Главная Обратная связь

Дисциплины:


MS WORD. Зноски. Вставка зносокПапки. Дерево папок. Створення папок в WINDOWS EXPLORER.

Для створення папки у провіднику windows потрібно клацнути правою кнопкою мишки у вікні папки в якій ви хочете створити нову папку ти надати їй своє ім’я.При цьому виникає дерево папок. Диск може мати велику кількість папок, кожна з яких теж може мати свої папки – це і є дерево папок. Дерево папок – це послідовне розміщення папок на ПК.

 

25.Контрольна панель. Регіональні установки.

Регіональні установки потрібні для налаштування часу і мови. Щоб це зробити ми відкриваємо «Панель управленния» і обераємо «Мова і регіональні установки». Тут ми можемналаштувати: формат короткої і довгої дати та часу, а також перший день тижня. Також нам потрібно обрати країну в якій ми знаходимся або наш часовий пояс. Також ми можем обрати мову інтерфейсу і клавіатури.

26.Контрольна панель. Установка нових шрифтів, вилучення їх.

В Windows XP шрифты хранятся в папке Шрифты, попасть в которую можно так: Пуск — Панель управления — Шрифты. Щоб добавити нові шрифти їх потрібно просто перетягнуть до цієї папки.

В Windows7 шрифты хранятся в папке: Пуск — Панель управления — Оформление и персонализация — Шрифты. Для установки нового шрифта в Windows 7 достаточно кликнуть на нем дважды для открытия окна просмотра и нажать кнопку установить.

Для видалення якогось шрифту потрібно перейти у папку шрифтів, знайти потрібний шрифт і нажати на ньому правою кнопкою мишки, потім у контекстному меню обрати «Удалить»

27.Контрольна панель. Встановлення нового мультимедійного устаткування.

До мультимедійного устаткування належить: монітори, скнери, принтери, плоттери, сенсорні екрани, звуковие и видекарти, проектори та інші.

Для установки нового мультимедійного устаткування потрібно приєднати це устаткування до ПК. А потім на панелі управления обрати «Установка нового оборудования» комп’ютер почне шукати всі мультимедійні пристрої підключені до нього. Після цього потрібно у списку знайденого устаткування обрати той потрібний.

Контекстне меню.

Контекстное меню - набор команд в котором зависит от выбранного, или находящегося под курсором в момент вызова объекта, а также состояния рабочей среды и программы, в которой этот объект находится — то, что в совокупности представляет собой контекст для этого меню.Вызов контекстного меню осуществляется как правило по нажатию «контекстной» (правой для правшей) кнопки мыши, специальной клавиши ( Menu ), или сочетания ( ⇧ Shift + F10 ) в Windows

28.Прикладні системи. Текстові редактори. Призначення та функції MS WORD.Прикладна програма або додаток - програма, призначена для виконання певних користувача завдань і розрахована на безпосередню взаємодію з користувачем . У більшості операційних систем прикладні програми не можуть звертатися до ресурсів компьютеранапрямую , а взаємодіють з обладнанням та інш. допомогою операційної системи. Також на простій мові - допоміжні програми.

Текстовий редактор - самостійна комп'ютерна програма або компонент програмного комплексу (наприклад , редактор вихідного коду інтегрованого середовища розробки або вікно введення в браузері) , призначена для створення і зміни текстових даних взагалі і текстових файлів зокрема [ 1 ] .

Можливості Мicrosoft WordМожливість створення нового документа за допомогою шаблонів ( в Word включені шаблони стандартних листів , вітальних записок , звітів , факсів та ряд інших документів).Можливість одночасного відкриття і роботи з великою кількістю документів .Автоматична перевірка орфографії , граматики та стилістики при введенні документа .Автоматична корекція найбільш часто повторюваних помилок. Розширені можливості форматування документа .На відміну від WordPad , Word допускає вирівнювання документа по обох краях , многоколоночной верстку . Використання стилів для швидкого форматування документа .Можливість автоматизації введення повторюваних і стандартних елементів тексту. Зручні механізми роботи з посиланнями , виносками , колонтитулами .Включення в текст елементів , створених в інших програмах Microsoft Office - графічних зображень , електронних таблиць і графіків , звуків , відеозображень і т.д. Можливість підготовки простих електронних таблиць і гіпертекстових документів Internet . Можливість роботи з математичними формулами. Можливість автоматичного створення покажчиків і змісту документа. Можливість відправки готового документа безпосередньо з Word на факс і електронною поштою ( необхідність оснащення модемом ) . Вбудований майстер підказок і об'ємна система допомоги. Microsoft Word є однією з найбільш затребуваних програм сучасності , з використовуваних в офісній роботі . Даний текстовий редактор - найбільш потужний і поширений , а розроблений він компанією Microsoft.

