Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який ефект справляє впровадження імпортного тарифу в державі?1) знижує життєвий рівень споживачів у країні;

2) виробники отримують вигоду у разі обмеження імпорту конкуруючої продукції;

3) частина загальних втрат споживачів надходить до бюджету;

4) все перелічене

91. Встановлення оптимального рівня ввізного мита передбачає, що:

1) держава не є конкурентоспроможною на світовому ринку;

2) значну частину надходжень до бюджету держави сплачує закордонний постачальник товару, а не вітчизняний споживач;

3) зниження цін на внутрішньому ринку для споживачів відбувається за рахунок втрат імпортерів;

4) все перелічене

92. Застосування вивізного (експортного) мита веде до:

1) зниження ціни на внутрішньому ринку для споживачів товару;

2) економічних втрат експортерів і виробників цього товару;

3) збільшення надходжень до бюджету держави;

4) усього переліченого

93. Величину оптимального експортного митного тарифу визначають:

1) прямо пропорційно до кількості країн-імпортерів товару, якщо держава є монополістом на світовому ринку;

2) обернено пропорційно до кількості країн-імпортерів товару, якщо держава є монополістом на світовому ринку;

3) прямо пропорційно до кількості країн-імпортерів товару, якщо держава не є монополістом на світовому ринку;

4) обернено пропорційно до кількості країн-імпортерів товару, якщо держава не є монополістом на світовому ринку

94. Механізм нарахування мита за адвалерними ставками має такий вигляд:

1) ; 2) ;

3) ; 4)

95. За формулою нараховують:

1) адвалерне мито; 2) специфічне мито;

3) комбіноване мито; 4) компенсаційне мито

96. Нарахування антидемпінгового і компенсаційного мита при застосуванні мінімальної митної вартості товару проводять так:

1) ; 2) ;

3) ; 4)

97. Від сплати мита відповідно до законодавства України звільняють:

1) транспортні засоби, що здійснюють регулярні транспортні перевезення;

2) валюту України, іноземну валюту, цінні папери і банківські метали;

3) товари, які підлягають оберненню у державну власність;

4) всі перелічені товари і предмети

98. Зниження рівня митного оподаткування допускають до товарів, які:

1) відремонтовані та раніше ввезенні чи вивезені;

2) ушкоджені, але придатні до використання виробів чи матеріалів;

3) ввозять у спеціальні митні зони;

4) всі відповіді правильні

99. Об’єктом обкладання акцизним податком у зовнішньоекономічній діяльності виступає:

1) вартість товарів, які ввозять на митну територію України;

2) вартість продукції у межах товарообмінних операцій;

3) вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які ввозять на територію України;

4) все перелічене

100. Акцизний податок не накладають на:1) вивезення (експорт) підакцизних товарів;

розміщення підакцизних товарів на митних складах, у магазинах безмитної торгівлі

2) імпорт сировини для виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозить підприємство-виробник;

3) всі перелічені

101. Об’єктом обкладення податком на додану вартість у зовнішньоекономічній діяльності є:

1) ввезення товарів у режимі імпорту або реімпорту;

2) ввезення товарів за договорами лізингу (оренди) і застави;

3) постачання товарів з території магазинів безмитної торгівлі на митну територію України для вільного обігу;

4) все перелічене

102. Механізм стягнення податку на додану вартість у міжнародній практиці ґрунтується на принципах:

1) експорту або імпорту; 2) купівлі-продажу або бартеру-обміну;

3) призначення або походження; 4) купівлі або продажу

103. Товари оподатковують податком на додану вартість на місці їхнього споживання за принципом:

1) призначення; 2) походження;

3) купівлі; 4) продажу

104. Подвійне обкладання міжнародної торгівлі податком на додану вартість відбувається при використанні принципу:

1) ескалації; 2) призначення;

3) походження; 4) споживання

105. Суму ПДВ для товарів, що обкладають митом і акцизним податком, визначають за формулою:

1) ; 2) ;

3) ; 4)

106. Митні збори – це:

1) плата за послуги митних органів;

2) елемент системи митного оподаткування товарів і транспортних засобів;

3) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів;

4) все перелічене

107. З моменту набуття Україною членства у СОТ суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть сплачувати такі види митних зборів:

1) плата за перебування товарів та інших предметів під митним контролем залежно від кількості днів;

2) збір за митне оформлення товарів залежно від величини митної вартості;

3) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу і поза робочим часом;

4) всі перелічені

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...