Главная Обратная связь

Дисциплины:


У зв'язку з несприятливою епідемічною ситуацією на дифтерію для імунізації дорослих лікар застосував ДП-вакцину (дифтерійно-правцеву вакцину). Який імунітет створює цей препарат?+Антитоксичний.

Природній.

Клітинний.

Пасивний.

Постінфекційний.

Річну дитину доставили у лікарню з болями у горлі та високою температурою. Педіатр поставив діагноз "дифтерія". Відомо, що збудник дифтерії виділяє токсин, який порушує

Процес транслокації . Яким чином збудник це робить?

+Збудник модифікує білковий фактор транслокації.

Збудник інгібує транслоказу.

Збудник спричиняє помилки під час трансляції.

Збудник інгібує елонгацію16.

Збудник порушує функціонування аміноацил-тРНК-синтетаз.

З матеріалу від хворого бактеріолог виділив чисту культуру Corynebacterium diphtheriae, приготував мікропрепарат та фарбування його за методом Найссера. Яке включення бактеріолог виявив у збудника?

+Волютин (поліметафосфат).

Крохмаль.

Глікоген.

Сірку.

Краплі нейтральних ліпідів.

Лікар хворому поставив попередній діагноз "дифтерія". З матеріалу (у плівці з мигдаликів) від хворого бактеріолог виділив культуру бактерій. Охарактеризуйте особливості морфології збудника дифтерії.

+Мікроорганізм паличкоподібної форми з булавоподібними потовщенням на кінцях.

Мікроорганізм кулястої форми.

Мікроорганізм паличкоподібної форми.

Мікроорганізм звивистої форми.

Мікроорганізм паличкоподібної форми із загостреними кінцями.

З матеріалу від хворого з попереднім діагнозом "дифтерія зіва" бактеріолог виділив бактерію, яка мала такі властивості: грампозитивна паличка (3,0×0,6 мкм) з потовщеннями на кінцях, палички у мікропрепараті були розміщені у вигляді "частоколу". Назвіть вид бактерії.

+Corynebacterium pseudodiphtheriticum.

Corynebacterium diphtheriae.

Streptococcus pyogenes.

Actinomycetes.

Bordetella pertussis.

У матеріалі з носоглотки 5-річної дитини бактеріолог виявив бактерію, яку за особливостями морфології та біохімічними ознаками ідентифікував як Corynebacterium diphtheriae, але бактерія не продукувала екзотоксин. За яких умов ця бактерія може стати токсигенною?

Хромосомної мутації.

Культивування на телуритовому середовищі.

Пасажу через організм чутливих тварин.

Вирощування за наявності антитоксичної сироватки. +Фагової конверсії.

Для профілактики інфекційних захворювань за календарем щеплень дитину необхідно щепити вакциною АКДП. Охарактеризуйте компоненти, які входять до складу вакцини?

+Інактивована кашлюкова вакцина, дифтерійний та правцевий анатоксини.

Жива (атенуйована) кашлюкова вакцина, дифтерійний та правцевий анатоксини.

Кашлюковий, дифтерійний та правцевий анатоксини.

Інактивовані кашлюкова, дифтерійна та правцева вакцини.Кашлюкова вакцина, дифтерійна та правцева антитоксичні сироватки.

У школі-інтернаті декілька дітей захворіли на ангіну. Педіатр обстежив дітей, за допомогою тампонів взяв матеріал з мигдаликів, приготував мікропрепарати і пофарбував їх за методом Найссера. У мікропрепаратах виявив тонкі палички жовто-коричневого кольору, які були розміщені під кутом у вигляді латинської літери "V", з темно-синіми

15 У основі транслокації лежить обмін негомологічними ділянками хромосом.

16 Елонгація – нарощування на рибосомах новоутвореного поліпептидного ланцюга.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...