Главная Обратная связь

Дисциплины:


Факультативно-анаеробні грамнегативні ферментувальні палички – збудники холериЯкі заходи специфічної профілактики проводять в осередку холери?

+Імунізацію холерною вакциною.

Пероральне введення антибіотиків.

Дезінфекцію.

Ізоляцію та госпіталізацію хворих на холеру.

Посилення санітарного нагляду за підприємствами харчової промисловості та водоймами.

При визначенні виду збудника, виділеного з організму хворого з підозрою на холеру, одним з етапів ідентифікації збудника є виявлення у бактерії монотрихіальної рухливості. Який метод дослідження застосує бактеріолог?

Метод забарвлення за Леффлером.

Метод посіву уколом у желатину.

+Метод "висячої" або "надавленої" краплі.

Метод посіву уколом у стовпчик агару. Метод посіву у пептонну воду.

У лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставили випорожнення хворого з діагнозом "холера". Який метод мікробіологічної діагностики застосує бактеріолог, щоб підтвердити чи спростувати діагноз?

Алергологічний (шкірно-алергічну пробу).

Бактеріоскопічний.

Біологічний.

Вірусологічний.

+Бактеріологічний.

236. Для характеристики збудника під час дослідження фекалій бактеріолог використав такі вирази: феномен Ісаєва-Пфaйффера, О-сироватка, метод Єрмолаєвої, лужний агар, середовище Дьєдонне. Яка Ваша відповідь відносно виду виділеної копрокультури? +Vibrio cholerae.

Shigella flexneri.

Streptococcus pyogenes.

Klebsiella pneumoniae.

Vibrio parahaemolyticus.

Під час первинного посіву води у 1% лужну пептонну воду через 6 годин на поверхні середовища утворилася ніжна блакитна плівка. Для збудника якого захворювання характерна така культуральна властивість?

+Збудника холери.

Збудника чуми.

Збудника туберкульозу.

Збудника шигельозу.

Збудника псевдотуберкульозу.

В інфекційну лікарню госпіталізували хворого зі скаргами на багаторазовий пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабість, запаморочення. Після огляду пацієнта лікар поставив попередній діагноз "холера". Яке дослідження під час роботи з матеріалом необхідно застосувати бактеріологу, щоб якнайшвидше підтвердити діагноз?

+Пряму та непряму РІФ.

Реакцію аглютинації.

Бактеріологічний метод.

Серологічний метод. Біологічний метод.

У матеріалі від хворого з ознаками ентериту при мікроскопічному дослідженні бактеріолог виявив грамнегативні дещо зігнуті палички, які були розміщені скупченнями, що нагадували "табунці рибок". Яке живильне середовище для посіву випорожнень хворого застосує бактеріолог при виділенні чистої культури збудника?

МПА.

Середовище Ендо.

Середовище Плоскірєва.

Кров'яний агар.+1% лужну пептонну воду.

При мікроскопії препарату "надавлена" крапля та препарату, що пофарбований за методом Грама, які приготовлено з фекалій хворого з попереднім діагнозом "холера", бактеріолог виявив грамнегативні, дещо зігнуті рухливі палички. Яке додаткове дослідження необхідно застосувати бактеріологу для експрес-ідентифікації збудника?

Реакцію фаголізису.

+Реакцію імунофлуоресценції.

Визначення ферментативної активності мікроорганізму.

Реакцію аглютинації.

Реакцію преципітації.

241. З фекалій та блювотних мас хворого з підозрою на холеру бактеріолог виділив культуру вібріонів. Яка реакція дасть можливість бактеріологу з'ясувати збудника захворювання? +Реакція аглютинації з сироватками, які містять антитіла до О-антигену.

Реакція Відаля.

Реакція преципітації.

Реакція аглютинації з сироватками, які містять антитіла до Н-антигену.

Реакція пасивної гемаглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...