Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проведення обчислень у формах42. Робота з бланком «запиту за зразком» в Access.

Запити – це гнучкий і зручний засіб доступу до даних, важливою властивістю якого є те, що при створенні результуючої таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть упорядковуватися (сортуватися), фільтруватися (відсіюватися), об'єднуватися, розділятися, змінюватися, і при цьому ніяких змін у базових таблицях може не відбуватися.

Запити за зразком. Рядок “Поле” заповнюють перетягуванням назв полів із таблиць у верхній частині бланка. Кожному полю майбутньої результуючої таблиці відповідає один стовпець бланка запиту за зразком. Рядок «Ім'я» таблиці заповнюється автоматично при перетягуванні поля. Якщо натиснути на рядок “Сортировка”, з'явиться кнопка списку, щорозкривається, який містить види сортування. Якщо призначити сортування по якомусь полю, дані в остаточній таблиці будуть відсортовані по цьому полю.

43. Сортування та фільтрування даних в Access.

Найпростішим cпособом пошуку потрібних записів у таблицях є сортування даних. Упорядкованість записів дозволяє користувачам переглядати та знаходити потрібні дані, не переглядаючи всі дані.

Записи в таблиці, запиті, формі або звіті можна сортувати за одним або кількома полями. Вибір способу сортування записів у звіті або формі не потребує виконання складних дій зі структурою.

Сортування за декількома полями дозволяє пришвидчити процес пошуку потрібної інформації та її обробку. Збільшення кількості полів сортування має сенс лише до тих пір, поки дані в попередніх полях сортування не є унікальними, тобто повторюються.

Фільтр змінює дані, які відображаються у таблиці, формі або звіті, без змінення ії структури. Фільтр можна розглядати як критерій або правило, визначене для поля. Цей критерій визначає значення полів, які слід переглянути. У разі застосування фільтра відображаються лише ті записи, які містять потрібні значення. Решта записів приховується до видалення фільтра.

Типи фільтрів:

· загальні фільтри;

· фільтр на основі виділеного фрагмента;

· фільтрування за формою:

· розширені фільтри.

Загальні фільтри доступні як команди контекстного меню, тому не потрібно витрачати час на побудову правильних критеріїв фільтра. Щоб отримати доступ до цих команд, слід клацнути правою кнопкою миші поле, яке потрібно відфільтрувати.

44. Способи створення запитів в Access.

Створення запитів в MS Access включає наступні етапи:

1) У вікні бази даних Access вибрати вкладку "Запити".

2) Клацнути по кнопці «Створити».

3) MS Access виведе вікно «Новий запит» з п'ятьма варіантами створення запитів.Конструктор призначений для самостійного створення нового запиту.
Простий запит - для створення запиту на вибірку з певних полів.

Перехресний запит - створення запиту, що виводить дані в компактному форматі, подібному формату електронної таблиці.

Повторювання запису - створення запиту на пошук повторюваних записів у простій таблиці або запиті.

Записи без підлеглих - створення запиту на пошук записів, яким не відповідає жодний запис у підпорядкованій таблиці.

45. Структура таблиць та типи інформації в Access.

структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей. Структуру визначає користувач під час аналізу конкретної задачі.

Розглянемо, як створити базу даних, що складатиметься з однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми Access треба виконати таку послідовність команд:

У вікні Microsoft Access увімкнути перемикач Новая база данных→ ОК→ Вибрати потрібну папку і надати назву файлові => Создать. В отриманому головному вікні бази даних активізувати закладку Таблиці => Створити.

Якщо з програмою вже працювали раніше, то послідовність команд інша. Надалі суттєво не плутати назву файлу БД і назви таблиць які є в БД. Назва файлу, наприклад studenty, відображається у рядку заголовка головного вікна БД, таблиць — на закладці Таблиці.

 

Є декілька способів створення таблиць:

• режим таблиці;

• конструктор таблиці;

• майстер таблиці;

• імпорт таблиці.

Робота користувача складається з двох етапів: створення структури таблиці за допомогою конструктора і введення даних у таблицю в режимі таблиці. Найчастіше структуру створюють командою Конструктор таблиці.

У режимі конструктора користувач задає:

• назви полів методом введення назв;

• тип даних методом вибору типу з запропонованого списку;

• описи полів, які є необов'язковими

• властивості полів (лише у разі потреби) методом заповнення таблиці властивостей

У найпростіших БД достатньо задати назви полів і зазначити їхні типи, оскільки основні властивості фіксуються автоматично згідно принципу замовчування.

Структуру будь-коли можна модифікувати.

46. Типи відношень між таблицями бази даних. Встановлення, зміна типу та видалення зв’язків між таблицями БД.