 

Сама програма входить до складу пакету Microsoft Office , який крім Word включає в себе

- Microsoft Excel - дозволяє працювати з електронними таблицями ;

- Microsoft PowerPoint - призначений для створення презентацій ;

- Microsoft Outlook - дозволяє приймати і відправляти електронну пошту.

Однак найбільш часто використовувана програма з цього пакету це Microsoft Word. Будучи текстовим редактором , вона дозволяє істотно полегшити роботу з написання текстів. Ведення кореспонденції , обробка тексту , створення ділової та офіційної переписки - все це стало простіше проводити завдяки Microsoft Word. Вигідними особливостями програми є її функціональність і простота використання , завдяки чому навіть недосвідчений користувач здатний легко розібратися в ній.Microsoft Word забезпечує просте і зручне форматування текстового файлу за рахунок продуманих інструментів і зрозумілого інтерфейсу . Завдяки широкому спектру функцій текстовий процесор Microsoft Word нагадує настільну видавничу систему.

 

Серед функціональних можливостей програми можна відзначити

- Наявність цілого ряду шрифтів різного розміру і накреслення символів ;

- Наявність способів виділення тексту;

- Можливість встановити параметри абзаців , міжрядковий інтервали ;

- Можливість проведення автоматичної перевірки правопису , добору синонімів ;

- Автоматична нумерація сторінок і переноси слів на новий рядок

- Можливість створення таблиць і гіпертексту з посиланнями та багато іншого.

 

Як видно , функціонал даної програми дуже різноманітний , завдяки цьому текст буде мати привабливий вигляд, зручний для читання і розуміння. Крім того , можливість автоформатування , застосування стилів , а також заздалегідь підібрані шаблони дозволяють зробити роботу з Microsoft Word набагато простіше і зручніше.Таким чином , програма Microsoft Word - це найзручніший варіант для створення тексту і його подальшого форматування з можливістю гнучкого налаштування шрифту , стилю написання , оформлення самої сторінки .

 

39.MS WORD. Ілюстративна графіка. Імпорт графіки з файлів. Форматування ілюстрацій.

щоб вставити іллюстрацію потрібно натиснути Вставка - Рисунок та вибрати іллюстрацію

 

40.MS WORD. Фрейм. Створення фреймів. Форматування . Вилучення.

в меню "Разметка страницы" вибрати "границы страниц" і форматувати

 

41.MS WORD. Ділова графіка. Створення графіків. Вставка графіків в текст.

Щоб створити графік треба натиснути Вставка - Диаграмма - график

 

42.MS WORD. Математичні формули. Вставка та редагування формул в документі.

Потрібно натиснути Вставка - Формула і ввести формулу

 

43.MS WORD. Абзаци. Форматування абзацу за допомогою лінійки форматування. Вставка табуляторів.

За допомогою горизонтальної лінійки форматування можна форматувати абзац, бля цього потрібно навести на лінійці на стик двох різних за кольором частин, щоб змінився значок курсора і змістити курсор вправо або вліво.

 

44.MS WORD. Введення математичних формул за допомогою команди форматування. Рамки та тіні.

в меню "Разметка страницы" вибрати "границы страниц" і форматувати рамку, там же можна відредагувати тіні

 

45.MS WORD. Колонтитули. Вставка колонтитулів.

Потрібни швидко два рази натиснути на верхню або нижню частину сторінки, змінити напис та натиснути "закрыть окно колонтитулов" або вставка - верхний или нижний колонтитул

 

46.MS WORD. Формули в таблиці. Обчислення за допомогою формул.

 

 

47.MS WORD. Вставка розриву сторінки. Нумерація сторінок.

щоб пронумерувати сторінки потрібно натиснути "номер страницы"

 

48.MS WORD. Панелі інструментів. Масштабування.

Щоб змінити масштаб потрібно натиснути на меню "вид" і натиснути "масштаб"

 

MS WORD. Зноски. Вставка зносок.

щоб створити зноску треба вибрати у меню "Рецензирование" "создать примечание"

 

50.MS WORD. Створення таблиць. Редагування таблиць. Побудова графіків.

щоб створити таблицю необхідно натиснути "вставка" - "таблица" - "вставка таблицы" і вибрати необхідні розміри таблиці

Побудова графіків див №3

 

51.MS WORD. Перетворення тексту на таблицю і навпаки. Рамки. Тіні.

щоб перетворити текст на таблицю потрібно вибрати текст, у меню "вставка" натиснути "таблица" - "преобразовать в таблицу" і натиснути "ОК"

рамки та тіни див. №6

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...