Главная Обратная связь

Дисциплины:


Назвіть основний метод лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції+Серологічний.

Вірусологічний.

Біологічний.

Алергічний.

Електронна мікроскопія.

213. У хворого на пневмонію у харкотинні вірусолог виявив Pneumocystis carinii. Виключно при якому інфекційному захворюванні може розвинутися ця етіологічна форма пневмонії? +При ВІЛ-інфекції.

При чумі.

При орнітозі.

При легіонельозі. При Q-гарячці.

214. Жінка, 35 років, звернулася до лікаря зі скаргами на загальну слабість, швидку втомлюваність і збільшення регіонарних лімфатичних вузлів (лімфаденопатію). З анамнезу лікар з’ясував, що хвора протягом декількох років парентерально вживала наркотики. При серологічному дослідженні крові (ІФА) у хворої були виявлені антитіла до вірусу ВІЛ-1. Повторне дослідження крові дало позитивний результат. Якою повинна бути подальша тактика лікаря для підтвердження діагнозу?

+Поставити реакцію імуноблотингу (вестернблотингу).

Негайно обстежити всіх сексуальних партнерів з метою виявлення ВІЛ-інфікованих. Діагноз не потребує підтвердження.

Поставити реакцію Відаля.

Поставити реакцію Вассермана.

215. Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp41 та gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp120 вірусу. +CD4.

CD3.

CD8.

CD19. CD28. 216. Хворого проінформували, що серологічне тестування на СНІД буде складатися з двох етапів. Яку реакцію вірусолог використає на першому етапі дослідження для визначення у сироватці крові хворого антитіл проти вірусу?+ІФА. Імуноблотинг.

РІА.

РІФ.

РНГА.

На станції переливання крові у сироватці одного з донорів лікар виявив антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Яке дослідження вірусологу необхідно застосувати для підтвердження діагнозу "ВІЛ-інфекція"?

+Вестернблотинг (імуноблотинг).

Електронну мікроскопію.

Імуноферментний аналіз.

Реакцію імунофлуоресценції. Радіоімунний аналіз.

До кабінету анонімного обстеження на СНІД звернувся пацієнт із проханням обстежити його і з'ясувати, чи не є він інфікованим на ВІЛ-інфекцію. Яку реакцію вірусологу необхідно застосувати для серодіагностики ВІЛ-інфекції?

+Імуноферментний аналіз.

Радіоімунний аналіз.

Полімеразно-ланцюгову реакцію.

Імунний електрофорез.

Реакцію гальмування гемаглютинації.

ВІЛ-інфікованого пацієнта лікар періодично обстежує з метою виявлення ознак активізації процесу. Назвіть ознаку, яка свідчить про перехід ВІЛ-інфекції у СНІД.

+Саркома Капоші. Кількість Т-хелперів нижча 200 кл/мкл.

Зниження кількості нейтрофілів.

Зниження кількості Т-хелперів.

Кількість Т-хелперів нижча за критичний рівень. Виявлення антитіл до gp41.220. У спеціалізованій клініці лікар пацієнту призначив препарати, які пригнічують репродукцію ВІЛ. До якої групи належать препарати, які обов’язково входять у комплексне противірусне лікування? +Аналоги нуклеозидів.

Антибіотики широкого спектра дії.

Інтерлейкіни.

Індинавір (синонім криксиван). Бісептол.

Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез'ясованої етіології, резистентної до стандартної терапії. З анамнезу лікар з'ясував, що пацієнт тривалий час перебував у службовому відрядженні у США. Перебуваючи у відрядженні, отримав травму, лікувався у шпиталі. Після одужання повернувся на батьківщину. Аналізуючи анамнез та клінічну картину захворювання, лікар хворому поставив попередній діагноз "СНІД". Результати якого дослідження дозволять підтвердити у пацієнта попередній діагноз?

+Результати імуноферментного аналізу.

Результати реакції Відаля.

Результати реакції зв'язування комплементу.

Результати електронної мікроскопії.

Результати РГГА (реакції гальмування гемаглютинації).

Після лабораторного обстеження хворого з рецидивними вірусними, бактеріальними та грибковими опортуністичними інфекціями лікар пацієнту поставив діагноз "ВІЛ-інфекція". Результати якого дослідження підтвердили діагноз?

+Результати імуноблотингу.

Результати реакції гальмування гемаглютинації.

Результати реакції пасивної гемаглютинації.

Результати реакції зв'язування комплементу.

Результати імуноферментного аналізу.

223. У хворого, 25 років, з численних шкірних пустул бактеріолог висіяв золотистий стафілокок в асоціації з епідермальним стафілококом, у харкотинні виявив Pneumocystis carinii, у випорожненнях – криптоспоридії, Proteus vulgaris та гриби роду Candida. При якому захворюванні спостерігається таке численне інфікування хворого умовно-патогенними мікроорганізмами? +СНІДі. Дисбактеріозі.

Сепсисі.

Медикаментозному агранулоцитозі. Цукровому діабеті.

224. Жінка, 35 років, з клінічно діагностованим синдромом набутого імунодефіциту померла від пневмонії з вираженою дихальною недостатністю. Яка етіологія пневмонії найбільш імовірна у даному випадку? +Пневмоцисти.

Цитомегаловірус.

Мікобактерія.

Легіонела.

Криптоспоридія.

