Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4: західна філософська парадигма№ 68,0,4,1,1,60

Загальною рисою філософських вчень досократичного періоду є:

- людиноцентрична спрямованість;

- гносеологічна спрямованість,

- натурфілософська спрямованість,

- аксіологічна спрямованість,

- соціальна спрямованість.

 

№ 69,0,4,1,1,60

Загальною рисою досократичної доби давньогрецької філософії є:

- пошуки першооснови буття;

- аксіологічна спрямованість,

- соціальна спрямованість,

- гносеологічна спрямованість,

- етична спрямованість.

 

№ 70,0,4,1,1,40

Під першоосновою світу давньогрецький філософ Анаксимандр розуміє:

- воду;

- повітря

- вогонь,

- апейрон,

- землю.

 

№ 71,0,4,1,1,40

Поняття «апейрон», що запроваджене для пояснення початку світобудови, – позначає:

- речовину,

- матерію,

- ідею,

- нескінченість,

- дух.

 

№ 72,0,4,1,1,40

Згідно з вченням Пітагора, першоосновою світу є:

- якість,

- ідея,

- число,

- дух,

- атом.

 

№ 73,0,4,1,1,40

У філософській теорії Пітагора число 1 (Монос) є символом:

- нескінченості,

- досконалості,

- скінченності,

- розуму,

- блага

 

№ 74,0,4,1,1,40

Закони логічних форм мислення вперше обґрунтовано у філософії:

- Сократа

- Платона

- Аристотеля

- Сенеки

- Декарта

 

 

№ 75,0,4,1,1,50

Математика, як теоретична форма обґрунтування, вперше виникає в:

- Індії,

- Стародавньому Єгипті,

- піфагорійській школі,

- Китаї,

- Вавілоні.

 

№ 76,0,4,1,1,60

Поняття «космос», «філософія», «гармонія» вперше були запроваджені:

- Гераклітом,

- Пітагором,

- Фалесом,

- Аристотелем,

- Сократом.

 

№ 77,0,4,1,1,50

Філософія, як теоретичне обґрунтування буття вперше виникає приблизно:

- 3000 р. тому,

- 2 500 р. тому,

- 2000 р. тому,

- 1500 р. тому.

 

№ 78,0,4,1,1,50

Хто вперше серед античних філософів запровадив поняття «буття» і «небуття»:

- Геракліт,

- Фалес,

- Пітагор,

- Демокріт,

- Парменід.

 

№ 79,0,4,1,1,50

Формулювання важливого філософського принципу «тотожності мислення і буття» вперше було запропоноване:

- Аристотелем,

- Парменідом,

- Платоном,

- Томою Аквінським,

- Геґелем.

 

№ 80,0,4,1,1,40

Вислів «Я знаю лише те, що нічого не знаю» - належить:

- Платону,

- Демокріту,

- Аристотелю,

- Сократу,

- Діогену.

 

№ 81,0,4,1,1,60

Атоми у вченні Демокріта перебувають у русі тому, що:

- вони мають вагу,- так хочуть боги,

- вони не мають ваги,

- на них діє зовнішня причина,

- вони піддаються силі тяжіння.

 

№ 82,0,4,1,1,50

Теоретичні міркування досократичної доби Античної філософії переважно стосувалися проблематики:

- етичної,

- естетичної,

- гносеологічної,

- антропологічної,

- онтологічної.

 

№ 83,0,4,1,1,50

Хто з названих античних мисленників є автором концепції «ідеальної» держави?:

- Демокріт,

- Сократ,

- Епікур,

- Платон,

- Пітагор.

 

№ 84,0,4,1,1,60

Сократичний спосіб пошуку істини одержав назву діалектики за:

- застосування іронії і маєвтики;

- математичне обґрунтування;

- за уникання суперечностей у розмові,

- за звертання до авторитету,

- за натурфілософське обґрунтування.

 

№ 85,0,4,1,1,50

Сократична доба давньогрецької філософії визначається спрямуванням:

- до буття,

- до людини,

- до натурфілософії,

- до природи,

- до гносеології.

 

№ 86,0,4,1,1,50

За Сократом, умовою доброчинності є:

- воля людини,

- правильне знання,

- віра Боже одкровення,

- визнання законів полісу,

- визнання волі авторитету.

 

№ 87,0,4,1,1,30

Кому з давньогрецьких філософів належить імператив: «Пізнай самого себе»?

- Пітагору,

- Парменіду,

- Сократу,

- Платону,

- Аристотелю.

 

№ 88,0,4,1,1,60

Поняття «Світова Душа» у філософії Платона слугує:

- у якості космічного творчого принципу, що проймає собою світ ідей (форм) і світ речей;

- у якості принципу, що виражає дієвість ідей (форм),

- у якості принципу, що виражає волю деміурга,

- як принцип, що виражає матеріальну властивість світу.

 

№ 89,0,4,1,1,50

Згідно з філософією Платона, найбільшими злом у суспільстві є:

- наявність рабів,

- матеріальні нестатки,

- війна,

- несправедливість,

- смертна кара.

 

№ 90,0,4,1,1,30

Аристотель ставився до теорії свого вчителя Платона:

- апологетично,

- нейтрально,

- критично,

- байдуже.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...