Встановлення зв'язку між таблицями :

Якщо ви хочете ввести нову таблицю у вікно Схема даних (Relationships) (див. мал. 23.21) і встановити зв'язок між таблицями, то виконаєте наступні дії:

- закрийте всі таблиці і форми;

- у вікні бази даних виберіть команду Схема даних (Relationships) у меню Сервіс (Tools) або натискуйте однойменну кнопку на панелі інструментів;

- якщо у вікні Схема даних (Relationships) буде представлена яка-небудь інформація, то натискуйте спочатку кнопку Очистити макет (Clear Layout) а потім кнопку Так (Yes) аби продовжити виконання наміченої операції;

- у меню Зв'язки (Relationships) виберіть команду Додати таблицю (Show Table) або натискуйте однойменну кнопку на панелі інструментів;

- у діалоговому вікні Додавання таблиці (Show Table) на вкладці Таблиці (Tables) виділите необхідну таблицю і натискуйте кнопку Додати (Add) або двічі клацніть ім'я цієї таблиці (мал. 23.22);

-у вікні Схема даних (Relationships) відображуватиметься список полів вибраної таблиці з виділеним полем ключа;

- у діалоговому вікні Додавання таблиці (Show Table) виділите таблицю, з якою встановлюється взаємозв'язок і натискуйте кнопку Додати (Add);

- у вікні Схема даних (Relationships) перетягнете ключове поле із списку головної таблиці в список зв'язаної таблиці.

Зміна зв'язків між таблицями

 

Аби змінити існуючий зв'язок, двічі клацніть її мишею.

Аби зв'язати співпадаючі поля в головній і зв'язаній таблицях, клацніть, порожню верхнє вічко в стовпці Табліца/запрос (Table/Query). У цьому вічку з'явиться кнопка із стрілкою, що відкриває список. Виділите в списку співпадаюче поле. Потім клацніть, порожню верхнє вічко в стовпці Зв'язаною таблица/запрос (Related Table/Query) і виберіть ім'я необхідного поля.

Після того, як зв'язок між таблицями встановлений, їх поля можна об'єднати в запиті, формі або звіті.

47. Використання технології XML/XSL- перетворень для створення динамічних веб-сторінок.

48. Застосування таблиць в HTML-документах. Основні теги та атрибути , що беруть участь у створенні таблиць.

49. Можливості веб-служби та адресація в мережі Інтернет.

Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо. В електронному листі можна застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є те, що вона діє в режимі off-line.

 

Internet -пейджери - безкоштовні програми для безпосереднього спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та найпоширеніший сучасний Internet-пейджер - ICQ (Аська).

 

Телеконференція (форум) - послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь. Фактично телеконференції являють собою колективну тематичну електронну пошту.

 

Списки розсипок - послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсипки. Якщо на таку адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього списку. Ця служба не має власного не має власного протоколу і працює тільки через електронну пошту.

 

WWW (World Wide Web) - служба прямого доступу, що потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-серверах інформацією. Вона базується на принципі гіпертексту і може представляти інформацію з застосуванням всіх можливих мультимедійних засобів: аудіо, відео, текст, графіка і т.п.

 

FTP-послуга - служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

 

IRC - система "розмовних кімнат", так званих чатів. Це інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

50. Основні можливості мови розмітки гіпертексту.

Створення Web-сторінок здійснюється за допомогою спеціальної мови, близької до мов програмування. Ця мова називається мовою розмітки гіпертексту HTML (HyperText Markup Language).

51. Призначення та основні функціональні можливості веб-браузерів.

Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сайтів. Вона встановлює зв'язок із веб-сервером, завантажує на комп'ютер сторінку, розташовану за заданою користувачем адресою, та відтворює її на екрані. Вигляд веб-сторінки (гіпертекстового документа) у вікні браузера залежить від наявних у ній тегів — команд мови розмітки HTML. Стиль оформлення сайтів визначає також інформація, записана мовою CSS (Cascade Style Sheets — аркуші каскадних стилів) у HTML-документах чи окремих файлах.

Сучасні браузери здатні відображати ілюстрації, від-творювати анімацію, в ід ео ролики і звук. Браузери забезпечують можливість переміщуватися простором Всесвітньої павутини. Переглядаючи веб-сторінки, що містять гіперпосилання, і клацаючи їх, користувач може швидко переходити від однієї сторінки до іншої.

Хоча їхні вікна відрізняються за виглядом, вони містять однакові за призначенням елементи. Отже, опанувавши один браузер, ви зможете працювати з будь-яким.

52.Призначення форм у веб-сторінках, їх структура та властивості.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...