Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цільові навчальні завдання. 1.Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва1.Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва.

2.Яким був ідеал людини в культурі нового часу?

3.Становлення основних художніх напрямків та специфіка їх прояву в різних сферах культури нового часу. Чим можна пояснити динаміку стилів?

4.Яким є досягнення і недоліки реалістичного світобачення?

5.Як розуміють завдання художньої творчості імпресіоністи?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні слід розглянути соціально-економічні та політичні передумови становлення та загальні риси і цінності культури нової доби, роль і значення промислового перевороту.

У другому питанні показати основні принципи Просвітництва, зупинитися на досягненнях раціоналістичної філософії, розкрити світський характер культури.

При аналізі культури ХІХ - початку ХХ століття виділити характерні явища у розвитку культурного процесу. Звернути увагу на те, що це була пора нових відкриттів та ідеологій, а також період інтенсифікації міжнародних культурних обмінів. Особливу увагу слід приділити розвитку мистецтва та літератури. Простежити появу різних художніх напрямків у мистецтві, дати їм стислу характеристику, навести приклади. Особу увагу звернути на видатних європейських діячів в галузі науці, літератури, образотворчого мистецтва та музиці XIX.

Практичне заняття №6

«Українська культура у новітню добу»

Теоретичні питання

1.Культурна політика національних урядів (Центральної Ради, гетьмана П.Скоропадського, Директорії).

2.Українська культура в радянський період:

а) сутність і головні риси культури радянських часів;

б) основні етапи розвитку української культури, їх характеристика;

в) успіхи та втрати радянської культури;

г) культура опозиції.

3.Культура українського зарубіжжя.

4.Культура України в умовах незалежності: проблеми та перспективи розвитку.

Основні поняття: радянська культура, національне відродження, «розстріляне відродження» культура опозиції, зарубіжна українська культура, політика українізації, культурна революція, соціалістичний реалізм, русифікація, «жданівщина», плюралізм, шестидесятники, дисиденти, діаспора.

Питання для самоперевірки

1.Розкрити соціокультурні етапи радянської культури.

2.Які основні риси були притаманні культурі тоталітарного суспільства?

3.Якою була доля українських університетів у перше пореволюційне десятиріччя?

4.Назвіть основні літературні течії 20-х років в Україні та їх представників.

5.Поясніть сутність терміну «соціалістичний реалізм».

6.Хто такі дисиденти, коли вони діяли в українській культурі?

7.Дайте характеристику соціально-культурній ситуації в період так званої перебудови, її особливостей.

8.Визначте основні риси нової соціально-культурної ситуації в Україні в умовах незалежності.

9.Які перспективи розвитку української культури в сучасних умовах?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...