Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який термін чинності кваліфікаційного сертифікату аудитора?а) до п'яти років; б) до восьми років;

в) до трьох років; г) не обмежений.

Іспити для отримання сертифікату аудитора складаються?

а) в два етапи: тестування, ситуаційні завдання;

б) в два етапи: усний іспит та ситуаційні завдання;

в) в один етап, який поєднує тестування (або усний іспит на вибір) та ситуаційні завдання

 

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності веде:

а) САУ;

б) АПУ;

в) Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України;

г) АПУ з погодженням з ДПА.

 

Хто може зупинити чинність сертифікату аудитора?

а) Спілка аудиторів України; б) ДПА;

в) Аудиторська палата України; г) Міністерство фінансів України.

 

Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України можуть бути:

а) плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю;

б) плата за включення до Реєстру;

в) добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

г) усе вищевказане;

д) жодне з вищевказаних, оскільки АПУ є неприбутковою організацією

 

Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги:

а) за умови наявності сертифікату;

б) за умови реєстрації своєї діяльності в ДПА та інших офіційних установах;

в) За умови наявності в її складі не менше 3-х сертифікованих аудиторів;

г) за умови включення її до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.

 

Які стягнення може застосовувати аудиторська палата України до аудиторів за належне виконання професійних обов'язків?

а) попередження;

б) зупинення дії ліцензії терміном до 1 року;

в) штраф в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів;

г) звільнення з посади аудитора

д) все вищевказане.

 

Сертифікат аудитора видається:

а) АПУ

б) Територіальними відділеннями АПУ

в) Спілкою аудиторів України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видається:

а)на 5 років;

б)на 1 рік;

в)до закінчення терміну чинності сертифіката;

г) не має терміну дії, оскільки суб’єкти аудиту

 

Дозвіл на здійснення аудиторської діяльності аудиторські фірми одержують шляхом:

а) отримання ліцензії на здійснення аудиторських послуг

б) отримання сертифікату аудитора

в) отримання дозволу АПУ

г) включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

д) усе вищевказане.

 

Яка організація веде Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

а) податкова інспекція;

б) органи місцевого самоврядування;

в) Аудиторська палата України;

г) Спілка аудиторів України.

 

Здійснення аудиторської діяльності одноособово (індивідуально) вимагає:а) наявності сертифікату;

б) наявності ліцензії на підставі чинного сертифікату;

г) заборонено законодавством

д) внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

 

Загальна база даних, що містить інформацію про всіх аудиторів та аудиторські фірми України:

а) не ведеться в Україні;

б) ведеться Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) ведеться АПУ і є Реєстром аудиторських фірм та аудиторів;

г) ведеться ДПА, оскільки суб'єкти аудиту є суб'єктами підприємницької діяльності.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...