Главная Обратная связь

Дисциплины:


Джерельна база новинної журналістики. 

Тема 1. Пошук та збір інформації.

Питання для обговорення:

1. Методи збору інформації: законні, незаконні та неофіційні.

2. Шляхи та способи збору інформації у звичайних умовах. Стандарти поведінки репортера.

3. Збір інформації та стандарти поведінки репортера в екстремальних умовах. Безпека життєдіяльності репортера.

4. Робота із інформаційними джерелами. Власні інформаційні джерела репортера.

5. Принципи класифікації та відбору інформації.

6. Інтернет як джерело інформації та специфіка роботи із інтернетівською інформацією.

Завдання:

1. Знайти (придумати) інформацію для журналістського матеріалу, визначити жанр майбутнього тексту, побудувати сюжетну лінію, враховуючи принципи класифікації та відбору інформації, підготувати модель тексту.

Література:

1. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч. посібник. - К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991.

2. Здоровега В.Й Теорія і методика журналістської творчості. – 2-е вид., пераб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – с.87-101.

3. Недопитанський М. І., Карась М. А., Ільченко В. І. Уроки з журналістської практики. Практичний посібник. — К.: Україна молода, 2010. — 120 с. (є електронна версія)

4. Инджиев А.А.Универсальный справочник начинающего журналиста [Текст] / А.А. Инджиев. – М. : Феникс, 2007. – с. 169-226.

 

 

Тема 2. Прес-служба: організаційна модель та діяльність

Питання для обговорення:

1. Принципи діяльності прес-служб:

а) демократичність та транспарентність (прозорість);

б) законність та відповідальність;

в) надійність, достовірність;

г) оперативність та актуальність.

2. Функції прес-служб:

а) інформаційно-роз’яснювальна;

б) комунікативно-регулятивна;

в) представницька;

г) реагувальна;

д) упереджувальна.

3. Форми роботи прес-служб. Заходи (прес-конференції, брифінги, прес-тури). Методика їх проведення.

4. Специфіка роботи репортера із прес-службами.

5. Інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ:

а) прес-реліз як найпоширеніша форма письмового і інформаційного матеріалу. Правила написання прес-релізу, вимоги до інформації, структурні елементи, стилістика.

Завдання:

1. Змоделювати організацію та проведення прес-конференції, брифінгу, прес-туру.

2. Написати інформаційне повідомлення на проведений захід.

3. Підготувати зразок прес-релізу.

Література:

1. Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності. – К., 2006.

2. Тертичный А. Пресс-релиз – сверые для журналиста // Журналист. – 2001. – №8. – с.75-76.

3. Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба – М. : Эксмо, 2009. – 269 с.4. Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация. – К.: Ника-Центр, 2001. – с.352.

5. PR в системі інформаційних відносин. – К., 2001.

6. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

7. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.

 

 

Тема 3. Інформаційні агентства у системі мас-медіа.

Питання для обговорення:

1. Визначення функцій інформаційних агентств. Історія виникнення.

2. Класифікація інформаційних агентств за характером розповсюджувальної інформації: про свою країну для вітчизняної преси; про свою країну для закордонної преси; про інші країни для преси своєї країни; про інші країни для преси інших країн.

3. Світові інформаційні агентства. Їх характеристика.

4. Інформаційні агентства України: Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські новини. конкуренція на ринкові інформаційних послуг.

5. Правові засади функціонування інформаційних агентств в Україні.

6. Особливості роботи журналіста інформаційного агентства (вміння працювати у жорсткому темпі, швидко і логічно мислити, добувати інформацію у складних умовах, оперативність, об’єктивність, інформаційна насиченість).

7. Стандарти підготовки інформаційних повідомлень.

Завдання:

1. Ознайомитися та підібрати по 5-6 прикладів новин із сайтів інформаційних агентств України. Проаналізувати їх, з’ясувати специфіку побудови.

2. Підготувати з довільно обраної теми три варіанти повідомлень інформагентства за стандартами.

3. 3’ясувати питання роботи регіональних (місцевих) інформаційних агентств.

Література:

1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2004. – 262 с.

2. Сучасна агенцій на журналістика: довідкове видання для студентів./ Упорядник Миронченко В.Я. – К., 2010. (є електронна версія)

3. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я.О.Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К. : Освіта України,2008. – 544 с.

4. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник: – М.: КНОРУС, 2009. – с.344-402.

5. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – М.: Дакер, 2002. – с.116-134.

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...