Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття про ключове полеПри роботі з таблицями БД важливу роль відіграють ключові поля.

Ключове поле (Primary Key) -це одне або кілька полів, за якими однозначно ідентифікуються записи в таблиці. Ключові поля дуже корисні, адже вони збільшують швидкодію роботи з таблицею і дозволяють добавляти зв'язки між таблицями. За замовчуванням ключові поля у списку даних таблиці відображаються першими. В ролі ключових полів можна використовувати лише дані, які ніколи не будуть повторюватись. Як ключове поле не можна використовувати прізвище, оскільки трапляються випадки коли в одну таблицю входять декілька записів з однаковим прізвищем.Інколи в якості ключового поля є сенс використовувати комбінацію полів.

Для встановлення ключового поля необхідно в режимі конструктора таблиці вибрати поле (або поля), яке потрібно використати як ключове (для декількох потрібно виділяти при натиснутій клавіші Ctrl). Після цього в пункті меню Edit (Правка) потрібно вибрати команду Primary Key (Ключевое поле) або натиснути піктограму .

37. Призначення і основні можливості Access.

Microsoft Access є реляційною СУБД із табличною структурою даних. Це означає, що таблиці являють собою основний об'єкт збереження даних.

 

Основні можливості СУБД Microsoft Access:

  • проектування базових об'єктів – двовимірні таблиці з полями різних типів даних;
  • створення зв'язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного відновлення полів і каскадного видалення записів;
  • введення, зберігання, перегляд, сортування, зміна й вибірка даних з таблиць із використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарата алгебри логіки;
  • створення, модифікація й використання похідних об'єктів (запитів, форм і звітів).

38. Призначення макросів в Access.

Основний набір засобів Microsoft Access орієнтований на користувачів, що не володіють мовами програмування. Для програмістів же до цих засобів додані макроси (невеликі програми на мові макрокоманд системи Access) і модулі (процедури на мові Visual Basic for Application, VBA). З їх допомогою можна істотно розширити функціональні можливості створюваного вами додатку і набудувати його на потреби конкретних користувачів.

Макрос в Access є структурою, що складається з однієї або декількох макрокоманд, які виконуються або послідовно, або в порядку, заданому певними умовами. Набір макрокоманд в Access дуже широкий, за допомогою макросів можна реалізувати багато що з того, що дозволяють зробити процедури на VBA. Кожна макрокоманда має певне ім'я і, можливо, один або декілька аргументів, які задаються користувачем. Наприклад, при використанні макрокоманди Відкрити форму (OpenForm) як аргументи необхідно задати, принаймні, ім'я форми, що відкривається, і режим виведення її на екран.Використання макросів виправдане тим, що їх легко створювати, і для цього не потрібно вивчати синтаксис мови програмування.

Основне призначення макросів — це створення зручного інтерфейсу додатку: щоб форми і звіти відкривалися при натисненні кнопок у формі або на панелі інструментів або ж звичним вибором команди меню; щоб при відкритті додатку користувач бачив на екрані не вікно База даних , наповнене безліччю таблиць, запитів, форм і звітів, а якусь зрозумілу форму, за допомогою якої можна було б відразу проводити бажані дії і т.п.

39. Призначення модулів в Access.

Модулі, як і макроси, — це об’єкти, які можна використовувати для додавання функціональності до бази даних. Проте, якщо макроси Access створюються за допомогою вибору зі списку дій макросу, модулі пишуться мовою програмування Visual Basic (VBA). VBA - це макро-версія мови програмування Microsoft Visual Basic, яка використовується для програмування додатків Microsoft Windows і постачається разом із деякими програмами Microsoft. Модуль — це збірка декларацій, інструкцій і процедур, які зберігаються разом. Модуль може бути модулем класу або стандартним модулем. Модулі класу додаються до форм або звітів і зазвичай містять процедури, характерні для форми чи звіту, до яких вони додаються. Стандартні модулі містять загальні процедури, не пов’язані з жодним іншим об’єктом.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...