Главная Обратная связь

Дисциплины:


У 60-річного пацієнта лікар діагностував ознаки синдрому Гудпáсчера. На який антиген можливий розвиток імунної відповіді?+Колаген базальної мембрани клубочків нирки. Fc-фрагмент IgG.

Дволанцюгову ДНК.

Парієтальні клітини шлунку. Еритроцити.

Спадковий ангіоневротичний набряк є найважчим клінічний проявом порушення функції системи комплементу. Що є причиною цієї аномалії?

+Пов'язаний з недостатністю інгібітора естерази С1.

Пов'язаний з недостатністю компонента системи комплементу С2.

Пов'язаний з недостатністю компонента системи комплементу С4.

Пов'язаний з недостатністю компонента системи комплементу С3.

Пов'язаний з недостатністю компонента системи комплементу С5.

Річна дитина страждає на хронічну часто рецидивуючу пневмонію та коліт з потужною діареєю. У пацієнта лікар виявив значне зниження рівня імуноглобулінів усіх класів. Кількість лімфоцитів у периферичній крові менше 1000 клітин/мл. Відсутня туберкулінова реакція. Який діагноз лікар поставив пацієнту?

+Первинний імунодефіцит з дефектом Т- та В-лімфоци-тів.

Первинний імунодефіцит з дефектом В-лімфоцитів.

Первинний імунодефіцит з дефектом Т-лімфоцитів.

ВІЛ-інфекція.

Інфекція, яка спричинена вірусом Епстайна-Барр.

У 20-річної жінки у продовж року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального ґенезу, їх перебіг був вкрай тривалим, а ремісії короткочасними. За результатами обстеження пацієнтки лікар діагностував у пацієнтки гіпогамаглобулінемію. Порушення функції яких клітин є причиною цього захворювання?

+Плазматичних клітин.

Фагоцитів.

Нейтрофілів.

Макрофагів. Мікрофагів.

У анамнезі 6-місячного пацієнта різні інфекції: спочатку був кандидоз, потім пацієнт перехворів на менінгіт, спричинений Haemophilus inluenzae, та пневмоцистну пневмонію. Що є причиною імунодефіциту?

+Стовбурові клітини не диференціюються у попередники В- та Т-лімфоцитів.

В-лімфоцити не диференціюються у плазмоцити.

У тимусі не відбувається диференціація CD8+-клітин.

Відсутність мембраноатакуючого комплексу комплементу.

Нейтрофіли не синтезують ферменти кисневого вибуху.

У 11-річного хлопчика на ногах та на тулубі лікар виявив екзематозний висип. З анамнезу лікар з'ясував, що пацієнт страждає на часті отити, пневмонію та фурункульоз. Результати лабораторного дослідження: тромбоцитопенія, знижена активність Т-хелперів та Т-супресорів, зниження ІgM, вміст IgA та IgG відповідає нормі. Який імунодефіцит лікар діагностував у пацієнта?

+Синдром Віскотта-Олдріча.

Синдром Луі-Барр.

Швейцарський тип імунодефіциту.

Синдром Ді Джорджі.

Хворобу Чедіака-Стейнбринка-Хігасі.

У 2-річної дитини з тяжким перебігом вітряної віспи педіатр відмітив дефекти обличчя, монголоїдний розріз очей. З анамнезу лікар з'ясував, що пацієнт страждає на судоми, стійкий мікоз слизової оболонки рота, лімфоцитопенію при нормальному рівні В-лімфоцитів та імуноглобулінів крові. Який імунодефіцитний синдром лікар виявив у дитини?+Синдром Ді Джорджі.

Синдром Клайнфельтера.

Синдром Луі-Барра.

Синдром Шерешевського-Тернера. Синдром Віскотта-Олдріча.

Для визначення фагоцитарної активності нейтрофілів під час вивчення імунного статусу хворого бактеріолог поставив реакцію з золотистим стафілококом. Облік реакції показав, що за умов тривалого культивування бактерій кількість мікроорганізмів у фагоцитах не тільки не зменшувалась, а, навпаки, кількість бактерій збільшилась і вони були життєздатними. Яке патологічне явище лікар виявив у хворого?

+Незавершений фагоцитоз.

Завершений фагоцитоз.

Зниження хемотаксису нейтрофілів.

Підвищення хемотаксису нейтрофілів. Зниження адгезії нейтрофілів.

259. Імунограма хворого на бронхіальну астму показала значне підвищення титру антитіл. Антитіла називаються реагінами і характеризуються вираженою цитофільністю. До якого класу імуноглобулінів вони відносяться? +IgE.

IgD.

IgM.

IgA.

IgG.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...