Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які клітини є мононуклеарними фагоцитами?Нейтрофіли.

Еритроцити.

Тромбоцити.

Лімфоцити.

+Макрофаги. 106. У розвитку запального процесу в організмі людини суттєву роль відіграють анафілатоксини. Назвіть анафілатоксини серед перерахованих субстанцій.

+Субфракції системи комплементу: С3а та С5а.

Речовини, які спричиняють анафілатоксію.

Токсини рослинного походження.

Речовини, які виділяються тучними клітинами. Інтерлейкін-1, інтерлейкін-4, інтерлейкін-10.

Річна дитина часто хворіє на респіраторні та кишкові інфекції. Які клітини забезпечують неспецифічний захист організму від інфекції?

+Макрофаги, нейтрофіли, природні кілери.

Макрофаги, Т-лімфоцити.

Макрофаги, В-лімфоцити. Т-хелпери, ТЦТЛ.

Т-лімфоцити, В-лімфоцити.

108. У системі захисту організму від чужорідних агентів значне місце належить системі комплементу. Вкажіть, що з наведеного є кінцевою ланкою активації системи комплементу? +С9.

Пропердин.

Каскадна реакція.

С3.

Мембраноатакуючий комплекс.

Які клітини, на Вашу думку, є клітинами-кіллерами?

Тучні клітини.

Базофіли.

Тромбоцити.

+NK-клітини. Еритроцити.

110. Секрет багатьох залоз організму людини містить антибактеріальну речовину – лізоцим. Яку структуру бактеріальної клітини лізує ця речовина? +Пептидоглікан.

Ліпополісахарид.

Цитоплазматичну мембрану.

Тейхоєві кислоти. Рибосоми.

Деякі антигени можуть викликати синтез специфічних антитіл без участі Т-хелперів. Як називаються такі антигени?

+Тимус-незалежні антигени.

Епітопи.

Антигенні детермінанти.

Гаптени.

В-клетинні активатори.

Науковці винайшли новий синтетичний матеріал для протезування серцевих клапанів. Як визначити, чи не є цей матеріал антигенним?

+Необхідно імунізувати лабораторних тварин.

Необхідно поставити реакцію аглютинації.

Необхідно поставити реакцію преципітації.

Необхідно поставити реакцію зв'язування комплементу. Необхідно поставити реакцію нейтралізації.

У патогенезі деяких інфекцій основну роль відіграють білкові токсини. З чим пов'язана специфічність їх дії?

Блокують роботу мітохондрій.

Підвищують проникність стінок клітин внутрішніх органів.

+Вибірково фіксують токсин на рецепторах клітин.

Порушують синтез ДНК.

Забезпечують руйнацію клітинної мембрани.

Що таке гаптени?

+Неповноцінні антигени.

Молекули, які індукують синтез імуноглобулінів.

Речовини, які викликають алергічну реакцію по типу ГУТ.

Сполуки, які активують фагоцитоз.

Клітини, які синтезують інтерферон.

115. Відомо, що плазматичні клітини синтезують специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. Які клітини продукують плазмоцити? Моноцити.Еозинофіли.

Базофіли.

Т-лімфоцити.

+В-лімфоцити.

В імунній відповіді організму значне місце займає синтез антитіл. Виберіть взаємодію клітин, яка необхідна для їх синтезу.

Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити.

Дендритні клітини, Т-хелпери, В-лімфоцити.

Макрофаги, Т-ефектори, В-лімфоцити.

+Антигенпрезентуючі клітини, Т-хелпери, В-лімфоцити.

Клітини Лангерганса, Т-ефектори, В-лімфоцити.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...