Главная Обратная связь

Дисциплины:


У лікарню госпіталізували дитину з діагнозом "стафілококовий сепсис". У яке живильне середовище бактеріолог посіє кров хворої дитини для виділення збудника?М'ясопептонний агар.

Середовище Плóскірєва.

+Цукровий бульйон.

Середовище Бýчіна.

Жовтково-сольовий агар.

9. Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на часте утворення фурункулів на обличчі, шиї та плечах. При бактеріоскопії гною з фурункула бактеріолог виявив мікроорганізми кулястої форми у вигляді грон винограду. Яку бактерію виявив бактеріолог? Диплокок.

+Стафілокок.

Мікрокок.

Стрептокок.

Тетракок.

Який препарат не застосовують для імунотерапії стафілококових захворювань?

Антистафілококову плазму.

+Антистафілококову кінську сироватку.

Антистафілококовий імуноглобулін.

Стафілококовий γ (гамма) - глобулін. Стафілококовий анатоксин.

Річного хворого госпіталізували у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал від хворого лікарю необхідно взяти для дослідження та у яке середовище бактеріолог повинен посіяти цей матеріал?

+Кров; у цукровий бульйон.

Спинномозкову рідину; на сироватковий агар.

Сечу; у м'ясопептонний бульйон.

Гній; на жовтково-сольовий агар.

Пунктат лімфовузла; на цистеїновий агар.

12. На лікарському консиліумі обговорюється питання про призначення антибіотиків хворому з септичним станом. Призначаючи хворому антибіотики, яку властивість збудника лікарю необхідно врахувати до отримання результатів чутливості до антибактеріальних препаратів?

Здатність бактерії до капсулоутворення.

+Відношення бактерії до фарбування за методом Грама.

Кислоторезистентність бактерії.

Наявність у бактерії факторів агресії.

Здатність бактерії до спороутворення.

Під час обстеження медичного персоналу хірургічного відділення з носоглотки операційної сестри бактеріолог виділив грампозитивні коки. У мікропрепараті мікроорганізми розміщувалися у вигляді грон винограду, на жовтково-сольовому агарі утворили колонії Sформи з помутнінням та за анаеробних умов ферментували маніт з утворенням кислоти. Який тест підтвердить, що це Staphylococcus aureus?

+Тест на плазмокоагулазу.

Тест на каталазу.

Тест на уреазу.

Тест на пеніциліназу. Тест на цистиназу.

У травматологічне відділення госпіталізували пацієнта з відкритим переломом гомілки. Рана у пацієнта нагноїлася. Під час бактеріологічного дослідження гною бактеріолог ідентифікував мікробну асоціацію стафілокока та кишкової палички. Яка це форма інфекції?

+Змішана інфекція (мікстінфекція).

Вторинна інфекція.

Первинна інфекція.

Ендогенна інфекція. Суперінфекція.

15. Сепсис – генералізоване захворювання людини, при якому мікроорганізм: Виділяється з жовчю.

Виявляється у лімфі.

Переноситься кровотоком.+Розмножується у крові.

Виділяється з фекаліями.

16. У дитини, яка одужує після кору, лікар діагностував плевропневмонію. Захворювання спричинив умовно-патогенний Staphylococcus epidermidis. Назвіть форму інфекції. +Вторинна інфекція.

Суперінфекція.

Реінфекція.

Персистувальна інфекція.

Госпітальна інфекція.

У мікропрепаратах, приготовлених з гною, бактеріолог виявив мікроорганізми округлої форми у вигляді скупчень неправильної форми. Якому мікроорганізму характерна така особливість морфології?

Сарцині.

Диплококу.

Стрептококу.

+Стафілококу. Мікрококу.

У пацієнта з гнійничковими ураженнями шкіри бактеріолог виявив збудника, який на кров'яному агарі утворив округлі середніх розмірів жовті колонії зі зоною гемолізу. У мікропрепараті з колонії бактеріолог виявив грампозитивні коки, які були розміщені у вигляді скупчень неправильної форми. Виділена культура була оксидазо- та каталазопозитивною, ферментувала маніт, синтезувала плазмокоагулазу. Назвіть вид збудника.

Streptococcus pyogenes.

Streptococcus аgalactiae. +Staphylococcus aureus.

Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus epidermidis.

При вивченні імунного статусу хворого бактеріолог визначив фагоцитарну активність нейтрофілів до золотистого стафілокока. Результат реакції показав, що кількість бактерій у фагоцитах не тільки не зменшилася, а навпаки, їх кількість збільшилась і бактерії зберегли життєздатність. Який патологічний процес бактеріолог виявив у хворого?

+Незавершений фагоцитоз.

Завершений фагоцитоз.

Зниження хемотаксису нейтрофілів.

Підвищення хемотаксису нейтрофілів. Зниження адгезії нейтрофілів.

20. Перед виробничою практикою, яка буде проходити у лікарні, лікар обстежив студентів для виявлення серед них бактеріоносіїв стафілококової інфекції (Staphylococcus aureus). Яке середовище застосував бактеріолог для отримання чистої культури бактерій? +Жовтково-сольовий агар.

Середовище Éндо.

М'ясопептонний агар.

Середовище Уїлсона-Блера. Кров'яно-телуритовий агар.

Річний юнак страждає на фурункульоз, який викликаний умовно-патогенним Staphylococcus epidermidis. Яке дослідження найдоцільніше призначити хворому, щоб правильно вибрати препарат для лікування?

+Отримати результати чутливості збудника до антибіотиків.

Визначити фаговар збудника.

Виявити у збудника фактори патогенності.

Визначити антигенні властивості збудника. Дослідити біохімічні властивості збудника.

22. З гнійної рани хворого бактеріолог виділив мікроорганізм кулястої форми, який у мікропрепараті розмістився у вигляді скупчень, які нагадували гроно винограду. Бактерія грампозитивна. На МПА бактерії утворили колонії S-форми. Який вид бактерії бактеріолог виявив у гної з рани? +За наведеними властивостям з'ясувати видову належність бактерії неможливо. Staphylococcus aureus.

Staphylococcus epidermidis.

Staphylococcus saprophyticus.

Streptococcus pyogenes.

З гнійної рани хворого бактеріолог виділив патогенний стафілокок і визначив його чутливість до антибіотиків: пеніциліну – зона затримки росту становила 8 мм, оксациліну – 9 мм, ампіциліну – 10 мм, гентаміцину – 22 мм, лінкоміцину – 11 мм. Який метод застосував бактеріолог для визначення чутливості патогенного стафілокока до антибіотиків?

+Дискодифузійний метод.

Метод серійних розведень.

Бактеріологічний.

Бактеріоскопічний.

Метод Дригáльського.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...