Главная Обратная связь

Дисциплины:


У сироватці крові пацієнта за допомогою імуноферментного аналізу лікар виявив HBs-антиген. При якому захворюванні виявляють цей антиген?+Вірусному гепатиті В.

Вірусному гепатиті А.

СНІДі.

Туберкульозі. Сифілісі.

Після огляду хворого та за даними анамнезу лікар пацієнту поставив діагноз "гепатит D (дельта)". Який результат лабораторного дослідження може підтвердити діагноз у хворого?

+Виявлення у крові маркéрів гепатитів В та D.

Виявлення у крові маркерів гепатитів А та В. Виявлення у крові маркерів гепатитів Е та D.

Виявлення у крові маркерів гепатитів С та D. Виявлення у крові маркерів гепатитів F та D.

131. У хворого жовтяниця, гарячка, відсутність апетиту, печінка збільшена на 3см. Яку реакцію у першу чергу необхідно поставити для уточнення діагнозу? +ІФА для виявлення HBs-антигену.

Реакцію Відаля.

Реакцію Вéйгля.

Реакцію Вассермана.

РНГА з хламідійним діагностикумом.

132. Хворого госпіталізували до інфекційної лікарні з діагнозом "гепатит". Який з гепатитів викликається РНК-геномним вірусом, не здатним репродукуватися без наявності HBsAg? +Гепатит D.

Гепатит А. Гепатит В.

Гепатит С. Гепатит Е.

Через місяць після повернення з літнього табору дитина була госпіталізована до інфекційної лікарні із симптомами, на підставі яких лікар поставив діагноз "вірусний гепатит А?" Який найбільш імовірний механізм інфікування дитини?

+Фекально-оральний.

Контактний.

Повітряно-пиловий.

Трансмісивний.

Парентеральний.

134. При дослідженні крові донора лікар виявив один із маркéрів гепатиту В. Виявлення якого з маркерів цього гепатиту не дозволяє використовувати донорську кров для гемотрансфузії? +HBs-антигену.

HBc-антигену. HAV.

HBe-антитіл.

HBe-антигену.

У 25-річного чоловіка розвинулася гарячка та з'явилася жовтяниця. При лабораторному дослідженні крові хворого у ній лікар не виявив ні HBsAg, ні антитіл проти HBsAg. Який з додаткових тестів може найімовірніше підтвердити інфікування пацієнта збудником гепатиту В?

+Виявлення антитіл проти НВсAg.

Виявлення HBeAg.

Виявлення антитіл проти HBeAg.

Виявлення HBxAg.

Виявлення дельта-антигену.

136. До інфекційної лікарні госпіталізували пацієнта зі скаргами на загальну слабість, субфебрильну температуру, пожовтіння склер, шкіряних покривів. З анамнезу лікарю стало відомо, що два тижні тому пацієнт відпочивав на морі та вживав у їжу морепродукти без термічної обробки. Виявлення яких маркерів дозволить лікарю підтвердити діагноз "гострий гепатит Е"? +IgM анти-HEV.

IgM анти-HAV.

IgG анти-HEV.

IgGанти-HAV. IgG анти-HВV.

До інфекційної лікарні госпіталізували пацієнта зі скаргами на загальну слабість, підвищення температури тіла до 38ºС, жовтяницю. Враховуючи те, що декілька місяців тому хворому було зроблене переливання крові, лікар поставив попередній діагноз "вірусний гепатит В". Назвіть основні методи лабораторної діагностики цього захворювання?+Серологічний та молекулярно-генетичний.

Вірусологічний: накопичення вірусу у культурі клітин та індикація за ЦПД.

Виявлення у крові віріонів при електронній мікроскопії.

Вірусологічний: ідентифікація вірусу на лабораторних тваринах за допомогою реакції нейтралізації. Вірусологічний: накопичення вірусу в курячому ембріоні.

При перевірці крові одного з донорів у крові лікар виявив HBsAg. Донор повідомив, що недавно він проходив лікування і йому проводилося парентеральне введення розчинів. Оцініть якість донорської крові для переливання.

+Кров не можна використовувати для переливання.

Кров можна використати для переливання.

Для переливання можна використати тільки плазму крові.

Для переливання можна використати тільки еритроцитарну масу.

Кров може бути використана для переливання тільки після попередньої обробки.

У хворого з тяжким перебігом вірусного гепатиту у крові лікар виявив антитіла проти збудників гепатитів В та D. Відомо, що дельта-вірус не може самостійно репродукуватись у гепатоцитах. Завдяки якому процесу стає можливою репродукція вірусу гепатиту D за наявності вірусу гепатиту В?

+Односторонньої комплементації вірусів.

Інтерференції вірусів.

Генетичної реактивації дефектних вірусів.

Фенотипового змішування.

Мутації у геномі дельта-вірусу.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...