Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хворого госпіталізували в інфекційну лікарню з попе-реднім діагнозом "холера". Який основний метод дослідження застосує бактеріолог для підтвердження діагнозу?Алергологічний (шкірно-алергічну пробу).

Біологічний.

+Бактеріологічний.

Серологічний.

Імунологічний.

У селищі епідеміолог зареєстрував спалах захворювання, яке характеризувалось діареєю. У зв’язку з підозрою на холеру випорожнення хворих були направлені до бактеріологічної лабораторії для швидкого підтвердження діагнозу. Які експрес-методи застосує бактеріолог?

Реакцію імунофлуоресценції, реакцію мікроаглютинації.

Реакцію імунофлуоресценції, реакцію термокільцепреципітації.

Реакцію імунофлуоресценції, реакцію зв’язування комплементу.

+Реакцію імунофлуоресценції, реакцію аглютинації.

Реакцію імунофлуоресценції, реакцію преципітації.

244. В інфекційну лікарню госпіталізували пацієнта з діареєю. Під час бактеріоскопічного дослідження фекалій хворого бактеріолог виявив грамнегативні зігнуті палички. Яке захворювання можна запідозрити у хворого? +Холеру.

Черевний тиф.

Сальмонельозний гастроентерит.

Дифтерію.

Кишкову форму чуми.

245. У мікропрепараті з випорожнень хворого бактеріолог виявив грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості під час мікроскопії препарату, у першу чергу, необхідно вивчити для ідентифікації мікроорганізму? +Рухливість.

Наявність капсул.

Наявність спор.

Наявність цист.

Первинну флуоресценцію.

246. З випорожнень хворого на гострий гастроентерит бактеріолог виділив чисту культура рухливих дрібних, дещо зігнутих грамнегативних паличок, які упродовж 6 годин культивування збудника у 1% лужній пептонній воді на поверхні середовища утворили ніжну блакитну плівку. Якому мікроорганізму притаманні такі властивості? +Вібріону.

Спірохеті.

Клостридії.

Бацилі.

Спірилі.

247. З блювотних мас хворого бактеріолог виділив дуже рухливі злегка зігнуті грамнегативні палички, які дали позитивну реакцію з діагностичною сироваткою Інáба. Які симптоми захворювання найімовірніше з'являться у хворого за відсутності лікування? +Зневоднення організму.

Бактеріємія.

Ендотоксичний шок.

Висип на шкірі.

Виразкове ураження тонкої кишки.

У патогенезі холери важливу роль відіграють екзо- та ендотоксини, ферменти агресії. Захворювання характеризується дегідратацією. Яка патогенетична зміна є основною причиною зневоднення організму?

+Активація аденілатциклази.

Відщеплення нейрамінової кислоти.

Деструкція гіалуронової кислоти.

Дефект фосфоліпідів мембран. Деструкція муцину.

249. В інфекційну лікарню лікар госпіталізував чоловіка 30 років з профузною діареєю та блюванням, які призвели до зневоднення організму. У виділеннях хворого бактеріолог виявив холерний вібріон. Який з факторів патогенності збудника був найважливішим у виникненні симптомів, що спостерігалися у хворого? +Екзотоксин.Ендотоксин.

Плазмокоагулаза.

Нейрамінідаза. Фібринолізин.

250. Для специфічної профілактики холери раніше використовували інактивовану (вбиту) вакцину, яка виявилася мало ефективною. Необхідно було удосконалити вакцину. Який антиген холерного вібріона додали для підвищення ефективності вакцини? +Холероген-анатоксин.

Холерний ендотоксин.

Холерний Н-антиген.

Холерний видовий антиген. Холерний типовий антиген.

Парентеральне введення холерної вакцини часто було малоефективним. Була запропонована ентеральна хімічна бівалентна вакцина, яка складалася з анатоксину та соматичних типових антигенів. Чому була надана перевага саме ентеральній вакцині?

+У зв'язку з формуванням місцевого імунітету.

У зв'язку з формуванням загального імунітету.

У зв'язку з формуванням антитоксичного імунітету.

У зв'язку з формуванням антибактеріального імунітету.

У зв'язку з формуванням типоспецифічного імунітету.

252. У портовому місті епідеміолог зареєстрував 30 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, які супроводжувалися частим проносом, блюванням і у кожного хворого лікар відмітив сильне зневодненням організму. Випорожнення хворих нагадували "рисовий відвар". Яке захворювання лікар запідозрив у хворих? +Холеру.

Черевний тиф.

Шигельоз.

Чуму.

Сальмонельоз.

В інфекційну лікарню доставили хворого з попереднім діагнозом "холера". Хворий нещодавно прибув з Індії. Який метод мікробіологічної діагностики може застосувати бактеріолог для експрес-діагностики холери?

+Мікроскопічний.

Алергологічний (шкірно-алергічну пробу).

Біологічний.

Бактеріологічний. Серологічний.

254. У районну бактеріологічну лабораторію доставили воду зі ставка, яка використовувалася на господарські потреби. Під час бактеріологічного дослідження води бактеріолог виділив чисту культуру холерного вібріона. Яке живильне середовище застосував бактеріолог? +1% лужний пептонний агар.

МПБ.

МПА.

Середовище Ендо.

Середовище Рáсселла.

255. Під час дослідження нативного матеріалу, який містив збудника холери, при фазовоконтрастній та темнопольній мікроскопії бактеріолог виявив у бактерії характерну рухливість. З якою особливістю мікробної клітини пов'язана рухливість збудника? +Мікроорганізм є монотрихом.

Мікроорганізм є перитрихом.

Мікроорганізм є спірилою.

Мікроорганізм має війки.

Мікроорганізм має фімбрії.

256. Для проведення планової специфічної профілактики холери необхідно правильно підібрати вакцину. Для цього необхідно знати біовар холерного вібріона, який викликав захворювання в останні роки. Цим біоваром є: +Vibrio cholerae, eltor.

V. cholerae, metschnikovii.

V. cholerae, cholerae (V. cholerae, classic).

V. cholerae, albensis. V. сholerae, proteus.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...