Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час лікар знову виявив твердий шанкр на статевому органі пацієнта. Назвіть форму інфекції.+Реінфекція.

Вторинна інфекція.

Ускладнення.

Рецидив.

Суперінфекція.

553. Бактеріолог приготував мікропрепарати з висипу на шкірі хворого, везикул, пунктату реґіонарних лімфатичних вузлів і пофарбував мікропрепарати за методом РомановськогоГімзи. При бактеріоскопії бактеріолог виявив блідо-рожеві мікроорганізми з 8-14 рівномірними прямолінійно розміщеними дрібними завитками, а при мікроскопії у темному полі зору – рухливі мікроорганізми. У мікропрепараті бактеріолог виявив також цисти. Назвіть вид збудника, якого виявив бактеріолог у досліджуваному матеріалі? +Treponema pallidum.

Treponema macrodentium. Treponema refringens.

Treponema oralе.

Treponema denticola.

У лікарню госпіталізували хворого, якому необхідно провести серологічне дослідження сироватки крові для діагностики сифілісу. Які інгредієнти необхідні для постановки реакції зв'язування комплементу?

+Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), діагностикум, фізіологічний розчин, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

Сироватка крові хворого (нативна), антиген, фізіологічний розчин, еритроцити барана, гемолітична сироватка, комплемент.

Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, дистильована вода, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, курячі еритроцити, комплемент, гемолітична сироватка.

555. Лікар поставив хворому попередній діагноз "епідемічний поворотний тиф" і для лабораторного підтвердження діагнозу призначив мікроскопічне дослідження матеріалу. У якому матеріалі бактеріолог зможе виявити збудника захворювання? +У крові.

У носоглотковому змиві.

У сечі.

У харкотинні.

У випорожненнях.

556. У двох шахтарів-гірників, які були госпіталізовані влітку до інфекційного відділення з високою температурою (39 °С) та клінічними симптомами захворювання, схожими на грип, при мікроскопії нативних мікропрепаратів у темному полі зору бактеріолог виявив звивисті рухливі мікроорганізми із загнутими потовщеними кінцями. Завитки щільно лягали один до одного. Бактерії мали обертальні та поступальні рухи, S- та C-подібну форму. Яка звивиста форма бактерії має таку морфологію? +Лептоспіра.

Фузобактерія.

Борелія.

Спірохета.

Трепонема.

У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічним висипом на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю, патологоанатом при гістологічному дослідженні тканини нирки, яка була забарвлена за методом Романовського-Гімзи, виявив звивисті бактерії, які мали С- та S-подібну форму. Яку бактерію виявив лікар?+Лептоспіру.

Борелію.

Кампілобактерію.

Спірилу.

Трепонему.

Під час дослідження сироватки крові вагітної з 8-мі-сячною вагітністю лікар виявив позитивну реакцію Вассермáна. Як довести достовірність серологічного дослідження на сифіліс?

+Провести повторне 2-кратне серологічне дослідження через 10-15 днів.

Провести повторне серологічне дослідження відразу після отримання результату. Провести повторне серологічне дослідження після профілактичного лікування.

Поставити реакцію Кана.

Поставити реакцію Сакса-Вітебські.

Під час обстеження лікар у вагітної взяв кров з вени для постановки реакції Вассермана. Реакція виявилася позитивною. Позашлюбні статеві стосунки вагітна та її чоловік заперечують. Яке дослідження лікар повинен призначити для підтвердження чи спростування діагнозу "сифіліс"?

+Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

Мікроскопію мікропрепарату з уретри.

Повторити реакцію Вассермана.

Осадові реакції.

Реакцію зв'язування комплементу.

560. Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар підготував такі реактиви: неспецифічний кардіоліпіновий антиген (спиртовий екстракт ліпідів з серцевого м'яза бика), специфічний ультраозвучений трепонемний антиген, гемолітичну систему, ізотонічний розчин хлориду натрію та сироватку для дослідження. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції? +Комплемент.

Живі трепонеми.

Еритроцити барана.

Діагностична преципітуюча сироватка. Антиглобулінова сироватка.

561. У хворого реакція Вассермана позитивна (++++). Для діагностики якого захворювання використовують цю реакцію? +Сифілісу.

Бруцельозу.

Туберкульозу.

Поліомієліту. Грипу.

Поворотний тиф, який викликається Borrelia caucasica спостерігається лише на певній території, де поширений переносник – кліщ роду Alectorobius. Як називається така форма інфекції?

+Ендемічна.

Реінфекція.

Суперінфекція.

Вторинна.

Мікст-інфекція.

563. Через 7 діб після виконання робіт щодо очищення водоймища хворий звернувся до лікаря зі скаргами на високу температуру, загальну слабість, сильний головний біль, болі у м'язах та гіперемію обличчя. При темнопольній мікроскопії мікропрепарату "надавлена" крапля, приготовленого з крові пацієнта, лікар виявив тонкі звивисті мікроорганізми S- та Cподібної форми. Який вид бактерії спричинив захворювання? +Leptospira interrogans. Treponema pallidum.

Salmonella enteriса.

Staphylococcus aureus.

Clostridium tetani.

564. В інфекційне відділення лікар госпіталізував хворого, який скаржився на сильний головний біль, болі у м'язах, підвищену температуру тіла, загальну слабість, жовтяницю. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз "лептоспіроз". Який метод дослідження дозволить як найшвидше підтвердити діагноз? +Біологічний.

