Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми рефератів і доповідей. 1. Характеристика єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації1. Характеристика єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

2. Структура органів керування державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3. Освіта і перспективи розвитку системи державного захисту населення і територій.

4. Забезпечення безпеки населення при введенні надзвичайного положення.

Література

І. Основна:

1. Конституція України (За станом на 1 січня 2006 року). - Xарків: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 48 с.

2. Закон України “Про цивільну оборону України” №2974-ХІІ від 3 лютого 1993 року.

3. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” №1859-IV від 24 червня 2004 року.

4. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” №1809-ІІІ від 8 червня 2000 року.

5. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” №15/98-ВР від 14 січня 1998 року.

6. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” №1281-XIV від 14 грудня 1999 pоку.

7. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я №2801-XIІ від 19 листопада 1992 pоку.

8. Закон України “Про надзвичайний стан” №2501-ХІІ від 26 червня 1992 року.

9. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” №1550-ІІІ від 16 березня 2000 року.

10. Закон України “Про пожежну безпеку” №3745-ХІІ від 17 грудня 1993 року.

11. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” №4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року.

12. Закон України “Про охорону праці” №3108-IV від 17 листопада 2005 року.

13. Закон України “Про оборону України” №1932-ХІІ від 6 грудня 1991 року.

14. Закон України “Про Збройні Сили України” №1935-ХІІ від 6 грудня 1991 року.

15. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1996. – 207 с.

16. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Підручник. - Львів: Афіша, 2005 - 336 с.

17. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2007. - 487 с.

18. Касьянов М.А. та ін. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. - 182 с.

19. Порядочний Л.В., Заплатинський В.М. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона: Навчальний посібник. - К., 2003. - 301 с.

20. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 438 с.

21. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - 182 с.ІІ. Додаткова література:

1. Указ Президента України “Про Міністерство з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”, №1005/96 від 28 жовтня 1996 року.

2. Указ Президента України “Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” №284/99 від 26 березня 1999 року.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про цивільну оборону України”, №299 від 10 травня 1994 року.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, №1198 від 3 серпня 1998 року.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій”, №1099 від 15 липня 1998 року.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, №174 від 16 лютого 1998 року.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення”, №733 від 15 вересня 1993 року.

8. Наказ МВС України “Про Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, №6 від 17 листопада 1994 року.

9. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / М.А. Касьянов, Ю.П. Ревенко, В.О. Медяник, І.М. Арнаут, О.М. Друзь, Ю.А. Тищенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - 288 с.

10. Методичні рекомендації з питань цивільного захисту і дій населення в надзвичайних і екстремальних ситуаціях. - Луганськ: Вид-во УМЦ ГЗ і БЖД Луганської області, 2006. - 176 с.

11. Гуляев В.П. Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине “Гражданская оборона”. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2002. - 12 с.

12. Гуляев В.П. Основы устойчивости работы промышленных объектов в чрез­вычайных ситуациях / Методические указания. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2000. - 20 с.

13. Гуляев В.П. Прогнозирование масштаба заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях на химически опасных объектах / Методические указания. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2002. - 24 с.

14. Ревенко Ю.П. Оценка обстановки на объекте при аварии на АЭС / Методические указания. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2003. - 22 с.

15. Гостюшин А.В. Защити себя и близких. Энциклопедия экстремальных ситуаций. - М.: “Зеркало”, 1994. – 251 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...