Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3: витоки філософії – східна парадигма№46,0,3,1,1,70

Значення писемності для суспільного розвитку полягає насамперед у тому, що:

- писемність стає основою поділу суспільства на грамотних і безграмотних,

- писемність закладає основу зберігання спільного досвіду різних поколінь,

- писемність дає можливість навчатися ремеслу

- писемність стає основою неперервності цивілізації.

 

№47,0,3,1,1,60

Світоглядна концепція солярного монотеїзму полягає у:

- філософському обґрунтуванні існування Бога,

- релігійному сприйнятті існування єдиного Бога,

- запереченні мітологічного світогляду,

- добровільному визнанні єгиптянами віри в єдиного Бога.

 

№48,0,3,1,1,60

Світогляд Стародавнього Сходу (Єгипту і Месопотамії) відзначається:

- філософським обґрунтуванням світу,

- теоретичним обґрунтуванням місця людини у суспільстві,

- побудовою аксіологічної концепції світу,

- наявністю низки філософських ідей,

- побудовою онтологічної концепції світу.

 

№49,0,3,1,1,40

«Солярний монотеїзм» – це концепція:

- світоглядно-релігійна;

- мітологічна;

- філософська

- культурна

- теоретична.

 

№50,0,3,1,1,60

Для філософського світогляду Стародавньої Індії характерним залишається:

- віра в первородний гріх,

- віра у безсмертя душі,

- переконання у смертності духу,

- віра у позаземне життя в раю або у пеклі.

 

№51,0,3,1,1,60

Для філософського світогляду Стародавньої Індії характерним залишається:

- визнання і прагнення нірвани,

- визнання і прагнення щасливого земного життя,

- винятково раціонально-теоретичний пошук шляху до нірвани,

- відмова від раціонального обґрунтування дороги до спасіння.

 

№52,0,3,1,1,60

Для стародавньої індійської філософії характерним є принцип:

- колективного самовдосконалення;

- особистого самовдосконалення,

- кастового вдосконалення,

- відмови від земного самовдосконалення,

- нехтування філософією самовдосконалення.

 

№53,0,3,1,1,60

Твердження «немає нічого вищого над особою» належить до:

- школи конфуціанства,

- вавилонського «Епосу про Гільгамеша»,

- давньоєгипетського «Суперечка Людини і Ба»,

- філософської школи легістів,

- індійських «Упанішад».

 

№54,0,3,1,1,50

Згідно з давньоіндійським філософським світоглядом, «сансара» - це:

- ілюзія, омана,

- стиль життя,

- закон відплати,

- закон переселення душ, реінкарнація,

- принцип ненасильства.

 

№55,0,3,1,1,60

Згідно з давньоіндійським філософським світоглядом, «карма» - це:

- закон відплати у матеріальному коловороті народження і смерті,

- не завдавання зла діями і помислами,- цикл народження і смерті у матеріальному світі,

- принцип відповідальності перед іншим,

- енергія прив’язанності до життя.

 

№56,0,3,1,1,80

Згідно з давньоіндійським філософським світоглядом, «майя» - це:

- закон відплати у матеріальному коловороті народження і смерті,

- не завдавання зла діями і помислами,

- цикл народження і смерті у матеріальному світі,

- принцип відповідальності перед іншим,

- енергія прив’язанності до життя, що породжує його ілюзію, оману.

 

№57,0,3,1,1,80

Згідно з давньоіндійським філософським світоглядом, «дгарма» - це:

- закон відплати у матеріальному коловороті народження і смерті,

- не завдавання зла діями і помислами,

- цикл народження і смерті у матеріальному світі,

- принцип відповідальної поведінки перед іншими,

- енергія прив’язання до життя.

 

№58,0,3,1,1,100

Згідно з давньоіндійським філософським світоглядом, «агімса» - це:

- закон відплати у матеріальному коловороті народження і смерті,

- не завдавання зла всьому живому діями і помислами, принцип терпимості і приборкання гніву й ненависті у почуттях і в розумі,

- цикл народження і смерті у матеріальному світі,

- принцип відповідальної поведінки перед іншими,

- енергія прив’язання до життя.

 

№59,0,3,1,1,100

Особливостями давньоіндійської філософської парадигми є орієнтація на:

- перетворення світу людиною заради спасіння,

- пристосування людини до світу заради суспільного добра,

- уникання людиною повсякденного заради особистого вдосконалення,

- подолання нестерпного світу заради особистого виживання,

- відмова від особистого самовдосконалення заради колективного спасіння.

 

№60,0,3,1,1,100

Особливостями давнькитайської філософської парадигми є орієнтація на:

- перетворення світу людиною заради спасіння,

- пристосування людини до світу заради суспільного добра,

- уникання людиною повсякденного життя заради особистого вдосконалення,

- подолання нестерпного світу заради особистого виживання,

- відмова від особистого самовдосконалення заради колективного спасіння.

 

№ 61,0,3,1,1,100

Особливостями античної філософської парадигми є орієнтація на:

- перетворення дійсності заради індивідуальної свободи і самовдосконалення,

- пристосування людини до світу заради суспільного добра,

- уникання людиною повсякденного життя заради особистого вдосконалення,

- подолання нестерпного світу заради особистого виживання,

- відмова від особистого самовдосконалення заради колективного спасіння.

 

№ 62,0,3,1,1,60

- Поняття «жень» запроваджено у філософії Конфуція для позначення:

- первинності «неба»;

- матеріальної сутності світу;

- логічної основи мислення;

- принципу людяності;

- законів державного врядування.

 

№ 63,0,3,1,1,50

Концепція «виправлення імен» належить до:

- філософії буддизму;

- філософії Конфуція;

- філософії Платона;

- філософії Демокріта;

- філософії санкх’я.

 

№ 64,0,3,1,1,50

Концепція «дао» належить до філософії:

- Конфуція,

- Лао-Цзи,

- легізму,

- моїзму,

- школи імен.

 

№ 65,0,3,1,1,60

Представники філософії легістів вважали, що добро у державі можна забезпечити:

- справедливими законами,

- справедливим правителем,

- забезпеченням свободи,

- жорстокістю і насильством,

- правдивими знаннями.

 

№ 66,0,3,1,1,60

Поняття «жень» стосується:

- традиції,

- порядку,

- ставлення до людини,

- звичаїв,

- законів.

 

№ 67,0,3,1,1,60

У філософській школі легізму вважали, що причинами недобрих учинків людей є:

- доноси,

- несправедливість,

- покарання,

- доброта і людинолюбство,

- підозрілість, страх.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...