Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка основна функція γ-інтерферону (γ-ІФН)?+Імуномоделююча. Противірусна.

Антипротозойна.

Антипроліферативна. Антибактеріальна.

292. Зазвичай, для серологічного діагнозу інфекційного захворювання проводять повторне дослідження сироватки крові пацієнта для з'ясування зростання титру антитіл у динаміці захворювання. Дослідження лише проби сироватки може бути достатнім, якщо виявленими до збудника є певні антитіла. З наведених відповідей виберіть правильну відповідь. +IgM.

IgG.

IgD. IgE. Під час дослідження тільки проби сироватки неможливо поставити достовірний серологічний діагноз.

293. У пацієнта під час планового медичного огляду на слизовій оболонці щік лікар виявив не болючу виразку з щільними краями. За допомогою якого експрес-методу можна підтвердити попередньо поставлений діагноз?

+РІФ (прямий варіант).

Мікроскопії мікропрепарату з матеріалу виразки, пофарбованого за методом Романовського-Гімзи.

Реакції аглютинації на склі матеріалу з виразки з антисироваткою. Культивування ексудату виразки у курячому ембріоні.

РЗК.

У травматологічному відділенні постраждалому зробили первинну хірургічну обробку рани і для створення штучного пасивного імунітету пацієнту ввели певний препарат. Який препарат отримав постраждалий?

+Імунну сироватку.

Вакцину.

Анатоксин.

Антибіотики. Вітаміни.

З метою вивчення властивостей інактивованої (вбитої) бактеріальної вакцини, вона парентерально в оптимальній дозі була введена лабораторним тваринам. У крові тварин дослідник виявив високий титр антитіл, однак тварини гинули після введення невеликої дози живої культури збудника того ж виду. Які властивості виявлено у вакцини при її дослідженні?

+Низька імуногенність, висока антигенність.

Висока імуногенність, висока антигенність. Низька імуногенність, низька антигенність.

Висока імуногенність, низька антигенність.

Низька імуногенність, висока токсигенність.

296. Який препарат лікар призначить пацієнту для створення штучного активного імунітету? Антитоксичну сироватку. +Вакцину.

Антибактеріальну сироватку.

Антибіотик.

Імуноглобулін.

Через 2 тижні організм пацієнта набув резистентності до певної інфекції. Що стало причиною набуття організмом пацієнта резистентності до певної інфекції?

Перенесення захворювання.

Введення інактивованої вакцини.

Введення гомологічної імунної сироватки.

+Введення гетерологічної імунної сироватки. Введення живої (атенуйованої) вакцини. 298. Які властивості імуноглобулінів визначають можливість отримання антиідіотипних вакцин? +Імуногенність – здатність індукувати синтез антитіл.

Алергічні властивості.

Специфічне зв'язування з певними антигенами.Здатність нейтралізувати певні антигени. Опсонізуючі властивості.

299. Результатом щеплення є реакція гуморальної імунної відповіді. Назвіть основні клітини селезінки, які беруть участь у імунній відповіді. Тцтл, Т-хелпери.

Т-лімфоцити-супресори, Т-хелпери, макрофаги.

В-лімфоцити.

+Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити.

Тучні клітини, плазматичні клітини таВ-лімфоцити.

У медицині з профілактичною метою запроваджене щеплення населення проти найбільш розповсюджених збудників. Кооперація яких імунокомпетентних клітин необхідна для ефективного формування первинної клітинної імунної відповіді?

+Макрофагів та Т-лімфоцитів.

Т-лімфоцитів та плазматичних клітин.

Макрофагів та плазматичних клітин.

Тучних клітин та плазматичних клітин. В-лімфоцитів та Т-лімфоцитів.

301. У дитячому садку запланована імунізація дітей з метою профілактики захворювання. Які властивості повинні характеризувати вакцину для щеплення дітей?

+Імуногенність, авірулентність, ареактивність.

Імуногенність, ареактивність.

Авірулентність, проста технологія виробництва вакцин.

Ареактивність, простота у застосуванні. Імуногенність.

302. Для специфічної профілактики захворювання лікар застосував вакцину, яка у своєму складі містила мікроорганізми та знешкоджений формаліном екзотоксин. Як називається така вакцина? +Асоційована.

Генно-інженерна.

Анатоксин.

Хімічна.

Жива (атенуйована).

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...