Главная Обратная связь

Дисциплины:


Моделі шкільного самоврядування 

Спираючись на основні підходи в застосуванні методу моделювання в психологічних дослідженнях, можна виділити основні принципи побудови моделі шкільного учнівського самоврядування. Принцип рівневої ієрархічності побудови моделі шкільного самоврядування. Даний принцип використовується при позиційній, організаційній, управлінській моделі.

Модульний принцип побудови моделі самоврядування. Наявність у шкільного самоврядування значного числа взаємозв'язаних різнорідних елементів примушує нас провести аналіз можливих ступенів взаємодії між ними. Модульний принцип побудови моделі дозволяє розширити межі і можливості аналізу проблеми шкільного учнівського самоврядування. Принцип структурності в побудові моделі шкільного самоврядування. Позиційна, організаційна, нормативно-правова, управлінська моделі. Структура повинна виражати те, що залишається незмінним при будь-яких зовнішніх і внутрішніх змінах умов протікання діяльності. Принцип гуманізації в побудові моделі шкільного учнівського самоврядування

Принцип міждисциплінарності в побудові моделі учнівського самоврядування. Вказаний принцип передбачає використання змісту і методів різних наукових і учбових дисциплін.

Принцип самоврядування в побудові моделі учнівського самоврядування. Реалізація даного принципу створює можливості конструювання свого власного образу, проектування життєвої траєкторії. (А.С. Прутченков.) Виділені принципи побудови моделі учнівського самоврядування повинні визначити загальний шлях його створення. Необхідно враховувати те, що всі складові елементи, знакові утворення відображали в максимальній повноті реальну діяльність шкільного, учнівського самоврядування, тобто модель, що розробляється, повинна відповідати всім вимогам надійності, застосовуваним до всіх методів наукового пізнання

Вивчення масової практики показує, що більшість освітніх установ, що мають шкільне самоврядування, використовують так звану модель "Шкільна рада".

У даній моделі самоврядування засноване на точному виконанні вимог законодавчих і локальних актів. Загальні збори учасників освітнього процесу, шкільна рада, загальношкільні збори учнів, педагогічна рада, збори батьків школи – все це адміністративні структури, які можуть і виконувати певні самоуправлінські функції. Саме цей адміністративний ресурс може і повинен бути використаний в освітніх установах, де переважає даний стиль управління і взаємостосунків учасників освітнього процесу. За допомогою цієї моделі учасники освітнього процесу, у тому числі і школярі, реалізують свої громадянські права на участь в управлінні справами загальноосвітньої установи і місцевого співтовариства. Дана класична модель має як сильні, так і слабкі сторони. У даній моделі практично не використовуються такі атрибути сучасної педагогіки і виховання в якості ігрових технологій. Простежується формалізація процесу виборів органів самоврядування, у тому числі й учнівського.


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...