Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який принцип передбачає можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітностіФункцією якого виду обліку є обчислення сум податків та складання податкової звітності

1) податкового обліку

2) управлінського обліку

3) фінансового обліку

4) всіх перелічених вище видів обліку

 

Що є основною метою фінансового обліку

1) складання податкових декларацій

2) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності

3) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності

4) документування усіх господарських операцій

 

Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства

1) фінансова звітність

2) податкові декларації

3) дані управлінського обліку

4) план рахунків

 

Який з видів обліку не є обов'язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб управління

1) управлінський облік

2) податковий облік

3) фінансовий облік

4) всі наведені вище

 

Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в якому з вказаних документів

1) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

2) Законі України "Про податкову службу"

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку

4) Податковому кодексі

 

Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні...":

1) здійснюється на підставі Податкового кодексу;

2) здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3) не здійснюється

4) здійснюється згідно з міжнародними вимогами

 

Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб називаються:

1) користувачами бухгалтерської інформації

2) потенційними інвесторами

3) власниками підприємства

4) пов'язаними особами

Як поділяють користувачів бухгалтерської інформації

1) внутрішніх та зовнішніх

2) дійсних і потенційних

3) прямих та опосередкованих

4) постійних та випадкових

 

Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми

1) апарат управління підприємством

2) власники

3) керівники структурних підрозділів

4) всі перелічені вище

 

Який принцип передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці

1) періодичність

2) єдиний грошовий вимірник

3) історична (фактична) собівартість

4) превалювання змісту над формою

 

Який принцип передбачає можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності1) періодичність

2) єдиний грошовий вимірник

3) історична (фактична) собівартість

4) превалювання змісту над формою

 

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання:

1) Керівництву підприємства інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

2) Користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

3) Лише державним органам інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

4) Податковим органам інформації про фінансові результати діяльності підприємства

 

 

Доповніть речення: "Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих складових, які називаються...":

1) джерелами господарських засобів

2) об'єктами бухгалтерського обліку

3) активами

4) Господарськими процесами

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...