Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Адвокатська діяльність в Україні та її правові гарантіїЛекція – 2 години

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

 

Тема 2. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні

Лекція – 2 години

1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

2. Тактика діяльності захисника на досудовому розслідуванні.

3. Вироблення захисником стратегії діяльності в суді.

4. Тактичні особливості діяльності захисника в апеляційному та касаційному провадженні.

 

Тема 3. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

Лекція – 2 години

1. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах.

2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

3. Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

4. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Адвокатська діяльність в Україні та її правові гарантії

Семінар – 2 години

1. Правовий статус адвокатури в Україні.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Принципи організації та діяльності адвокатури.

4. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

5. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

6. Позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю.

 

Тема 2. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні

Семінар – 2 години

1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

2. Обовʼязкова участь захисника у кримінальному провадженні.

3. Тактика діяльності захисника на досудовому розслідуванні.

4. Вироблення стратегії захисту підозрюваного.

5. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій за участю свідка.

6. Особливості ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 

Тема 3. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

Семінар – 2 години

1. Організація роботи адвоката в цивільному та господарському, адміністративному процесах.

2. Процесуальний статус адвоката-представника в цивільному процесі.

3. Права та обовʼязки адвоката-представника в господарському процесі.

4. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...