Главная Обратная связь

Дисциплины:


В організм експериментальної тварини науковець ввів онкогенні РНК-геномні віруси. За допомогою якого ферменту відбувається реплікація їх геному?+РНК-залежної ДНК-полімерази.

ДНК-лігази.

ДНК-полімерази.

Транслокази.

ДНК-залежної РНК-полімерази.

197. Який білок-фермент ВІЛ забезпечує зворотну транскрипцію? +Ревертаза.

РНК-полімераза.

Протеаза.

Інтеграза.

Ендонуклеаза.

Яким шляхом не передається ВІЛ-інфекція?

+Контактно-побутовим (за фекально-оральним механізмом).

Трансфузійним.

Ін'єкційним.

Статевим.

Трансплацентарним.

199. Зазначте фактор передачі, через який не відбувається інфікування людини ВІЛ? +Сеча.

Слина.

Кров.

Виділення з піхви.

Сперма.

Хворий, 25 років, протягом останнього року втратив 11 кг ваги тіла, страждає від діареї, госпіталізований з діагнозом "пневмоцистна пневмонія". Лікар пацієнту поставив клінічний діагноз "СНІД". Яке лабораторне дослідження найбільш точно підтвердить клінічний діагноз?

+Імуноблотинг.

Визначення співвідношення CD4+/ CD8+ - клітин.

Визначення кількості Т- та В-лімфоцитів.

Реакція непрямої гемаглютинації. Імуноферментний аналіз.

201. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами, на підставі яких лікар поставив хворому попередній діагноз "ВІЛ-інфекція". Яке лабораторне дослідження найчастіше використовують при ВІЛ-інфекції? +Імуноферментний аналіз.

Реакцію коаглютинації.

Радіоімунний аналіз.

Реакцію непрямої гемаглютинації. Імуноблотинг.

202. Віруси якої родини як складову віріону містять РНК-залежну ДНК-полімеразу? +Retroviridae.

Adenoviridae.

Orthomyxoviridae.

Rhabdoviridae. Reoviridae.

Під час первинного дослідження матеріалу від хворого вірусолог, застосувавши імуноферментний аналіз, виявив у пацієнта антитіла до ВІЛ. Які подальші дії лікаря?

+Провести підтверджувальну діагностику за допомогою імуноблотингу.

Призначити протиретровірусну терапію.

Провести повторне дослідження матеріалу через 1 рік.

Накопичити вірус у культурі клітин.

Провести діагностику за допомогою туберкуліну.

204. У 18-річного юнака лікар виявив збільшення пахових лімфатичних вузлів, тривалу субфебрильну температуру та кандидоз ротової порожнини. Вкажіть найбільш достовірне лабораторне дослідження, яке підтвердить факт інфікування пацієнта ВІЛ-інфекцією. +Вестернблотинг.

Радіоімунний аналіз.

Імуноферментний аналіз для виявлення антитіл.

Реакція імунофлуоресценції.

Імуноферментний аналіз для виявлення антигенів.

205. У 20-річної пацієнтки лікар діагностував СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини? +Т-хелпери.

Гепатоцити.

Ендотеліоцити.

Епітеліоцити. В-лімфоцити.

Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Retroviridae. Вкажіть основну ознаку, яка характеризує цю родину.+Наявність ферменту зворотної транскриптази.

Містять "мінус" РНК.

Прості віруси, які викликають захворювання тільки у людини.

Нуклеїнова кислота не інтегрує у геном клітини-хазяїна.

ДНК-геномні віруси, які є причиною хронічних інфекцій.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...