Главная Обратная связь

Дисциплины:


Часто під час лікування хворих антибіотиками бактерії стаютьАнтибіотикорезистентними. За яких умов у бактерій не розвивається резистентність до дії антибіотиків?

+Якщо змінюється проникність клітинних мембран.

Якщо антибіотик взаємодіє з мішенню і пригнічує її функції.

Якщо блокуються неспецифічні мішені.

Якщо синтезуються ферменти типу гідролаз. Якщо змінюється структура мішені.

640. Під час бактеріологічного дослідження гною з післяопераційної рани бактеріолог виділив збудника, який через 7-10 днів у анаеробних умовах на цукрово-кров'яному агарі утворив блискучі колонії чорного кольору S-форми з неприємним запахом. Під час мікроскопії мікропрепаратів з колоній бактеріолог виявив тонкі грамнегативні палички з вираженим поліморфізмом. Який мікроорганізм викликав гнійний процес? +Бактероїди.

Клостридії.

Кишкова паличка.

Вейлонели.

Фузобактерії.

641. Під час бактеріологічного дослідження сечі хворого на поліомієліт бактеріолог виділив мікроорганізми, які на м'ясопептонному агарі утворили колонії з жовто-зеленим пігментом та характерним запахом. Що це за мікроорганізм? +Псевдомонада.

Протей.

Клебсієла.

Ешерихія.

Азотобактерія.

Під час спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри бактеріолог виділив стафілокок, що відрізнявся від штаму, який був виділений від хворих, наявністю Rплазміди. Яку ознаку може отримати госпітальний штам при кон'югації зі стафілококом, виділеним від медсестри?

+Резистентність до антибіотиків.

Синтез лейкоцидину.

Утворення шорстких колоній.

Фертильність.

Здатність до синтезу ентеротоксину.

В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з клінічним діагнозом "озена". Яку серологічну реакцію застосує лікар для підтвердження клінічного діагнозу?

+Реакцію зв'язування комплементу.

Опсоно-фагоцитарну реакцію.

Реакцію нейтралізації.

Реакцію преципітації.

Реакцію гемаглютинації.

644. Назвіть збудника захворювання, який уражає слизові оболонки, викликає запалення внутрішніх органів, сепсис, утворює синьо-зелений гній і є, як правило, резистентним до дії більшості антибіотиків. +Pseudomonas aeruginosa.

Proteus vulgaris.

Streptococcus mutans.

Staphylococcus aureus. Escherichia coli.

645. У хірургічному відділенні від різних пацієнтів з ускладненнями бактеріолог висіяв такі умовно-патогенні бактерії: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis. Яка спільна структура детермінує їх патогенність? +Капсула.

Плазміда.

Спора.

Ліпополісахариди клітинної стінки. Протективний антиген.

Лікар порівнює патологічні процеси бактеріальної етіології: менінгококемію, гострий пієлонефрит, спричинений клебсієлою, сепсис, спричинений Escherichia coli, тяжку ранову інфекцію протейної етіології, післяпологовий ендометрит, спричинений ентеробактерією нез’ясованого виду. Назвіть спільний елемент патогенезу, властивий всім патологічним процесам.+Інтоксикація ліпополісахаридним ендотоксином.

Інтоксикація білковим бактеріальним токсином.

Септичний стан.

Наявність у крові грамнегативних бактерій. Септицемія з розвитком алергічної реакції.

647. У хірургічному відділенні одночасно у декількох хворих лікар відмітив гнійно-запальні ускладнення післяопераційних ран. У матеріалі від усіх хворих бактеріолог виділив культуру стафілококу. Епідеміолог констатував спалах стафілококової інфекції. Яка властивість характеризує стафілокок як збудник госпітальної інфекції? +Полірезистентність до антибіотиків.

Виділення екзотоксину.

Виділення ферментів патогенності.

Широке поширення збудника.

Резистентність збудника до фізичних факторів.

648. Пацієнтка хірургічного відділення скаржиться на біль у попереку та внизу живота, біль при сечовипусканні та часті позиви до сечовипускання. Під час бактеріологічного дослідження сечі бактеріолог виявив грамнегативні оксидазопозитивні бактерії паличкоподібної форми, які утворювали мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Який вид бактерії викликав захворювання? +Pseudomonas aeruginosa.

Proteus mirabilis.

Escherichia coli.

Streptococcus pyogenes.

Mycoplasma pneumoniаe.

649. У лікарню був госпіталізований 65-річний хворий зі скаргами на часте сечовиділення з домішками крові. Лікар направив сечу хворого на бактеріологічне дослідження. Під час посіву сечі на МПА виросли великі колонії з характерним квітковим запахом та синьозеленим пігментом. У мікропрепараті з колонії бактеріолог виявив грамнегативні палички. Який вид бактерії викликав запальний процес сечовидільної системи? +Pseudomonas aeruginosa.

Еsсherichia coli.

Klebsiella ozaenae.

Hafnia alvei.

Proteus vulgaris.

У пологовому будинку епідеміолог зареєстрував спалах інфекції з клінічними ознаками пухирчатки новонароджених. У матеріалі від хворих бактеріолог виділив ідентичні штами стафілококів. Який токсин бакте-ріолог повинен виявити у бактерій для підтвердження спалаху інфекції стафілококової етіології?

+Ексфоліативний токсин.

Ентеротоксин.

Бета-лізин.

Ендотоксин.

Фактор токсичного шоку.

