Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1: Людина і світогляд: проблема самоздійснення особи№ 1,0,1,1,1,60

Світогляд – це:

- наукова система уявлень про світ, людину і суспільство;

- випадкова сума поглядів та уявлень про світ, природу, людину і суспільство;

- система поглядів, уявлень, вартостей та ідей про світ, людину і суспільство – як усвідомлених, так і неусвідомлених;

- система правильних уявлень про природу, людину і суспільство, що даються у свідомості особи.

 

№ 2,0,1,1,1,60

Достовірні світоглядні знання – це:

- знання теоретичні;

- знання обґрунтовані логічно;

- знання інтуїтивні;

- знання, що підтверджені дією, або досвідом;

- знання, що передані традицією.

 

№ 3,0,1,1,1,60

Радість як чинник самоздійснення особи за своєю природою є станом:

- випадковим;

- акциденцією;

- атрибутивним;

- субстанційним;

 

№ 4,0,1,1,1,60

Радість як чинник самоздійснення особи за своєю природою є станом:

- випадковим;

- акциденцією;

- атрибутивним;

- духовним

 

№ 5,0,1,1,1,60

Задоволення як чинник самоздійснення особи за своєю природою є станом:

- випадковим;

- акциденцією;

- атрибутивним;

- субстанційним;

 

 

№ 6,0,1,1,1,60

Задоволення як чинник самоздійснення особи за своєю природою є станом:

- випадковим;

- акциденцією;

- метафізичним;

- чуттєво-емоційним;

- етимологічним.

 

№ 7,0,1,1,1,40

Світогляд – це поняття, яке виникло у:

- 19 столітті;

- у давньогрецькій філософії;

- у філософії Р. Декарта;

- у 18-му столітті;

- у філософії М. Гайдеґера.

 

№ 8,0,1,1,1,40

До історичних типів світогляду належить:

- міський;

- мітологічний;

- сільський;

- китайський;

- єгипетський.

 

№ 9,0,1,1,1,30

До історичних типів світогляду належить:

- міський;

- філософський;

- сільський;

- китайський;

- єгипетський.

 

№10,0,1,1,1,40

До історичних типів світогляду належить:

- міський;

- сільський;

- китайський;

- релігійний;

- індійський.

 

№11,0,1,1,1,30

Основою релігійного світосприйняття є визнання первинної ролі;

- розуму,

- знань,

- откровення,

- інтуїції,

- сумніву.

 

№12,0,1,1,1,60

В основі світоглядного відношення лежить:

- світ-людина-суспільство;

- раціональність-ірраціональність-нераціональність;

- природа-людина-тварина;

- світ-знання-віра;

 

№13,0,1,1,1,40

До структурних секторів світогляду належить:

- повсякденні знання;

- раціональні знання,

- знання як такі,

- достовірні знання,

- релігійна віра.

 

№14,0,1,1,1,60

До структурних секторів світогляду належить:

- повсякденного знання;

- раціонального знання,- чуттєво-емоційний,

- достовірного знання,

- релігійна віра.

 

№15,0,1,1,1,40

До структурних секторів світогляду належить:

- поведінково-вольовий;

- раціональне знання,

- мітологічний,

- суспільного знання,

- синкретичний.

 

№16,0,1,1,1,40

Головною ознакою філософського світогляду є те, що він обумовлений:

- повсякденними знаннями,

- теоретичним відношенням,

- науковими знаннями,

- емпіричним відношенням;

- достовірними знаннями.

 

 

№17,0,1,1,1,40

- Раціональність, як спосіб мислення і світовідношення, полягає в:

- достовірності;

- логічній несуперечності і когерентності внутрішніх переконань та досвіду;

- неупередженості;

- об’єктивності,

- суб’єктивності

 

№18,0,1,1,1,60

Раціональність, як спосіб мислення і світовідношення полягає в:

- об’єктивності,

- запереченні досвіду;

- заперечення віри;

- визнанні і застосуванні логічно-критичних процедур розуму як джерела істинних знань,

- визнанні і застосуванні повсякденного досвіду як єдиного джерела знань.

 

№19,0,1,1,1,60

Розуміння – це стан ментальності, що має:

- раціональну основу

- емпіричну основу

- метафізичну основу

- світоглядно-культурну й досвідну основу

- природничо-наукову основу

 

№20,0,1,1,1,60

Розуміння і раціональність перебувають між собою у відношенні:

- симетрії,

- підпорядкування,

- субординації,

- взаємодоповнення,

- нейтральності.

 

№21,0,1,1,1,60

Процес світоглядного розуміння, на відміну від раціональності, обумовлюється:

- «горизонтом» культури;

- суспільним життям,

- логічними процедурами,

- повсякденним досвідом,

- несуперечливістю сприйняття

 

№22,0,1,1,1,60

Потреба розуміння, як ментальний стан людини, здатна викликати:

- винятково розумну форму поведінки,

- міфотворчу функцію мислення,

- відмову від логічних помилок,

- винятково достовірне витлумачення дійсності,

- достатні підстави для істинності,

 

 

№23,0,1,1,1,60

Зміст світогляду визначається:

- знаннями про світ як такий,

- знаннями про світ, одержаними на основі природознавства,

- систематизацією знань про світ і місце людини в ньому, що складається довкола поглядів, переконань, цінностей та віри, що сукупно спрямовують життєве орієнтування людини,

- теоретичним рівнем знань про світ і місце в ньому людини.

 

№24,0,1,1,1,60

Світогляд виникає:

- водночас із виникненням “homosapience”,

- як хаотичне нагромадження поглядів і відань,

- як ієрархізована сукупність поглядів, відань, переконань,

- як наслідок утворення теоретичних міркувань про світ,

- разом з формуванням філософського відношення до світу.

 

№25,0,1,1,1,60

Звичайний світогляд є:

- сумою досвідних знань, що властиві людині,

- сумою узагальнених знань, що властиві людині,

- сумою елементарних знань, що властиві людині,

- сумою повсякденних знань, що властиві людині,

- сумою теоретичних знань, властивих людині.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...