Главная Обратная связь

Дисциплины:


У хірургічному відділенні почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень стафілококової етіології. Яким чином бактеріолог зможе з'ясувати джерело стафілококової інфекції?+Визначенням фаговарів.

Виявленням гемолізину.

Визначенням ферментів агресії.

Визначенням біоварів.

Визначенням чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів.

633. Під час бактеріологічного дослідження гнійного ексудату з опікової рани на МПА виросли великі плоскі безбарвні слизисті колонії з нерівним краєм, які через 24 години при доступі сонячних променів утворили зелено-блакитний водорозчинний пігмент із запахом меду або жасміну. Бактеріоскопія дозволила бактеріологу виявити грамнегативні лофотрихи. Чиста культура збудника мала природну резистентність до більшості антибіотиків. Який вид бактерії виявив бактеріолог у гнійному ексудаті з опікової рани? +Pseudomonas aeruginosa.

Proteus vulgaris.

Klebsiella ozaenae.

Streptomyces griseus. Brucella abortus.

634. Під час дослідження неякісних харчових продуктів бактеріолог виявив рухливі грамнегативні палички, які після 18-годинного культивування на МПА дали характерний "повзучий" ріст у вигляді вуалеподібного напилу. Ізоляти не ферментували лактозу, маніт, ферментували глюкозу, мальтозу та сахарозу з утворенням кислоти та газу, утворювали сірководень та індол. До якого роду відносять бактерії, які бактеріолог виявив у харчових продуктах? +Proteus.

Escherichia.

Pseudomonas.

Salmonella. Shigella.

635. Після планової хірургічної операції епідеміолог зареєстрував випадок анаеробної інфекції. Який матеріал епідеміолог направить на бактеріологічне дослідження для з'ясування причини внутрішньо-лікарняної анаеробної інфекції?

+Перев'язувальний та шовний матеріал (шовк, кетгут).

Сечу хворого.

Кров хворого.

Шматочки ураженої тканини. Тканинну рідину.

У хірургічному відділенні почастішали випадки ускладнення післяопераційних ран. Так, у хворого А. у рановому відокремленні бактеріолог виявив патогенний стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хворого В. – такий самий фаговар. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу від медичного персоналу відділення, змивів з інвентарю операційного блоку, палат та при дослідженні повітря у перев'язочній бактеріолог виділив стафілококи різних фаговарів. Так, в операційної сестри із матеріалу, взятому із зіва, бактеріолог висіяв стафілокок фаговару 80, у медсестри палати інтенсивної терапії – стафілокок фаговару 3А, 3С, 81; у хірурга, який оперував хворого, – стафілокок фаговару 79, у молодшої сестри операційного блоку – стафілокок фаговару 72, у повітрі перев’язочної – стафілокок фаговару 83А, а з інструментарію - стафілокок фаговару 42Е. Хто з обстежених є джерелом інфекції для хворих?

+Медсестра палати інтенсивної терапії.Хірург.

Операційна сестра.

Медсестра перев'язочної.

Молодша сестра операційного блоку.

Під час обстеження медичного персоналу хірургічного відділення у матеріалі, взятому з носоглотки операційної сестри, бактеріолог виявив грампозитивні коки, які розміщувалися у мікропрепараті у вигляді грон винограду; на жовтково-сольовому агарі бактерії утворили колонії S-форми з помутнінням, маніт в анаеробних умовах ферментували до кислоти. За яким тестом у сукупності з переліченими ознаками виділений стафілокок можна ідентифікувати як Staphylococcus aureus?

+Тестом на коагулазу.

Тестом на каталазу.

Тестом на уреазу.

Тестом на пеніцилиназу. Тестом на цистиназу.

У пацієнтів хірургічного відділення почастішали випадки післяопераційних ускладнень. Епідеміолог з'ясував, що у відділенні циркулює госпітальний штам Staphylococcus aureus, бактеріоносієм якого є операційна медсестра. У якому матеріалі, взятому від бактеріоносія, бактеріолог виявив S. aureus?

+У змиві з носоглотки.

У випорожненнях.

У крові.

У сечі.

У змивах з рук.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...