225. Який діагноз лікар повинен поставити хворому, якщо під час дослідження сироватки крові пацієнта з ознаками імунодефіциту вірусолог виявив антитіла до gp120 та gp41? +ВІЛ-інфекція.

ЕСНО-інфекція.

TORCH-інфекція.

HLTV-інфекція. HBV-інфекція.

226. У крові пацієнта лікар виявив зниження абсолютної та відносної кількості циркулюючих CD4+лімфоцитів. Яке дослідження дало можливість вірусологу виявити ці показники?

+Реакція з міченими моноклональними антитілами.

Реакція розеткоутворення з еритроцитами барана.

Реакція опсонізації.

Реакція бласттрансформації лімфоцитів із фітогемаглютиніном.

Реакція бласттрансформації лімфоцитів із ліпополісахаридом.

У хворого, 27 років, збільшилися підщелепні, пахвові та пахові лімфатичні вузли. При біопсії лімфовузлів лікар виявив фолікулярну гіперплазію і клінічно діагностував ВІЛ-інфекцію. Для якого періоду ВІЛ-інфекції характерні такі зміни?

+Періоду персистувальної генералізованої лімфаденопатії.

Інкубаційного періоду.

Пре-СНІДу.

СНІДу.

Латентного періоду.

228. Застосувавши імуноблотинг, вірусолог у сироватці крові хворого виявив глікопротеїн gp120. При якому захворюванні виявляють цей глікопротеїн? +При ВІЛ-інфекції.

При вірусному гепатиті В.

При туберкульозі.

При сифілісі.

При поліомієліті.

229. При трансфузії якого з препаратів крові ризик інфікування вірусним гепатитом та ВІЛінфекцією є мінімальним: +Альбуміну.

Свіжозамороженої плазми.

Тромбоцитарної маси.

Еритроцитарної маси.

Антигемофільного глобуліну.

230. Під час проведення штучної вентиляції легень методом "рот у рот" у ротову порожнину лікаря потрапила кров хворого на ВІЛ-інфекцію. Який розчин необхідно застосувати лікарю для полоскання ротової порожнини з метою невідкладної профілактики ВІЛінфекції:

+70% етиловий спирт.

2% розчин карбонату натрію.

2% розчин хлораміну.

3% розчин хлорного вапна.

6% розчин пероксиду водню.

231. Водій, 40 років, хворіє протягом двох місяців, скаржиться на загальну слабість, пітливість, часту тривалу діарею та рецидивні респіраторні інфекції, схуд на 12 кг. Об'єктивно: генералізована лімфаденопатія, явища кандидозу ротової порожнини; у фекаліях - домішки слизу та крові. У крові зниження кількості Т-хелперів, CD4+/CD8+< 0,5. Який попередній діагноз лікар поставив пацієнту? +СНІД.

Хронічна дизентерія.

Амебіаз.

Туберкульоз.

Цитомегаловірусна інфекція.

Під час обстеження донора лікар у крові виявив антитіла до ВІЛ-інфекції. Скарг у донора немає. При огляді пацієнт практично здоровий. Який попередній діагноз лікар поставив донору?

+ВІЛ-інфікування.

СНІД.

Усі відповіді правильні. Усі відповіді неправильні.

–.

233. Хворий, який півроку тому мав сумнівний статевий зв'язок, скаржиться на зниження маси тіла, діарею, тривалу гарячку, дерматит. Які клітини уражені збудником? +Т-хелпери.

ТГСТ.

CD8+ (регуляторні, супресори).

В-лімфоцити.

CD8+ (ефекторні, цитотоксичні).

234. Молодий чоловік отримав позитивну відповідь на наявність у нього антитіл до ВІЛ (на підставі результатів ІФА). Пацієнт вимагає додаткового дослідження, яке б підтвердило наявність у нього антитіл до цього збудника. Яке дослідження підтвердить наявність антитіл до ВІЛ-інфекції? +Імуноблотинг.

РПГА.

РІФ.

РГГА. ПЛP.

235. Клінічно здорового 25-річного чоловіка, який планує бути донором, необхідно обстежити на носійство вірусу імунодефіциту людини. Що буде виявлено під час дослідження крові донора, якщо він дійсно є ВІЛ-інфікованим?

+Антитіла до глікопротеїнів вірусу.

Вірусну РНК.

Фермент ревертазу.

Провірус.

Зниження кількості Т-лімфоцитів.

Річній дитині перелили кров, яка містила вірус СНІДу. Упродовж наступних 6 місяців ознаки захворювання не розвинулись, але сформувався стан вірусоносійства, пов'язаний з переходом збудника у форму провірусу. Що являє собою провірус?

+Дволанцюгову ДНК.

Одноланцюгову РНК.

Комплекс вірусних ферментів.

Нуклеокапсид вірусу без суперкапсиду.

Глікопротеїновий компонент суперкапсиду.

237. Одним із перспективних напрямків розроблення засобів для лікування ВІЛ-інфекції є створення препаратів, які конкурентно блокують рецептори на лімфоцитах та попереджають адсорбцію на них вірусу. Які структури клітини відповідають за адсорбцію вірусу? +CD4.

gp120. gp41.

CD28. CD29.

238. Найбільш частим збудником опортуністичних пневмоній при ВІЛ / СНІДі є: +Пневмоцисти.

Стафілококи.

Стрептококи.

Цитомегаловіруси. Клебсієли.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...