Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке лабораторне дослідження при діагностиці ВІЛ-інфекції є найбільш інформативним у серонегативний період захворювання?+ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція).

ІФА для виявлення антитіл.

Вестернблотинг для виявлення антитіл.

Реакція гемаглютинації.

ІФА для виявлення антигенів.

240. ВІЛ-інфікованому була зроблена імунограма, у якій лікар виявив порушення співвідношення CD4+/ CD8+-клітин. Які основні поверхневі маркéри СD (Сluster of Differentiation) знаходяться на поверхні Т-лімфоцита-хелпера?+CD2, CD3, CD4.

CD2, CD3, CD8.

CD19, CD21, CD22.

CD23, CD24, CD37. CD16, CD56.

У пацієнта лікар виявив інфікування Т-лімфоцитів вірусом ВІЛ. Який вірусний синтез каталізує фермент зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза)?

+ДНК на матриці вірусної РНК.

Вірусної ДНК на матриці ДНК.

ДНК на вірусній рРНК.

іРНК на матриці вірусного білку. Вірусної іРНК на матриці ДНК.

242. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудник репродукується безпосередньо у клітинах імунної системи і руйнує їх. Для якого з перелічених захворювань це характерно? +СНІДу.

Дифтерії.

Поліомієліту.

Холери.

Висипного тифу.

Під час дослідження імунного статусу хворого зі злоякісною пухлиною шлунка у периферичній крові лікар виявив значне зниження відносної кількості Т-лімфоцитів. Про що свідчить результат дослідження?

+Про порушення Т-клітинної ланки імунітету.

Про репродукцію вірусу у нейронах, мікрогліальних клітинах головного мозку.

Про персистенцію вірусу.

Про гіпоімуноглобулінемію.

Про порушення реакції гіперчутливості негайного типу.

244. Незважаючи на те, що збудник ВІЛ-інфекції є достатньо вивченим, на сьогодні відсутній препарат для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана мінливість збудника? +Генетичними рекомбінаціями та спонтанними мутаціями.

Фенотиповим змішуванням.

Генетичною реактивацією.

Летальними мутаціями.

Фенотиповим маскуванням.

У матеріалі від хворого вірусолог виявив РНК-геномний вірус, який мав онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?

+Retroviridae.

Picornaviridae.

Rhabdoviridae.

Coronaviridae.

Orthomyxoviridae.

У пацієнта лікар діагностував пухлину вірусної етіології. Охарактеризуйте механізм взаємодії онкогенного вірусу із чутливою клітиною?

+Інтеграція вірусного геному в геном клітини-хазяїна.

Репpодукція вірусу та вихід з клітини брунькуванням.

Персистенція вірусу в клітині.

Репродукція вірусу та вихід із клітини шляхом вибуху.

Репродукція вірусу та утворення цитоплазматичних включень.247. Лікар хворому поставив діагноз "СНІД". Серед перелічених параметрів виберіть той параметр, який є вирішальним у визначенні ступеня тяжкості захворювання: +Співвідношення CD4+/ CD8+-клітин.

Титр комплементу.

Вміст IgG.

Фагоцитарна активність. Кількість природних кілерів.

 

Деякі інші питання з мікробіології

Із гнійно-пінистих виділень із піхви 40-річної жінки мікробіолог приготував мікропрепарат, забарвив його за методом Романовського-Гімзи і виявив мікроорганізм із класу джгутикових. Який мікроорганізм, найбільш імовірно, виявив мікробіолог?

+Triсhomonas vaginalis. Leishmania donovani.

Trypanosoma gambiense.

Triсhomonas hominis.

Lamblia intestinalis або Giardia lamblia.

249. У 32-річної жінки з безсимптомним перебігом хвороби друга дитина народилася мертвою з вираженою мікроцефалією. Про яку хворобу у першу чергу необхідно подумати лікарю? +Токсоплазмоз.

Сифіліс.

Бруцельоз.

Гістоплазмоз. Лістеріоз.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...