Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Пухка сполучна тканина 

У тілі кожного багатоклітинного організму, який проживає в тому чи іншому середовищі, перш за все необхідно розрізняти дві гістологічні структури, що забезпечують основні функції, а саме: в кожному організмі всі основні процеси життєдіяльності відбуваються в оточенні внутрішнього середовища, яке відрізняється від зовнішнього більшою стабільністю свого складу. Обмін речовин в органах і тканинах здійснюється через внутрішнє середовище, через нього частини тіла отримують харчування, в нього ж поступають і продукти життєдіяльності. Внутрішнє середовище представлене складною системою різноманітних тканин із загальними принципами структурної організації, за якими вони об’єднуються в групу тканин внутрішнього середовища.

Сполучна тканина займає в організмі особливе місце, оскільки вона головним чином регулює трофіку тканинних структур, бере участь в обміні речовин і підтриманні гомеостазу організму. Сполучна тканина відноситься до тканин загального призначення, разом із кров'ю та лімфою вони утворюють тканини внутрішнього середовища.

Сполучна тканина об’єднує велику групу тканин, які розвиваються із мезенхіми. Морфологічно вона характеризується різноманітністю клітин і добре розвиненою міжклітинною речовиною, яка складається з волокнистих структур (колагенові, еластичні, ретикулярні волокна) та основної (аморфної) речовини. Фізико-хімічні властивості міжклітинної речовини та її будова значною мірою визначають функціональне значення різновидів сполучної тканини. Сполучна тканина містить кровоносні судини і виконує ряд важливих функцій:

-трофічну, яка пов’язана з регуляцією живлення клітин та їх участю в обміні речовин;

- механічну (опорну), яка полягає у формуванні капсули та строми багатьох органів, входить до складу зв’язок, сухожилок, хрящів, кісток;

- захисну, що здійснюється шляхом механічного захисту від нефізіологічних речовин, фагоцитозу та вироблення імунних тіл;

- пластичну, що виражається в активній участі в процесах регенерації, загоєнні ран;

- гомеостатичну, яка проявляється підтриманням сталості внутрішнього середовища організму.

Сполучна тканина поділяється на власне сполучні тканини та скелетні тканини. Власне сполучні тканини в свою чергу поділяються на волокнисту сполучну тканину та сполучну тканину із спеціальними властивостями. Волокниста сполучна тканина, залежно від вмісту в ній волокнистих структур, поділяється на пухку і щільну. Пухка сполучна тканина містить порівняно більше клітин і основної речовини, і мало волокнистих структур міжклітинної речовини. Щільна сполучна тканина містить дуже багато волокон, мало клітин і аморфного компоненту міжклітинної речовини. Щільну волокнисту сполучну тканину, відповідно до розташування волокнистих структур, поділяють на оформлену і неоформлену: в оформленій тканині волокна розташовані паралельно, а в неоформленій тканині вони йдуть у різних напрямках.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...