Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який компонент бактерій спричиняє ендотоксичний шок?Полісахарид капсули.

Н-антиген.

рРНК.

Лецитиназа. +Ліпід А.

213. Які фактори відіграють головну роль у механізмі гіперчутливості уповільненого типу? +Т-хелпер 1 та лімфокіни.

В-лімфоцити та К-клітини.

Базофіли та тучні клітини.

Макрофаги та В-лімфоцити.

Гістамін та серотонін.

Патогенез сироваткової хвороби, системного червоного вовчака, аутоімунних процесів пов'язаний з утворенням імунних комплексів – розвитком алергічних реакцій III типу. Охарактеризуйте результати тривалої персистенції імунних комплексів.

+Активація системи комплементу за класичним шляхом.

Активація системи комплементу за альтернативним шляхом.

Активація системи фагоцитозу.

Активація згортальної системи крові. Активація системи інтерферону.

У розвитку алергічної реакції анафілактичного типу найважливішим є утворення імунних комплексів на певних клітинах. На яких клітинах утворюються імунні комплекси?

Ендотеліоцитах.

Еозинофілах.

Тромбоцитах.

+Тканинних базофілах. Макрофагах.

216. У хворого лікар діагностував харчову псевдоалергічну реакцію. Назвіть основні критерії псевдоалергій?

+Відсутність змін у системі імунорегуляторних клітин.

Зростання імунорегуляторного індексу.

Зниження імунорегуляторного індексу.

Паралельне зниження вмісту Т-хелперів та Т-супре-сорів.

Паралельне підвищення вмісту Т-хелперів та Т-супре-сорів. 217. Який основний механізм імунологічного порушення характерний для реакції, яка індукована ІgЕ? +Вивільнення медіаторів алергічної реакції негайного типу.

Фіксація антигену на поверхні мембрани клітини.

Активуючий вплив імунних комплексів на компоненти системи комплементу.

Дія лімфокінів на клітини-мішені.

Реакція антиген-антитіло з наступною аглютинацією.

У хворого у перші хвилини після укусу бджоли лікар відмітив локальну реакція на укус. За яким типом алергічної реакції вона проходила?

+Анафілактичним.

Цитотоксичним.

Імунокомплексним.

Уповільненого типу. Ідіотип-антиідіотип.

У хворого лікар виявив порушення клітинної ланки імунітету, зниження функції Т-клітин та відсутність реакції гіперчутливості уповільненого типу. Який варіант імунодефіциту лікар виявив у пацієнта?

+Комбінований імунодефіцит.

Недостатність клітинної ланки імунітету.

Недостатність гуморальної ланки імунітету.

Недостатність системи комплементу. Недостатність фагоцитозу.

У хворого, який отримав курс лікування пеніциліном, в аналізі крові лікар виявив зниження вмісту еритроцитів – анемію. Лікар хворому поставив діагноз "алергія на пеніцилін". Який тип алергічної реакції покладено в основу анемії?+Комплементзалежний цитоліз.

Реакцію імунних комплексів.

Атопію.

Антитілозалежний цитоліз.

Гіперчутливість уповільненого типу.

221. У хворого на бронхіальну астму за допомогою шкірно-алергічних проб лікар виявив сенсибілізацію організму до пуху тополі. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану? +IgE.

IgD.

IgM.

Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

IgG. 222. Під час проведення дезінтоксикаційної терапії хворому неодноразово вводився препараткровозамінник. На 8-й день після останнього ведення препарату у хворого на шкірі з'явились висипання, підвищилась температура, у сечі з'явився білок. Який механізм лежить в основі розвитку таких симптомів?

+Утворення імунних комплексів.

Алергічна реакція І-го типу.

Цитотоксичні реакції.

Гіперчутливість, яка зумовлена Т-лімфоцитами. Атопія.

223. У хворого щорічно, в період цвітіння рослин, спостерігається загострення кон'юнктивіту, частішають напади бронхіальної астми. Відомо, що в основі генезу алергії за реагіновим типом суттєву роль відіграє дисбаланс між фракціями Т-хелперів. Які Вам відомі різновиди Т-хелперів? +Т-хелпер 0, Т-хелпер 1, Т-хелпер 2, Т-хелпер 3.

Т-хелпер 1, Т-хелпер 2, Т-хелпер 3,Т-хелпер 4.

Т-хелпер 1,Т-хелпер 2,Т-хелпер 3,Т-хелпер 4,Т-хелпер 5.

Т-хелпер 1,Т-хелпер 2.

Т-хелпер 1,Т-хелпер 2,Т-хелпер 3.

У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникали при вдиханні різних ароматичних речовин, контакті з домашнім пилом та шерстю тварин, лікар діагностував атопічну бронхіальну астму. Діагностовано підвищення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно?

+Алергічної реакції.

Вторинної імунної відповіді.

Первинної імунної відповіді.

Реакції зв'язування комплементу. Реакції нейтралізації бактерій.

225. У 20-річної хворої після повторного контакту з антигеном, квітковим пилком, розвинулась клініка нападу бронхіальної астми. Одним із засобів лікування такої патології є застосування антагоністів для медіаторів тучних клітин. Які медіатори тучних клітин є мішенню за умов дії цих препаратів? +Вазоактивні аміни, протеоглікани, цитокіни, ліпідні медіатори.

Хемокіни, ферменти.

Токсичні протеїни.

Хемокіни, токсичні протеїни, цитокіни. Ліпідні медіатори, хемокіни, ферменти.

У хворого після повторного введення лікувальної сироватки виникли схвильованість, задишка, втрата свідомості, зниження кров'яного тиску та температури. Для якого типу алергічної реакції характерні ці ознаки?

+Імунокомплексного.

Анафілактичного.

Цитотоксичного.

Клітинного.

Комбінованого.

Річна жінка мала алергію (ГНТ) на пилок рослин. Лікування проводилось методом десенсибілізації організму (періодичного введення невеликих доз алергену) і таке лікування дало можливість пацієнтці повністю позбавитись від алергії. Яким був механізм пригнічення алергічної реакції?

+Накопичення Т-супресорів та IgG.

Інактивація базофілів.

Блокада клітинних рецепторів до гістаміну та гепарину.

Утворення імунних комплексів.

Зниження вмісту комплементу у сироватці крові.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...