Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зразки виконання завдань. 2. Геліофізика: (гр.helios – Сонце) – те, що має відношення до Сонця чи сонячної радіації, наприклад 

2. Геліофізика: (гр.helios – Сонце) – те, що має відношення до Сонця чи сонячної радіації, наприклад, геліограф, геліометр.

 

4. Завдання виконується за допомогою «Етимологічного словника української мови» (можна використовувати також етимологічні словники російської мови). Встановивши походженн слова, слід визначити його морфемну структуру в давнину, а потім в сучасній українській мові. Після цього порівнюється склад морфем у словах і визначається тип зміни: спрощення, ускладнення, перерозклад.

͡ ͡ ^

Стол - иц – [я] – від стіл – “престол”, “трон”.

͡ ͡ ͡

Столиц – [я]– відбулося спрощення.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що є предметом вивчення морфеміки?

2. Дайте визначення морфеми і назвіть її головні ознаки.

3. Дайте визначення морфа і семи.

4. Що таке аломорф?

5. Порівняйте ознаки морфеми і звука, морфеми і слова.

6. Які морфеми називаються нульовими? Наведіть приклади.

7. За якими ознаками класифікуються морфеми?

8. Дайте визначення кореня, укажіть його ознаки.

9. Які корені називаються вільними, які – зв’язаними?

10. Які морфеми називаються афіксальними?

11. Охарактеризуйте префікс, флексію, суфікс, постфікс.

12. Що таке інтерфікси? Які погляди стосовно них існують у мовознавстві?

13. Який афікс називають інфіксом? Наведіть приклади.

14. Що таке афіксоїди? Які типи афіксоїдів існують?

15. Які морфеми називаються продуктивними / непродуктивними, регулярними /

нерегулярними, словотворчими / формотворчими?

16. Що таке основа слова? Які існують типи основ?

17. Яка роль морфем у розумінні структури позначуваного словом явища?

18. Яка послідовність проведення морфемного аналізу слова?

19. Назвіть історичні зміни в морфемній структурі слова, схарактеризуйте їх.

 

 

Практичне заняття № 10

 

Тема: СЛОВОТВІР. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

План

1. Словотвір, основні поняття словотвору.

2. Морфологічні способи словотворення.

3. Неморфологічні способи словотворення:

а) морфолого-синтаксичний;

б) лексико-семантичний;

в) лексико-синтаксичний.

 

ЛІТЕРАТУРА

а) основна:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К., 2003. – С. 155-165.

2. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – К., 2010.

– С. 22-75.

3. Шкуратяна Н. Г. Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. – К., 2007. –

С. 333-345.

4. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. – К.,2002. – С. 227, 237-245.

5. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір.Морфонологія. – К., 1999. – С. 77-133.

6. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук В.Т. Сучасна українська мова. – К., 1987. – С. 116-125.

7. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2006. – С. 275-285.

8. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова. – К., 2008. – С. 154-160.

б) додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,

1976. – С. 97-104.

2. Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономарева. – К., 2001. – С. 104-110.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. В 2-х ч. –Ч.1.

– К., 1973. – С. 194-200.

4. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.,1977.

5. Словотвір сучасної української літературної. – К., 1979.

6. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.,

1993. – С. 174-175, 179-185, 195-196.

7. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – С. 7, 37, 42-43, 246, 284, 413, 569-578, 589.

в)словники:

1. Українсько-російський словотворчий словник / Укл. З. Сікорська. – К., 1985.

 

ЗАВДАННЯ

1. Переписати схему і зразки словотвірного аналізу.

2. Виписати визначення таких термінів (з прикладами): словотвірний ланцюжок, словотвірне

гніздо, словотворчий формант, словотвірне значення.

3. Розподілити складні слова за способом творення (морфологічний – основоскладання,

словоскладання, абревіація), лексико-синтаксичний:

Сон-трава, першооснова, горілиць, Котигорошко, дев’ятилітній, вельмишановний,

птахорадгосп, кашоварити, легкорозчинний, рослино знавець, рудоволосий, рукописний,

грампластинка, гіркувато-солоний, глибокоідейний, двозначний, саморозпад, меч-риба,

правописний, одинадцять, обидва.

4. Зробити словотвірний аналіз поданих слів (для довідок можна використовувати

«Українсько-російський словотворчий словник» З.С. Сікорської).

Зелень, розщедритися, утридорога, посівна, «Київ» (готель), узлісся, профспілка, Кам’янець-Подільський, могутність, ПНПУ.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...