Главная Обратная связь

Дисциплины:


У лікарню госпіталізували дитину з діагнозом "дифтерія". Які препарати Ви призначите пацієнту для специфічного лікування захворювання?Дифтерійний анатоксин, антибіотики.

Вакцину "Кодивак", сульфаніламіди.

+Протидифтерійну антитоксичну сироватку, антибіотики.

Дифтерійні вакцини АКДП, АДП, АД. Дифтерійний бактеріофаг.

Хворій дитині лікар поставив попередній діагноз "дифтерія зіва" і направив досліджуваний матеріал у бактеріологічну лабораторію. Працюючи з матеріалом, бактеріолог отримав чисту культуру, вивчив її особливості морфології, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудника дифтерії. Яке дослідження необхідно провести бактеріологу, щоб довести, що це збудник дифтерії?

Виявити здатність бактерії ферментувати крохмаль.

Вивчити протеолітичні властивості бактерії.

Поставити пробу на уреазу.

Поставити пробу на цистиназу.

+Визначити токсигенність бактерії.

Для перевірки активності антитоксичної протидифтерійної сироватки, термін зберігання якої закінчився, бактеріолог поставив реакцію, яка ґрунтується на поєднанні різних доз сироватки та стабільної дози дифтерійного токсину або анатоксину. Яку назву має ця реакція?

Реакція преципітації.

Реакція бактеріолізу.

РЗК.

Реакція гемаглютинації. +Реакція флокуляції.

У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження матеріалу із зіва бактеріолог виявив бактерії паличкоподібної форми, які розміщувалися у мікропрепараті паралельно одна до одної. Який етіотропний препарат Ви призначите хворому?

Інтерферон.

Еубіотик.

Бактеріофаг.

+Антибіотик.

Антитоксичну протидифтерійну сироватку.

У хворої дитини педіатр виявив підвищення температури тіла до 38 °С, жовто-сіру фібринозну плівку на мигдаликах, відмітив адинамію. Дитина скаржилася на біль у горлі під час ковтання. Педіатр поставив попередній діагноз "дифтерія". Застосувавши які методи мікробіологічної діагностики, бактеріолог підтвердить у пацієнта діагноз "дифтерія"?

Мікроскопічний + алергічний.

Біологічний + серологічний.

Алергічний + серологічний.

+Мікроскопічний + бактеріологічний.

Мікроскопічний + серологічний.

398. Для щеплення використовують екзотоксин, який обробляють формаліном (0,4%) при t = 37-40 °С протягом чотирьох тижнів. Оброблений токсин повністю і незворотньо втрачає токсигенність, але зберігає антигенні та імуногенні властивості. Вперше такий препарат для профілактики дифтерії застосував Гастон Рамóн. Яку назву має цей препарат? +Анатоксин.

Імуноглобулін.

Антитоксична сироватка.

Ад'ювант.

Інактивована вакцина.

399. 5-річний хлопчик під час ковтання відчуває різкий біль та скаржиться на високу температуру (tтіла = 38 °С). Лікар у пацієнта відмітив виражений набряк шиї, ознаки загальної інтоксикації організму, а на мигдаликах виявив жовто-сіру фібринозну плівку, зняття якої супроводжувалося кровотечею. Який попередній діагноз педіатр поставив пацієнту?+Дифтерія.

Скарлатина.

Менінгококовий назофарингіт.

Грип. Кір.

У сім'ї двоє дітей різного віку. В однієї дитини, немовляти, на фоні підвищеної температури лікар зареєстрував спазматичні напади кашлю і поставив попередній діагноз "кашлюк". Подібна клінічна картина місяць тому спостерігалася і у старшої дитини дошкільного віку. Який метод діагностики дасть можливість лікарю у немовляти ретроспективно діагностувати захворювання?

+Серологічний.

Бактеріологічний.

Біологічний.

Мікроскопічний.

Молекулярно-біологічний.

Під час огляду 6-річної дитини на глоткових мигдаликах лікар виявив жовто-сіру фібринозну плівку. Для дослідження лікар взяв слиз із мигдаликів на межі здорової та пошкодженої ділянок і направив до бактеріологічної лабораторії. З досліджуваного матеріалу бактеріолог приготував мікропрепарат, пофарбував його за методом Найссера і виявив Corynebacterium diphtheriae. Яка особливість морфології бактерії є найбільш суттєвою для з'ясування видової належності збудника?

+Полярно розміщені зерна волютину.

Локалізація збудника всередині макрофагів.

Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини.

Розміщення клітин збудника у вигляді "частоколу". Наявність капсули.

402. Оглядаючи 6-річну дитину, на глоткових мигдалинах лікар помітив жовто-сіру фібринозну плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія пофарбованих за методом Найссера мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми з волютиновими зернами на полюсах. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчий час, якщо не буде проведено специфічного лікування? +Токсичне ураження серцевого м'яза та нирок.

Набряк легень.

Дуже сильний нападоподібний кашель.

Папульозний висип на шкірі. Розлади травлення.

403. Для профілактики дифтерії дитячий колектив був щеплений дифтерійним анатоксином з дотриманням усіх правил. Через певний термін у щеплених лікар перевірив титр антитіл для з'ясування питання про надійність захисту дітей проти дифтерії. Контрольне дослідження крові дітей показало, що у декількох осіб рівень антитоксинів дуже низький. Як Ви можете пояснити отриманий результат?

+Наявністю Ir (immune response) генів низького реагування на дифтерійний анатоксин. Пацієнти перехворілина дифтерію.

Пацієнтираніше отримали щеплення дифтерійним анатоксином.

Пацієнти сенсибілізовані до дифтерійних антигенів.

Пацієнти мають антитіла до дифтерійного анатоксину.

У матеріалі від хворого з попереднім діагнозом "дифтерія" бактеріолог виявив палички з потовщеними кінцями. Який метод фарбування застосував бактеріолог для виявлення зерен волютину?

+Метод Найссера.

Метод Грама.

Метод Ожешки.

Метод Ціля-Нільсена. Метод Буррі-Гінса.

405. У хворої дитини з нападоподібним кашлем, характерним для кашлюку, лікар взяв слиз із носоглотки і направив у бактеріологічну лабораторію. Досліджуваний матеріал бактеріолог посіяв на КВА (казеїново-вугільний агар). Через 72 години культивування посіву у термостаті (при t = 37 °С) виросли дрібні вологі колонії, які нагадували краплі ртуті. Назвіть вид збудника захворювання. +Bordetella pertussis.

Staphylococcus aureus.

Neisseria meningitidіs.

Haemophilus influenzae.

Bordetella parapertussis.

Після огляду хворої на ангіну 6-річної дівчинки лікар пацієнтці поставив попередній діагноз "дифтерія" і призначив бактеріоскопічне дослідження слизу з мигдаликів. Охарактеризуйте особливості морфології та тинкторіальні властивості збудника дифтерії.

+Грампозитивні палички, які розміщені під кутом.

Грампозитивні коки, які розміщені у вигляді ланцюжків.

Грамнегативні коки, які розміщені парами.

Грамнегативні палички, які розміщені хаотично. Грамнегативні палички, які розміщені парами.

407. З якою метою бактеріолог при ідентифікації культури Corynebacterium diphtheriae вивчає культуральні властивості, здатність до ферментації крохмалю та гемолітичну активність бактерії?

+Для визначення біовару збудника.

Для визначення серовару збудника.

Для визначення токсигенності бактерії.

Для фаготипування.

Для визначення бактеріоцинів.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...