Главная Обратная связь

Дисциплины:


При індикації збудника вірусолог у алантоїсній рідині курячого ембріону виявив вірус. Яку реакцію застосував вірусолог?+Реакцію гемаглютинації.

Реакцію нейтралізації.

Реакцію гальмування гемадсорбції.

Реакцію зв'язування комплементу.

Реакцію гальмування гемаглютинації.

14. У лабораторії заплановано культивування вірусів. Яке середовище необхідно застосувати для отримання культури клітин у вигляді моношару?

+Середовище Íгла.

Середовище Ендо.

Жовтково-сольовий агар.

Кров'яний агар. Жовчний бульйон.

 

Збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій

З інфекційної лікарні до патолого-анатомічного відділення доставили труп раптово померлої людини з клінічним діагнозом "грип". Які дослідження вірусологу необхідно провести для підтвердження діагнозу?

+Виділення та ідентифікацію вірусу грипу.

Виявлення внутрішньоклітинних включень при світловій мікроскопії.

Виявлення високих титрів антитіл у реакції гальмування гемаглютинації.

Електронно-мікроскопічне виявлення вірусів.

Виявлення антитіл у реакції зв‘язування комплементу.

16. З метою попередження сезонного підйому захворюваності на грип у навчальних закладах провели активну імунізацію дітей та підлітків. Який препарат був використаний для імунізації? +Інактивована (вбита) вакцина.

Ремантадин.

Нормальний імуноглобулін людини.

Оксолін.

Інтерферон. 17. За результатами вірососкопії клітинного моношару, який був інфікований матеріалом від хворого, лікар поставив діагноз "респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція". Які зміни у культурі клітин викликав цей вірус?

+Утворення багатоядерних клітин.

Тотальну деструкцію клітинного моношару.

Відшарування моношару.

Круглоклітинну дегенерацію.

Утворення тілець Бáбеша-Нéгрі.

18. У вірусологічній лабораторії проведено зараження курячих ембріонів змивом з носоглотки хворого на гостру респіраторну інфекцію. Вірусолог виділив вірус, який спричинив аглютинацію 1% зависі курячих еритроцитів. Який вірус виділив вірусолог? +Вірус грипу.

Вірус респіраторно-синцитіáльної інфекції.

Вірус парагрипу.

Риновірус.

Аденовірус. 19. Яку реакцію застосовують для визначення малоактивного вірусу парагрипу?

+РГГадс (реакцію гальмування гемадсорбції).

РГА (реакцію гемаглютинації).

РПГА.

РЗК. РН.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах гострої респіраторної інфекції. Для підтвердження діагнозу "грип" вірусолог провів експрес-діагностику матеріалу, яка ґрунтується на виявленні у досліджуваному матеріалі (змиві з носоглотки) специфічного вірусного антигену. Яку реакцію застосував вірусолог?

+Реакцію імунофлуоресценції.

Реакцію зв'язування комплементу.

Реакцію аглютинації.Реакцію преципітації.

Реакцію опсонізації.

Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення зростання титру антитіл до збудника під час дослідження парних сироваток крові хворого. У скільки разів повинен зрости титр антитіл, щоб результат вважався достовірним?

+У 4 і більше разів.

Удвічі.

В один раз. Утричі.

У півтитру.

Вірус грипу містить внутрішні антигени: нуклеопротеїнні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) та нейрамінідазу (N). Яким антигенам належить основна роль у створенні імунітету проти грипу?

+Гемаглютиніну та нейрамінідазі.

Нуклеопротеїнним антигенам.

Матриксному білку.

Полімеразним білкам. Нейрамінідазі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...