Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тепловий розрахунок топки парогенератораТепловий розрахунок топочної камери виконан з припущенням, що парогенератор буде мати паро виробництво D = кг/с і тиск в барабані Рб = МПа, температуру перегрітої пари tпп = оС, температури живильної води tпв = оС.

Прототипом конструкції прийняти парогенератор .

2.1.1. Конструктивні характеристики топки.

2.1.1.1. Ширина активного об’єму топки:

а = мм

2.1.1.2. Глибина активного об’єму топки:

в = мм

2.1.1.3. Ширина гирла холодної воронки:

2.1.1.4. Кут нахилу холодної воронки:

2.1.1.5. Висота холодної воронки:

2.1.1.6. Довжина нахилу холодної воронки в границях активного об’єму топки:

2.1.1.7. Кут нахилу найвищого рівня (стелі) топки:

2.1.1.8. Кут нахилу котельного пучка (фестона):

2.1.1.9. Розмір стелі в напрямку глибини топки:

2.1.1.10. Довжина площі, що проходить скрізь перший ряд котельного пучка:

2.1.1.11. Висота пірамідальної частини топки:

2.1.1.12. Висота призматичної частини топки:

2.1.1.13. Екранні поверхні в топці виконані з труб:

2.1.1.14. Крок труб у задньому, фронтовому та бічному екранах:

2.1.1.15. Відстань між висями труб і площинами стін:

2.1.1.16. Відстань крайніх труб заднього та фронтового екранів від площин бокових екранів:

2.1.1.17. Кількість труб у задньому та фронтовому екранах:

2.1.1.18. Відстань крайніх труб бічних екранів від площин фронтового та заднього екранів:

2.1.1.19. Кількість труб у кожному з бічних екранів:

2.1.1.20. Відносний шаг труб екранів:

2.1.1.21. Відносна відстань труб від товщини стінок:

2.1.1.22. Площа поверхонь, які обмежують активний об’єм топки:

а) по фронтовій стіні:

б) по бічній стінці:

в) по задній стінці:

г) по площині, яка проходить крізь перший ряд фестона:

2.1.1.23. Знаходимо сумарну площу поверхонь:

2.1.1.24. Об’єм активного простору топки знаходимо по формулі:

2.1.1.25. Кутовий коефіцієнт площі, яка проходить через перший ряд фестону:

2.1.1.26. Кутовий коефіцієнт настінних труб:

2.1.1.27. Коефіцієнт забруднення променевосприймальної поверхні:

[знаходимо з довідкової літератури: ІІ, стр. 29, табл. 6-2]

2.1.1.28. . Коефіцієнти теплової ефективності:

2.1.1.29. Підраховуємо площу горілок, :

п - кількість горілок.

2.1.1.30. Знаходимо сумарну площу поверхонь:

2.1.1.31. Сумарну ефективну променево-сприймальну поверхню знаходимо по формулі:

2.1.1.32. Знаходимо середнє значення коефіцієнта теплової ефективності по формулі:

2.1.1.33. Знаходимо товщину випромінюючого слою топічної середи за формулою:2.1.2. Перевірочний розрахунок теплообміну в топці.

2.1.2.1. Присос повітря в топці і систему пило-заготівки відповідно:

2.1.2.2. Температура холодного повітря (прийнята раніше):

2.1.2.3. Ентальпія холодного повітря:

Iохв= МДж/кг

[власний розрахунок, таблиця №2]

2.1.2.4. Температура гарячого повітря:

оС

2.1.2.5. Ентальпія повітря при цій температурі:

Iгв = МДж/кг

[власний розрахунок, таблиця №2]

2.1.2.6. Кількість тепла, внесеного в топку с повітрям знаходимо по формулі:

; МДж/кг

2.1.2.7. Рециркуляція продуктів згорання в топку не передбачена.

2.1.2.8. Підраховуємо корисне тепловиділення в топці по формулі:

;МДж/кг

2.1.2.9. Знаходимо теоретичну температуру горіння:

оС

[власний розрахунок, таблиця №2]

2.1.2.10. Температура продуктів згорання в кінці топки передбачається:

оС

2.1.2.11. Ентальпія продуктів згорання при цій температурі:

МДж/кг

[власний розрахунок, таблиця №2]

2.1.2.12. Середню сумарна теплоємкість продуктів згорання в інтервалі температур від до :

;кДж/кг*К

2.1.2.13. Коефіцієнт зберігання тепла знаходимо по формулі:

2.1.1.14. Відносне місто положення максимальних температур:

[знаходимо з довідкової літератури: ІІ, стр26, п.6-13]

2.1.2.15. Знаходимо параметр температурного поля:

2.1.2.16. Тиск продуктів згорання в топці приймаємо:

Р = 0,1 МПа

2.1.2.17. Об’ємна доля водяних парів в продуктах згорання в топці:

2.1.2.18. Об’ємна доля трьохатомних газів в продуктах згорання в топці:

2.1.2.19. Сумарний парціальний тиск трьохатомних газів та водяних парів визначаємо по формулі:

;МПа

2.1.2.20. Оптична товщина газового потоку полум’я:

2.1.2.21. Середній діаметр зольних частин:

dз = мкм

[знаходимо з довідкової літератури: ІІ, стр 25, табл.6-1]

2.1.2.22. Оптична товщина потоку зольних частинок:

2.1.2.23. Оптична товщина коксових частин в факелі полум’я:

[знаходимо з довідкової літератури: ІІ, стр. 25, п.6-06 ]

2.1.2.24. Середня оптична товщина напівсвітящегося полум’я

2.1.2.25. Ступінь чорноти факела напівсвітящегося полум’я:

2.1.2.26. Ступінь чорноти топки знаходимо по формулі:

2.1.2.27. Випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла:

кВт/(м2К)

2.1.2.28. Розрахункова витрата палива (розрахована раніше):

Вр = кг/с

2.1.2.29. Температуру продуктів згорання на виході з топки розраховуємо за формулою:

Розбіжність із заздалегідь прийнятим значенням менше 50оС. Уточнення середньої об’ємної теплоємності і подальшого за нею розрахунку не потребує.

2.1.2.30. Ентальпія продуктів згорання при знайденій температурі:

[власний розрахунок, таблиця №2]

2.1.2.31. Кількість тепла, переданого в топці променевим теплообміном знаходимо по формулі:

;МДж/кг

З розрахунку виходить, що по умовам згорання котельна установка може бути використана для спалювання даного палива.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...