Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що підлягає інвентаризації?1) все майно підприємства, включаючи об’єкти невиробничого призначення, діючі об’єкти, об’єкти та предмети, що передані в оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від технічного стану;

2) тільки виробничі запаси підприємства, які є в наявності;

3) основні засоби підприємства;

4) трудовий колектив підприємства.

Які є види інвентаризації в залежності від повноти охоплення перевіркою об’єктів?

1) планові та несподівані;

2) повна та часткова;

3) повторні та додаткові;

4) вибіркова та суцільна.

 

В яких випадках проводиться часткова інвентаризація?

1) при зміні матеріально-відповідальної особи, при підозрі крадіжок, зловживань;

2) перед складанням річного звіту станом на 1 січня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

 

В яких випадках проводиться повна інвентаризація?

1) при зміні керівника підприємства;

2) перед складанням річного звіту станом на 1 січня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

204. Перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

 

205. Перевірка окремих видів цінностей це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

 

206. За своїм характером інвентаризація поділяється на :

1) вибіркові та повні;

2) суцільні та вибіркові;

3) планові і несподівані;

4) додаткова та повторні.

 

207. Несподівані інвентаризації проводяться у випадках:

1) пожеж, псування чи нестач цінностей, стихійного лиха;

2) перед складанням річного звіту;

3) при зміні керівництва;

4) при зміні матеріально-відповідальної особи.

 

208. Планові інвентаризації проводяться:

1) при зміні керівництва;

2) згідно раніше складеного графіку, виходячи із доцільності і найкращих умов їх проведення;

3) при зміні матеріально-відповідальної особи;

4) завжди перед 1 вересня.

 

Хто затверджує склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

2) головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

 

Хто обов’язково входить в склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

2) головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

 

Хто обов’язково повинен бути присутній при проведенні інвентаризації ТМЦ?

1) фінансовий директор;

2) матеріально-відповідальна особа;

3) керівник підприємства;4) головний економіст.

 

Чи дозволяється робити виправлення в бланках інвентаризаційних описів?

1) так, в присутності керівника підприємства;

2) ні;

3) так, в присутності матеріально-відповідальної особи;

4) так, якщо виправлення невеликі.

 

Як повинні виправлятися помилки в інвентаризаційних документах?

1) коректором;

2) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних;

3) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних та підтверджені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальних осіб;

4) не потрібно виправляти.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...