Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 12. Займенник як частина мовиПрактичне заняття 1. Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма, граматична категорія, граматичне значення.

План заняття

1. Граматика як розділ мовознавства. Предмет граматики. Проблематика.

2. Граматична форма, граматична категорія, граматичне значення. Взаємозв’язки між ними.

Законспектувати з кн. «Українська мова : Енциклопедія» ст.. Граматика, граматична категорія, граматичне значення!!!!!!!!!

 

Практичне заняття 2. Частини мови і принципи їх класифікації.

План заняття

1. Морфологія і синтаксис як розділи граматик. Взаємозв’язок між ними.

2. Частини мови і принципи їх класифікації.

Практичне заняття 3. Іменник. Лексико-граматичні розряди іменника.

План заняття

1. Іменник як частина мови. Семантико-граматичні ознаки його виділення.

2. Лексико-граматичні ознаки іменників:

· Власні і загальні назви;

· Назви істот/неістот;

· Конкретні/абстрактні назви;

· Іменники з речовинним (матеріальним) значенням;

· Збірні іменники.

3. Перехід іменників з одного лексико-граматичного розряду в інший.

 

Практичне заняття 4. Граматична категорія роду іменників.

План заняття

1. Граматична категорія роду іменника. Її особливості та засоби вираження.

2. Граматичний рід іменників.

3. Семантико-граматичний рід іменників.

4. Класифікація іменників за родами.

5. Проблеми, пов’язані з визначенням родової приналежності абревіатур.

 

Практичні заняття 5. Граматичні категорій відмінка та числа іменників.

План заняття

1. Категорія числа іменників. Іменники з повною та неповною числовою парадигмою.

2. Категорія відмінка. Основні значення відмінків в українській мові.

 

Практичне заняття 6. Принципи поділу іменників на відміни та групи. Характеристика відмін іменників.

План заняття

1. Принципи поділу іменників на відміни та групи.

2. Характеристика 1 відміни. Історичний коментар.

3. Характеристика 2 відміни. Історичний коментар.

4. Характеристика 3 відміни. Історичний коментар.

5. Характеристика 4 відміни. Історичний коментар.

6. Загальний морфологічний розбір іменника як частини мови.

Практичне заняття 7. Прикметник як частина мови.

План заняття

1. Загальна характеристика прикметника як частини мови.

2. Морфологічні ознаки прикметника.

3. Синтаксичні властивості прикметника.

 

Практичні заняття 8. Лексико-граматичні розряди прикметників.

План заняття

1. Лексико-граматичні розряди прикметників.

· Якісні прикметники.· Відносні прикметники.

· Присвійні прикметники.

2. Проміжні розряди прикметників.

 

Практичне заняття 9. Прикметник

План заняття

1. Повні і короткі форми прикметників. Стягнені та нестягнені форми.

2. Особливості відмінювання прикметників.

3. Ступені порівняння якісних прикметників.

 

Практичне заняття 10. Числівник як частина мови. Особливості граматичних категорій числівника.

План заняття

1. Числівник як частина мови.

2. Специфіка вияву граматичних категорій числівника.

3. Функціональні розряди числівників. Питання про порядкові числівники.

 

Практичне заняття 11. Особливості відмінювання числівників різних структурних розрядів

План заняття

1. Структурні розряди числівників.

2. Особливості відмінювання числівників різних структурних розрядів.

 

Практичне заняття 12. Займенник як частина мови.

План заняття

1. Поняття про займенник як частину мови.

2. Погляди мовознавців на займенник як частину мови.

3. Співвіднесеність займенників з іншими частинами мови.

4. Особливості морфологічних категорій займенників.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...