У хворого опікового відділення лікар відмітив гнійне ускладнення. Гній мав синьо-зелений відтінок, що свідчило про інфікування опікової ділянки Pseudomonas aeruginosa. Яка особливість морфології характерна для цього збудника?

+Збудник є грамнегативною бактерією.

Мікроорганізм утворює спору.

Це кокова форма.

Клітини розміщуються парами.

Мікроорганізм утворює міцелій.

У хірургічному відділенні епідеміолог зробив забір матеріалу з різних об'єктів для з'ясування джерела інфікування хворих патогенним стафілококом. Бактеріолог отримав чисті культури і провів дослідження, використавши для цього стандартні стафілококові бактеріофаги. Яке дослідження чистих культур, виділених з різних об'єктів, провів бактеріолог?

+Фаготипування.

Фагодіагностику.

Фагоіндикацію.

Фаготерапію.

Фагоідентификацію.

У терапевтичному відділенні епідеміолог зареєстрував спалах кишкової інфекції, який був пов’язаний з якістю харчових продуктів, якими харчували хворих. Інфекція складно піддавалася антибіотикотерапії. Який збудник є найімовірнішим джерелом госпітальної інфекції?

+Сальмонела.

Стафілокок.

Стрептокок.

Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa). Протей.

У пологовому будинку епідеміолог зареєстрував спалах внутрішньо лікарняної інфекції стафілококової етіології. Якому дослідженню бактеріолог віддасть перевагу при з'ясуванні джерела інфекції?

+Фаготипуванню.

Вивченню біохімічних властивостей збудника.

Вивченню токсиноутворення.

Вивченню чутливості збудника до антибіотиків.

Вивченню антигенної структури збудника.

В опіковому відділенні епідеміолог зареєстрував спалах госпітальної інфекції. У матеріалі від хворих з гнійними ускладненнями та у змивах з поверхонь у санвузлах бактеріолог виявив грамнегативні рухливі палички. Збудник є аеробом, лактозу не ферментує, при культивуванні на МПА утворює пігмент (піоціанін), який зафарбовує живильне середовище у синьо-зелений колір. Який вид бактерії є найімовірнішим збудником госпітальної інфекції?

+Pseudomonas aeruginosa.

Proteus vulgaris.

Salmonella typhimurium.

Escherichia coli.

Bacteroides melaninogenicus.

656. У хворого, якого було прооперовано з приводу раку сечового міхура, через добу лікар відмітив підвищення температури тіла, погіршення загального стану, біль унизу живота. На живильному середовищі бактерії утворили слизисті колонії і виділили пігмент, який зафарбував живильне середовище у синьо-зелений колір. Який вид бактерії, на Вашу думку, викликав у пацієнта післяопераційне ускладнення? +Pseudomonas aeruginosa.

Escheriсhia coli.

Klebsiella pneumoniae. Proteus mirabilis. Salmonella enteriса.

У хірургічному відділенні епідеміолог зареєстрував спалах госпітальної інфекції, який проявлявся у частому нагноєнні післяопераційних ран. Під час бактеріологічного дослідження гною бактеріолог виділив з досліджуваного матеріалу золотистий стафілокок. Яке дослідження бактеріологу необхідно провести для виявлення бактеріоносія серед персоналу відділення?

+Фаготипування.

Мікроскопічне дослідження.

Серологічну ідентифікацію.

Визначення чутливості до антибіотиків.

Ідентифікацію збудника за біохімічними власти-востями.

658. У відділення був госпіталізований хворий з діагнозом "пієлонефрит". Який матеріал необхідно взяти у хворого на бактеріологічне дослідження? +Останню порцію сечі.

Кров.

Жовч.

Ексудат з уретри. Фекальні маси.

659. Один із представників родини Enterobacteriaceae утворює капсулу як у макроорганізмі, так і на живильному середовищі, виростаючи у вигляді слизистих колоній. Відомо також, що цей мікроорганізм є збудником риносклероми – хронічного атрофічного процесу слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. До якого роду відносять збудник? +Klebsiella. Salmonella.

Citrobacter.

Enterobacter. Shigella.

Під час з'ясування причини спалаху внутрішньо лікарняної інфекції з матеріалу від хворих, медичного персоналу та зі змивів, які були взяті з окремих об'єктів довкілля, бактеріолог виділив чисті культури золотистого стафілококу. Яке дослідження необхідно застосувати бактеріологу, щоб з'ясувати ідентичність штамів стафілококів, виділених з різних джерел інфекції?

+Фаготипування.

Визначення біовару.

Серотипування.

Визначення патогенності. Зараження тварин.

661. Матеріал (рановий ексудат) бактеріолог посіяв на щільне живильне середовище, посів інкубував у термостаті при t = 37 ºС упродовж 18 годин. На МПА виросли великі плоскі колонії з різким запахом та з характерним синьо-зеленим пігментом, який дифундував у агар. Який мікроорганізм виріс на живильному середовищі?

+Псевдомонада.

Серація.

Сарцина.

Стафілокок. Клебсієла.

У бактеріологічну лабораторію доставили матеріал від хворого зі щелепно-лицьовою травмою та гнійно-запальним ускладненням, викликаним Klebsiella pneumoniae. Який метод мікробіологічної діагностики застосував бактеріолог для з'ясування причини захворювання?

+Бактеріологічний.

Експрес-метод (реакцію за Аскóлі).

Алергологічний (шкірно-алергічну пробу).

Біологічний метод.

Серологічний (реакцію гальмування гемаглютинації).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...