Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цільові навчальні завдання1.Які риси первісної культури присутні в сучасній цивілізації?

2.Які ознаки відрізняють цивілізацію від первісного суспільства?

3.У чому проявляється вплив античної традиції на формування системи західних цінностей?

4.З чим пов'язана притягальна сила давньогрецької міфології?

5.Можливо оцінувати Трипільську культуру як цивілізацію?

6.У чому полягають особливості скіфського «звіриного стилю»?

7.Як найбільші центри давньогрецької культури на сучасній території України впливали на культуру місцевих народів?

8.Яким чином фольклор та прикмети мистецтва розкривають звичаї, вірування й побут стародавніх слов'ян?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У першому питані розглядається антропогенез та культурогенез, існуючі теорії походження людини та культури, періодизація й основні риси первісної культури. Друге питання - визначити матеріальну культуру та духовний світ первісної людини. Є необхідність охарактеризувати рані форми культури, означивши при цьому 2 типи господарювання: таке, що присвоює, і таке, що виробляє. Слід звернути увагу на особливості духовного світу первісної людини: міфологічний характер первісного світогляду, причини виникнення релігії та її форми (анімізм, фетишизм, тотемізм і магія), появу обрядів, зародження мистецтва і роль табу.

Трете та четверте питання включають появу первісної людини на території сучасної України, успіхи Трипільської культури. Необхідно взяти до уваги культурні традиції народів, які населяли територію України в давнину: кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів. Особливе значення мали засновані греками у Північному Причорномор'ї міста-держави. Розглядаючи культуру східних слов'ян, слід звернути увагу на досягнення в галузі матеріальної та духовної культури, розказати про їхні релігійні уявлення, міфологію та зразки мистецтва.

 

 

Практичне заняття № 3

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

(IX -сер. XIV ст.)»

Теоретичні питання

1.Культура дохристиянської Русі.

2.Прийняття християнства і його вплив на культурну традицію Київської Русі.

3.Досягнення культури Київської Русі.

4.Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

Основні поняття: православна церква, український етнос, язичництво, політеїзм, монотеїзм, фольклор, літопис, житіє, билина, притча, іконопис, канон, аскетизм, кирилиця, мозаїка, фреска, книжна мініатюра.

Питання для самоперевірки

1.Які витоки має культура Київської Русі?

2.Який був характер релігійних вірувань стародавніх слов'ян? Що таке язичництво?

3.Міфологія стародавніх слов'ян, її характерні риси.4.Який вплив справило християнство на культурну традицію Київської Русі?

5.Які провідні жанри оригінальної літератури тих часів ви знаєте?

6.Охарактеризуйте основні жанри образотворчого мистецтва Київської Русі. Що уявляють собою мозаїки, фрески, ікони, книжкова мініатюра?

7.Яка форма храму була розповсюджена у Київській Русі? Які пам'ятники архітектури тієї доби ви знаєте?

8.Які види декоративно-прикладного мистецтва набули високого розвитку?

9.Характерні особливості культурних процесів в українських землях за часів феодальної роздробленості.

10.У чому полягає значення культурних зв'язків Галицько-Волинського князівства з іншими землями Русі та західними країнами?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...