Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сформулюйте висновок. 

 

 

Додаткові завдання:

1. Поясніть що таке варіаційний ряд і для чого його складають.

2. Що таке модифікаційна мінливість і чому вона не успадковується ?

 

3. Які властивості модифікацій Ви знаєте ?

 

4. Складіть варіаційний ряд і варіаційну криву для тіла студентів вашої групи (дівчата чи хлопці).

 

Практична робота № 7.

Тема: Спостереження нормальних та мутаційних форм дрозофіли, їх порівняння.

Мета:порівняти нормальні та мутаційні форми дрозофіл, з’ясувати причини мутацій, навчитись розпізнавати ознаки мінливості.

Обладнання: малюнки нормальних та мутаційних форм дрозофіл.

План роботи

1. Повторення основних питань теми: мінливість та її властивості, типи мутацій, мутагенні фактори, варіаційний ряд . Норма реакції.

2. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

3. Формулювання висновків до проведеної роботи.

Методичні вказівки:

Мутації – це стійкі зміни генетичного апарату, що виникають раптово як у нестатевих (соматичні мутації), так і статевих (генеративні мутації) клітинах.

Фактори, що спричиняють мутації називають мутагенними. Мутації можуть виникати у будь – яких клітинах організму, спричинювати різноманітні зміни генетичного матеріалу відповідно фенотипу.

Залежно від характер змін генетичного апрату розрізняють мутації геномні, хромосомні та генні. Завдяки мутаціям з’являються нові алелі – основне джерело спадкової мінливості. Мутації можуть по – різному впливати на організми: спричинювати їхню загибель (летальні мутації), знижувати життєдіяльність (сублетальні мутації) або є не впливати на неї за певних умов довкілля (нейтральні мутації). Генні мутації – стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот (випадання певних нуклеотидів, поява зайвих, зміна порядку їхнього розташування. Геномні мутації пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом, зі зміною числа хромосом окремих пар, перебудовою хромосом.

Хід роботи:

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

1. Розглянути малюнки самця та самки. Звернути увагу на забарвлення мух, наявність і розміри крил.

3. Розглянути малюнки мутантних форм дрозофіл. Звернути увагу на забарвлення комах, наявність, форму і розміри крил.

4. Порівняти фенотипи нормальних і мутантних форм дрозофіл.

5. Розгляньте наведені мутації мух, вкажіть види мутацій.

 

 

 

 

 
 

 


 

Досліджувальний обєкт Форма і забарвлення очей Забарвлення тіла Форма і розміри крил
Дрозофіла-норма      
Дрозофіла-чорне тіло      
Дрозофіла-безкрила форма      

  

 

 

 

Питання до самоперевірки.

1. Що таке мутація ?

2. Наведіть види мутацій.

3. Що таке мутагенні фактори ?

4. У чому полягає біологічне значення мутацій ?

5. Які властивості відрізняють мутаційну мінливість від модифікаційної ?

 

Висновки.

 

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...