем необхідного розміру. Для зміни розмірів декількох (усіх) рядків/стовбців потрібно їх виділити і міняти розмір у одному з виділених рядків/стовбців.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...