Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ремонт будівель і споруд? Його види? Які роботи відносяться до ремонту будівельних конструкцій?Ремонт виробничих будівель і споруд є комплексом технічних заходів, спрямованих на підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як для будівлі в цілому, так і окремих її конструкцій.

Для обліку робіт з обслуговування й поточного ремонту відповідної будови чи споруди має вестись технічний журнал, у який заносяться записи про всі виконані роботи із зазначенням виду і місця робіт (див. додаток Б). Відомості, що вміщені в технічному журналі, відображають технічний стан будівлі (споруди) на даний період часу, а також історію його експлуатації. Крім того, частина цих відомостей служить вихідними даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.

Згідно з „Правилами обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд“ ремонтні роботи поділяються (залежно від технічного стану несучих й огороджуючих конструкцій) на два види:

а) поточний ремонт (для нормального та задовільного стану);

б) капітальний ремонт (для непридатного до нормальної експлуатації стану будівель (споруд) або окремих конструкцій.

Ремонти за іншою, більш детальною класифікацією, що використовується в окремих галузях для деяких споруд (підйомний, середній ремонт і т. ін.), повинні відповідати єдиній класифікації:

при періодичності ремонту до 1 року — поточний;

при періодичності ремонту більше ніж 1 рік — капітальний.

До поточного ремонту виробничих будівель та споруд належать роботи із систематичного і вчасного захисту частин будівлі (споруди) й інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень та поломок. Орієнтовний перелік робіт із поточного ремонту наведено у додатку В.

Поточний ремонт виробничих будівель і споруд здійснюється за рахунок експлуатаційних витрат підприємства чи організації. Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графіками, що складаються службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд на основі опису загальних, поточних і позачергових їх оглядів, а також за заявками персоналу, який експлуатує об’єкти (начальників цехів, керівників підрозділів).

Пошкодження аварійного характеру, що створюють небезпеку для працюючого персоналу чи призводять до пошкодження обладнання, сировини і продукції або до руйнування конструкцій будівлі, повинні усуватися терміново.

До капітального ремонту виробничих будівель та споруд відносять такі роботи, у процесі яких проводиться заміна й підсилення зношених конструкцій і деталей будівель та споруд або їх заміна на більш прогресивні й економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості об’єктів, за винятком повної заміни або повної заміни основних конструкцій, строк служби яких є найбільшим (кам’яні та бетонні фундаменти, всі види стін будівлі, всі види каркасів, труби підземних мереж, опори мостів і т. ін.).Орієнтовний перелік робіт із капітального ремонту наведений в додатку Г.

Під час проведення капітального ремонту не допускається змінювати трасу трубопроводів, автомобільних доріг, залізничних шляхів, ліній зв’язку чи електросилових ліній без погодження відповідних організацій.

Періодичність проведення капітальних ремонтів наведена у додатку Д. У конкретних умовах терміни проведення капітального ремонту потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень, кліматичних умов та інших факторів.

Капітальний ремонт виробничих будівель і споруд може бути комплексним, що охоплює будівлю чи споруду в цілому, або вибірковим, що складається з ремонту окремих конструкцій або окремого виду інженерного обладнання.

Вибірковий капітальний ремонт проводиться у наступних випадках:

· якщо комплексний ремонт будівлі може викликати серйозні перешкоди у роботі підприємства в цілому чи окремого цеху;

· при великому зношенні окремих конструкцій;

· при економічній недоцільності проведення комплексного ремонту.

Під час проведення вибіркового капітального ремонту необхідно в першу чергу передбачити ремонт тих конструкцій, від яких залежить нормальний перебіг технологічного процесу (підкранових балок і шляхів, підлоги, виробничого водопроводу, теплопостачання, вентиляційних систем й установок із кондиціювання повітря, виробничої каналізації тощо), а також конструкцій, через вади яких можуть постраждати інші частини будівлі чи споруди (покрівлі, водостічної мережі, водопровідно-каналізаційні пристрої і т. ін.).

Вибірковий капітальний ремонт виробничих будівель та споруд залежно від їх капітальності й умов експлуатації має здійснюватися з дотриманням періодичності, наведеної в додатку Д.

Проведення чергового комплексного капітального ремонту будівлі (споруди) недоцільне в наступних випадках:

· знесення чи перенесення будівлі (споруди) у зв’язку з майбутнім будівництвом на цьому майданчику;

· припинення експлуатації підприємства, для потреб якого ця будівля чи споруда побудована (наприклад, закінчення запасів корисних копалин);

· реконструкції будівлі;

· розбирання будівлі внаслідок її старіння.

При проведенні капітального ремонту не допускається заміна існуючих конструкцій такими, що не відповідають діючим технічним умовам і нормам нового будівництва.

До робіт із поліпшення благоустрою будівлі відносяться:

· улаштування в будівлях кімнат для приймання їжі, кімнат гігієни й розширення роздягалень;

· поліпшення електричного освітлення приміщень (включаючи заміну світильників), опалення і вентиляції;

· розширення існуючих санітарних вузлів;

покриття булижних та щебеневих вимощень асфальтом.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...