Главная Обратная связь

Дисциплины:


У 7-річної дитини педіатр вперше виявив різко позитивну пробу Манту на туберкулін. Про що свідчить її результат?+Про інфікування дитини збудником туберкульозу.

Про інфікування дитини паличкою Хáнсена20.

Про попереднє щеплення вакциною BCG.

Про попередньо зроблену пробу Манту.

Про захворювання на туберкульоз.

441. Під час оформлення дитини до школи з метою вирішення питання щодо необхідності ревакцинації їй було зроблено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить результат цієї проби?

+Про відсутність клітинного імунітету до збудника туберкульозу.

Про наявність клітинного імунітету до збудника туберкульозу.

Про відсутність антитіл до бактерій туберкульозу.

Про відсутність антитоксичного імунітету до збудника туберкульозу.

Про наявність антитіл до збудника туберкульозу.

Лікар хворому поставив попередній діагноз "туберкульоз" і призначив дослідження харкотиння. Мікропрепарат з харкотиння бактеріолог пофарбував за методом ЦіляНільсена. Який результат мікроскопії підтвердить попередній діагноз?

+Тоненькі бактерії червоного кольору на блакитному фоні.

Мікроорганізм з ядром рубіново-червоного кольору та блакитною цитоплазмою.

Бактерії червоного кольору на білому фоні.

Паличкоподібні мікроорганізми фіолетового кольору у вигляді ланцюжків.

Паличкоподібні мікроорганізми червоного кольору на зеленому фоні.

Хворому на туберкульоз, в анамнезі якого відкрита легенева форма захворювання, для виявлення збудника бактеріолог провів мікроскопічне дослідження харкотиння. Який метод фарбування застосував бактеріолог?

Метод Грама (модифікація за Синьовим).

Метод Буррі-Гінса.

Метод Романовського-Гімзи.

+Метод Ціля-Нільсена. Метод Найссера.

З центрифугату порції сечі, отриманої від хворого з підозрою на туберкульоз нирок, бактеріолог приготував препарат для мікроскопії. Який метод фарбування застосує бактеріолог для виявлення збудника?

Метод Буррі-Гінса.

+Метод Ціля-Нільсена.

Метод Грама.

Метод Леффлера. Метод Найссера.

445. Мікропрепарати з харкотиння бактеріолог пофарбував за методом Ціля-Нільсена і виявив поодинці розміщені палички яскраво-червоного кольору. Бактерії були резистентними до дії кислот. При експрес-діагностиці патологічного матеріалу, при дослідженні результатів мікрокультур бактеріолог виявив бактерії, які були розміщені у вигляді "джгута". На живильних середовищах збуднику був притаманний повільний ріст (перші ознаки культивування бактерій з'явилися на 10-15-ту добу). Спор та капсул бактерія не утворює. Якому виду бактерій притаманні ці властивості? Yersinia pseudotuberculosis.

+Mycobacterium tuberculosis.

Histoplasma duboisii.

Klebsiella rhinoscleromatis. Coxiella burnetii.Бактеріолог не виявив мікобактерій у мікропрепараті, який був приготовлений з харкотиння хворого на туберкульоз. Яке дослідження підвищить імовірність виявлення збудника у харкотинні при бактеріоскопії?

+Метод збагачення досліджуваного матеріалу (центрифугування, флотація).

Біологічний метод.

Посів матеріалу у збагачувальне середовище.

Імуноферментний аналіз.

Серологічний метод.

Бактеріолог не виявив мікобактерій у мікропрепараті, який був приготовлений з харкотиння хворого на туберкульоз. Яке дослідження підвищить імовірність виявлення збудника у харкотинні?

+Гомогенізація та флотація.

Методи Прайса та Школьникової.

Темнопольна мікроскопія.

Мікроскопія мікропрепаратів, пофарбованих за методом Ціля-Нільсена. Мікроскопія нативних препаратів.

Дворічна дитина, починаючи з двомісячного віку, страждає на часті бактеріальні інфекції. Алергічна реакція на туберкулін (реакція гіперчутливості ІV типу) позитивна. Який дефект імунної системи можна запідозрити у дитини?

+Уроджений Т-клітинний імунодефіцит.

Набутий імунодефіцит.

Уроджений В-клітинний імунодефіцит.

Уроджений дефект Т-супресорів.

Уроджений комбінований (тотальний) імунодефіцит.

449. Після медичного обстеження першокласників їм було зроблено пробу Манту. У 15 учнів з 35 проба виявилася позитивною. Які специфічні чинники зумовили позитивну реакцію? Антитіла.

Лейкоцити.

Еритроцити.

+Т-лімфоцити. В-лімфоцити.

450. Хлопчик на 5-ту добу життя отримав планове щеплення вакциною BCG. У 7-річному віці лікар призначив дитині ревакцинацію. Результат якого дослідження був підставою для такого рішення лікаря?

+Шкірно-алергічної проби.

Визначення титру протитуберкульозних антитіл.

Медико-генетичного дослідження.

Бактеріоскопії харкотиння. Рентгеноскопії легень.

