Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фрагмент складений за матеріалами підручника Несвіт А.М. «We Learn English», 2007для 7-го класу (6 рік навчання)

 

ТЕМА: We are Going in for Sport (Урок 4, тематичний цикл 5 «Focus on Sports»)

МЕТА: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні на рівні фрази і понад фразової єдності ЛО для розмови про улюблені учнями види спорту.

ОБЛАДНЕННЯ: фото із видами спорту, картки з назвами видів спорту, фото відомих спортсменів, підручник, дошка.

 

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи
Етап 1. Актуалізація ЛО для позначення видів спорту, засвоєних у попередніх класах. Мета: Згадати раніше засвоєні ЛО, використовуючи їх на рівні слова. Прийом: Називання учнями видів спорту, зображених на малюнках. T: On the eve of the Sports Week in our school it’s time to speak about sports. Today you shall recollect the names of sports you already know, learn some new names of sports and we shall talk about sports you like and go in for. What names of sports do you know? Do Ex. 1, p. 161: look at the pictures and say what kinds of sport children go in for. (На малюнках зображені такі види спорту: athletics, gymnastics, swimming, hockey, basketball, volleyball, figure skating, boating)
Етап 2. Ознайомлення з новими ЛО.   Мета: Семантизувати нові ЛО. Прийоми: Активне слухання, переклад, здогадка, запис ЛО у словник. T: 1) On the blackboard you can see the names of some other kind of sport – their spelling and the transcription. It’s easy to guess their meaning by the way they sound and they are spelt as the words are international. Listen to me and give their Ukrainian equivalents. (Таким чином семантизуються такі ЛО: parachuting, surfing, judo, baseball, rugby, boxing) 2) Guess the sports. Їхні назви утворені від слів, значення яких ви добре знаєте: skiing, running, cycling, horse riding. 3) Now look at the pictures and guess the sports: wrestling, weighting, fencing, chess, draughts. Write down the words and their transcription into your dictionaries.
Етап 3. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні словоформи та фрази. Мета: Навчити учнів вимовляти нові ЛО, вживати у мовленні на рівні фрази та читати їх. Прийом: 1. Імітація нових ЛО. 2. Читання нових ЛО вголос за транскрипцією та орфографічним написом. 3. Називання нових ЛО. T: 1) Practice the words after me all together. 2) Read the transcription: P1, P2, P3 … 3) Ex. 2a, p. 162: Read the names of kinds of sports: P1, P2, P3 … Wrestling, karate, weightlifting, hockey, tennis, golf, boating, horse riding, parachuting, running, athletics, figure skating, skiing, fencing, surfing, cycling, judo. Which of them are water sports / adventure sports / ball games / individual sports? 4) Look at the pictures and check if I give the correct names of sports. Agree or disagree with me. Correct me if I’m wrong. Example: It’s baseball. – No, it’s not baseball. It’s football. 5) Look at the pictures and name the sports. 6) Pantomime. Get a card with a sport. Imitate the movements that are characteristic to this sport. Let your groupmates guess the sport. 7) The names of sports can be used in different collocations. Fill in the gaps with play / go / do. a. … running; b. … athletics; c. … skating; d. … volleyball; e. … aerobics; f. … football; g. … skiing. Keys: a) go; b) do; c) go; d) play; e) do; f) play; g) go. 8) What kind of sport do \ did the famous people go in for (do / play / go)? (Вчитель демонструє фото та називає імена та прізвища відомих спортсменів)
Етап 4. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні ПФЄ. Мета: Навчити учнів вживати нові ЛО рівні ПФЄ. Прийом:Організація соціологічного опитування (survey).   T: Now we are going to find out what kinds of sport you like and dislike, what sports you go in for. Let’s do a survey. (Учні організовують свою діяльність за допомогою інструкцій, наданих у підручнику. Дала всі завдання-інструкції по тексту підручника.) Step 1. Do Ex. 3 a), p. 162: Work in pairs. Decide what kind of information you would like to find out. Use the ideas to help you. - the most popular? - the least popular? - the most unusual? - … Step 2. Ex. 3 b): Work in groups. Write six questions you would like to ask your friends. Use the ideas to help you. - What … do you …? - What are …? - How long have you been …? - When did you …? - …? Step 3. Ex. 3 c): Move around the class talking to different children until you have asked everybody. Take notes. Step 4. Ex. 4, p. 162: Speak in class. Tell the class what you have found out.

  

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...