Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сімейний лікар для профілактики грипу порекомендував пацієнту приймати інтерферон? Який механізм дії цього препарату?+Блокує iнiцiацiю трансляцiї та руйнує вiрусспецифiчну iРНК.

Порушує процес утворення нових вірусів.

Гальмує вихід вiрiонiв із клітини.

Блокує "роздягання" вірусу.

Блокує адсорбцію вірусу на рецепторах клітини.

У вірусологічну лабораторію був доставлений матеріал від хворого з діагнозом "ГРВІ". З якою метою вірусолог проведе типування вірусів, виділених з матеріалу від хворого?

+Для етіологічної діагностики вірусної інфекції.

Для вивчення біологічних властивостей вірусів.

Для вивчення фізико-хімічних властивостей вірусів.

Для розроблення засобів неспецифічної профілактики.

Для вивчення резистентності вірусів до дії факторів навколишнього середовища.

Матеріал від хворого з попереднім діагнозом "грип" лікар направив до лабораторії. Під час вірусологічного дослідження матеріалу вірусолог застосував реакцію гемадсорбції. Для виявлення яких вірусів може бути використана ця реакція?

+Вірусів, які мають на своїй поверхні гемаглютинін.

Усіх простих вірусів.

Усіх складних вірусів.

ДНК-геномних вірусів. Будь-яких вірусів.

На промисловому пiдприємствi негайно провели профілактику грипу типу А. Який противірусний препарат був використаний з цією метою?

+Ремантадин.

Бонафтон.

Iнтерферон.

Дiбазол.

Гамма-глобулін.

У 7-річної пацієнтки лікар діагностував параміксовірусну інфекцію. Як проявляється цитопатична дія цього вірусу?

+Утворенням симпласту.

Утворенням внутрішньоядерних включень.

Утворенням тілець Бáбеша-Нéгрі.

Утворенням тілець Лíпшютца. Пошкодженням клітин.

У хворого з підозрою на грип з носоглоткових змивів вірусолог виділив вірус, який володів гемаглютинуючими властивостями. Яку серологічну реакцію необхідно поставити вірусологу для ідентифікації вірусу?

+Реакцію гальмування гемаглютинації.

Реакцію аглютинації.

Реакцію преципітації.

Реакцію Кумбса.

Реакцію гемаглютинації.

У місті епідемія грипу. Який препарат Ви порекомендуєте людям для неспецифічної профілактики захворювання?

+Ремантадин.

Протигрипозну вакцину.

Пеніцилін.

Протигрипозний імуноглобулін. Протигрипозну сироватку.

Для лабораторного підтвердження діагнозу "гостра респіраторна вірусна інфекція" лікар вирішив застосувати серологічний метод діагностики. Коли необхідно взяти матеріал у пацієнта для даного методу діагностики?

+На початку захворювання (якомога раніше) та через 2-3 тижні. На початку захворювання, якомога раніше.

У кінці захворювання у період згасання клінічних проявів.

У момент всіх клінічних проявів.У момент максимального підйому температури.

У хворої дитини лікар діагностував запалення під'язикових та підщелепних слинних залоз. Який патологічний матеріал необхідно взяти у пацієнта для підтвердження діагнозу "епідемічний паротит"?

+Слину та сечу.

Фекалії.

Гнійні виділення.

Біопсійний матеріал. Блювотні маси.

53. При клінічному обстеженні пацієнта педіатр відмітив незначне підвищення температури, збільшення привушних слинних залоз. Зі слини хворого вірусолог виділив вірус, який репродукувався у курячих ембріонах, мав гемаглютинуючі властивості та викликав у культурі клітин утворення симпластів. Які ще органи можуть бути уражені інфекцією? +Статеві залози.

Печінка.

Легені.

Мигдалики.

Головний мозок.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...