Бактеріологічний.

Алергологічний (шкірно-алергічна проба).

Серологічний.

Бактеріоскопічний (фарбування мікропрепарату за методом Грама).

565. Для серодіагностики сифілісу невелику кількість сироватки хворого лікар додав до культури живих трепонем та комплементу за умов анаеробіозу, а потім приготував препарат "надавлена крапля". Для обліку реакції застосував темнопольну мікроскопію мікропрепарату. Яку серологічну реакцію застосував лікар для діагностики сифілісу? +Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

Реакцію Вассермана.

Осадову реакцію Кана.

Реакцію імунофлуоресценції. Реакцію нейтралізації.

У хворого лікар зареєстрував періодичні повтори гарячки. Кров хворого бактеріолог підшкірно ввів морській свинці. Через 5 днів у крові тварини, яка захворіла, лікар виявив інтенсивно пофарбовані за методом Романовського-Гімзи спірохети з 6-8 нерівномірними завитками. Збудника якого захворювання виявив бактеріолог?

+Ендемічного поворотного тифу.

Лептоспірозу.

Сифілісу.

Епідемічного поворотного тифу. Хвороби Содоку.

Кров хворого з попереднім діагнозом "лептоспіроз" бактеріолог посіяв у середовище Фервóрта-Вóльфа. Посів інкубували у термостаті протягом тижня, але бактеріолог не зареєстрував помутніння середовища. Якими повинні бути подальші дії бактеріолога?

+Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат "надавлена крапля" та мікроскопіювати у темному полі.

Дати відповідь про відсутність лептоспір у досліджуваному матеріалі.

Продовжити культивування збудника до появи помутніння середовища.

Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат, пофарбувати його за методом ЦіляНільсена та мікроскопіювати.

Приготувати з культивованого посіву мікропрепарат, пофарбувати його за методом Найссера та мікроскопіювати.

Після обстеження хворого лікар пацієнту поставив попередній клінічний діагноз "лептоспіроз"? Пацієнт хворіє 2 тижні, тому для підтвердження діагнозу лікар призначив пацієнту серологічне дослідження. Яку реакцію застосує бактеріолог для виявлення специфічних антитіл?

+Реакцію мікроаглютинації – лізису.

Реакцію преципітації.

Реакцію Вассермана.

Реакцію Райта.

Реакцію гемолізу.

Під час профілактичного огляду працівників тваринницької ферми одному з них лікар поставив попередній діагноз "лептоспіроз". Кров цього робітника направили у бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище застосує бактеріолог для культивування збудника?

+Середовище Уленгýта.

Середовище Плоскірєва.

Середовище Ендо.

Середовище Кітта-Тароцці. Середовище Хісса.

Вам для роботи запропоновані такі препарати: 1) бруцельозну вакцину (для нашкірного введення); 2) лептоспірозну вакцину; 3) вакцину BCG; 4) адсорбовану кашлюководифтерійно-правцеву вакцину (АКДП); 5) адсорбований правцевий анатоксин. Який імунітет створюють ці препарати?

+Штучний активний.

Нестерильний (інфекційний).

Антибактеріальний. Штучний пасивний. Антитоксичний.

Лікар хворому поставив попередній діагноз "поворотний тиф" та призначив дослідження крові на піку чергового нападу гарячки. З крові пацієнта бактеріолог приготував мікропрепарат "товста крапля". Який метод фарбування мікропрепарату застосує бактеріолог для виявлення збудника?

+Метод Романовського-Гімзи.

Метод Ціля-Нільсена.

Метод Буррі-Гінса.

Метод Найссера. Метод Ожешки.

Молодого чоловіка виписали з дерматовенерологічного диспансеру, де він лікувався від сифілісу. Через місяць пацієнт знову звернувся до лікаря зі скаргами на появу на статевому органі ущільненої не болючої виразки. Лікар поставив пацієнту діагноз "первинний сифіліс". Які результати попереднього стаціонарного лікування хворого та яку форму інфекції виявив лікар?

+Повне видужання, реінфекція.

Повне видужання, суперінфекція.

Неповне видужання, рецидив.

Неповне видужання, бактеріоносійство. Повне видужання, вторинна інфекція.

У хворого лікар відмітив інтоксикацію та ниркову недостатність. У мікропрепараті, приготовленому з сечі та пофарбованому за методом Романовського-Гімзи, бактеріолог виявив рухливі мікроорганізми рожевого кольору з чисельними дрібними завитками. З анамнезу лікар з'ясував, що хворий декілька днів тому купався у відкритому водоймищі. Збудника якого захворювання виявив бактеріолог?

+Лептоспірозу.

Сифілісу.

Грипу.

Бруцельозу.

Псевдотуберкульозу.

Для підтвердження діагнозу "сифіліс (вторинна стадія)" лікар повинен застосувати реакцію іммобілізації блідих трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?

+Сироватка крові хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

Інактивована сироватка крові хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

Кров хворого, комплемент, завис живих Treponema pallidum.

Сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих Treponema pallidum. Кров хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих Treponema pallidum.

Лаймобореліоз вперше був виявлений в ендемічних районах США, а в наш час на цю хворобу хворіють також в Європі, Азії та Австралії. Яким шляхом відбувається інфікування бореліозом Лайма?

+Через укуси кліщів.

Під час гемотрансфузії.

При контакті із сечею гризунів.

При вживанні м'яса водоплавних птахів. Через укуси вошей.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...