Сорокарічний чоловік страждає на хронічну інфекцію нирок. Під час дослідження осаду сечі хворого лікар виявив кислоторезистентні бактерії, які мали вигляд тонких злегка зігнутих паличок. На універсальних середовищах бактерії не ростуть, на картопляно-гліцериновому середовищі через декілька тижнів бактерії утворили сухі зморшкуваті колонії з жовтувато-рожевим пігментом. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

+Мікобактерії.

Мікоплазми.

Хламідії.

Трихомонади. Гарднерели.

452. Бактеріолог наніс декілька крапель 1% карболового фуксину Ціля на вкритий фільтрувальним папером мікропрепарат з харкотиння хворого і підігрів препарат до появи парів. Процедуру повторив тричі. Потім зняв папір, занурив мікропрепарат у стакан з 5% сульфатною кислотою, промив водою і пофарбував синькою Леффлера. Для виявлення якого виду бактерій бактеріолог застосував цей метод фарбування? +Mycobacterium tuberculosis.

Staphylococcus aureus.

Streptococcus pneumoniae.

Streptococcus viridans.

Klebsiella pneumoniae.

Під час бактеріоскопії мікропрепаратів з харкотиння хворого після культивування у цитратній крові, бактеріолог виявив мікроколонії, які були розміщені у вигляді "дівочої коси, джгутів". Назвіть метод діагностики туберкульозу.

+Метод мікрокультур Прайса.

Метод Школьникової.

Метод бляшок.

Метод серійних розведень.Метод Кокса.

Під час мікроскопії мікропрепарату з матеріалу від хворого з попереднім діагнозом "лепра" бактеріолог виявив у клітинах палички яскраво-червоного кольору, які були розміщені паралельними рядами і нагадували "пачки сигар". Який метод фарбування застосував бактеріолог?

+Метод Ціля-Нільсена.

Метод Грама.

Метод Леффлера.

Метод Найссера.

Метод Романовського-Гімзи.

455. Який препарат для етіотропного лікування Ви призначите хворому на туберкульоз легень? +Ізоніазид.

Пеніцилін.

Еритроміцин. Тетрациклін Левоміцетин.

456. У хворого тривалий кашель з харкотинням, яке містить щільні гнійні грудочки. Під час бактеріоскопічного дослідження мікропрепаратів, пофарбованих за методом ЦіляНільсена, бактеріолог виявив скупчення коків синього кольору та тонкі зігнуті палички червоного кольору. Який мікроорганізм є причиною захворювання? +Mycobacterium tuberculosis.

Actinomyces bovis.

Staphylococcus aureus.

Escherichia coli.

Corynebacterium diphtheriae. 457. З якою метою у школі першокласникам була зроблена проба Манту з туберкуліном?

+Для відбору школярів, які підлягають ревакцинації вакциною BCG.

Для щеплення проти туберкульозу з профілактичною метою.

Для визначення напруженості імунітету до збудника дифтерії.

Для визначення ступеня алергізації організму до рикетсій.

Для виявлення хворих на паротит.

458. У 1874 році Герхард Хансен описав збудник тяжкого інфекційного хронічного захворювання, яке спостерігається тільки серед людей, з довготривалим інкубаційним періодом та утворенням інфільтратів – лепром. До якого родy належить збудник цієї хвороби? +Mycobacterium.

Corynebacterium.

Enterobacter.

Actinomyces. Rickettsia.

Ґрунт є несприятливим середовищем для більшості патогенних видів бактерій, вірусів, грибів та найпростіших. Проте як шлях передачі деяких збудників інфекційних захворювань ґрунт відіграє важливу роль. Які мікроорганізми можуть найдовше зберігатися у ґрунті?

+Мікобактерії туберкульозу.

Збудник чуми.

Збудники холери.

Збудник туляремії.

Шигели.

З харкотиння хворого з попереднім діагнозом "туберкульоз" бактеріолог приготував мікропрепарат та пофарбував його за методом Ціля-Нільсена. Які властивості збудника вивчив бактеріолог?

+Особливості морфології та тинкторіальні властивості.

Культуральні та ферментативні.

Патогенність та вірулентність.

Біологічні та антигенні.

Токсигенність та імуногенність.

461. Під час фарбування мікропрепарату, приготовленого з харкотиння хворого, бактеріолог використав такі барвники та реактиви: розчин фуксину Ціля, розчин метиленового синього, 5% розчин сульфатної кислоти. Який метод фарбування застосував бактеріолог? +Метод Ціля-Нільсена.

Метод Буррі-Гінса.

Метод Грама.

Метод Пєшкова.

Метод Нáйссера.

462. У бактеріологічну лабораторію лікар направив харкотиння хворого на туберкульоз. Для виявлення при бактеріоскопії у мікропрепараті з харкотиння збудника туберкульозу необхідно застосувати один з методів збагачення харкотиння, який передбачає обробку харкотиння розчином натрію гідроксидом. Як називається цей метод збагачення? +Гомогенізація.

Інактивація.

Флотація.

Фільтрація.

Знешкодження.

463. Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планове масове щеплення новонароджених (на 5-7-му добу життя) проти туберкульозу. Яку пробу застосує лікар для контролю ефективності щеплення дитини проти туберкульозу?

+Туберкулінову пробу Манту.

Пробу Шика.

Реакція Сáкса-Вітебські[17].

Алергічну пробу. Пробу Діка.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...