Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 5 страница264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів) зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,28
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,28
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції кв. метрів 0,78
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин - " - 0,45
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів - " - 0,33
провадження іншої господарської діяльності - " - 1,10

 

264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр – пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів – колекторів) зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,3
Використання підземного простору – спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,3
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції кв. метрів
 
0,85

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —“— 0,49
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —“— 0,36
провадження іншої господарської діяльності —“— 1,19

  

РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
265.3. База оподаткування 265.3.1. Базою оподаткування є житлова площаоб'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. … 265.3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. 265.3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті. 265.3. База оподаткування 265.3.1. Базою оподаткування є загальна площаоб'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. … 265.3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площакожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. 265.3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті.
265.4. Пільги із сплати податку 265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів; в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності). 265.4. Пільги із сплати податку 265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів; в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб аборелігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
265.5. Ставка податку 265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків,житлова площаяких не перевищує 500 кв. метрів; б)2,7 відсотка - для квартири/квартир,житлова площаяких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарнажитлова площаяких не перевищує 740 кв. метрів; г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарнажитлова площаяких перевищує 740 кв. метрів. 265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах: а) 1 відсоток - для квартир,житлова площаяких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площаяких не перевищує 500 кв. метрів; б) 2,7 відсотка - для квартир,житлова площаяких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків,житлова площаяких перевищує 500 кв. метрів. 265.5. Ставка податку 265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків,загальна площаяких не перевищує 500 кв. метрів; б)2,7 відсотка - для квартири/квартир,загальна площаяких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів; в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарназагальна площаяких не перевищує 740 кв. метрів; г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарназагальна площаяких перевищує 740 кв. метрів. 265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах: а) 1 відсоток - для квартир,загальна площаяких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площаяких не перевищує 500 кв. метрів; б) 2,7 відсотка - для квартир,загальна площаяких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків,загальна площаяких перевищує 500 кв. метрів.
265.7. Порядок обчислення суми податку 265.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площітаких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарноїжитлової площітаких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої вагижитлової площікожного з об’єктів житлової нерухомості. … 265.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру житлової площіоб’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. 265.7. Порядок обчислення суми податку 265.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площітаких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарноїзагальної площітаких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої вагизагальної площікожного з об’єктів житлової нерухомості. … 265.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру загальної площіоб’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

РОЗДІЛ XІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб Ставки податку, гривень за 1 кв. метр Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3 0,28  
від 3 до 10 0,56  
від 10 до 20 0,90  
від 20 до 50 1,40 1,2
від 50 до 100 1,69 1,4
від 100 до 250 1,97 1,6
від 250 до 500 2,26 2,0
від 500 до 1000 2,82 2,5
від 1000 і більше 3,95 3,0
Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб Ставки податку, гривень за 1 кв. метр Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3 0,30  
від 3 до 10 0,61  
від 10 до 20 0,97  
від 20 до 50 1,52 1,2
від 50 до 100 1,83 1,4
від 100 до 250 2,13 1,6
від 250 до 500 2,45 2,0
від 500 до 1000 3,05 2,5
від 1000 і більше 4,28 3,0

 

Стаття 288. Орендна плата 288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. 288.5.1. не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; Стаття 288. Орендна плата 288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;    

 

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
Стаття 303. База оподаткування Стаття 303. База оподаткування
303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року. 303.1. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ цього Кодексу. Базою оподаткування податком для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ цього Кодексу.
ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Стаття 314. Платники збору Стаття 314. Платники збору
314.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. 314.1 Платниками збору є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи договорів простого товариства, які:
  а) провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів;
  б) споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину;
  в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.
Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором
315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу. 315.1. Об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі:
  а) відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення – на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу, для платників, що визначені у підпункті „а” пункту 314.1 статті 314;
  б) імпортованому у звітному періоді платником, що визначений у підпункті „б” пункту 314.1 статті 314;
  в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, що визначені платниками у підпункті "в" пункту 314.1 статті 314, за виключенням обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно до розділу І, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин із дотриманням самостійно затверджених платником відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу.
Стаття 316. Ставки збору Стаття 316. Ставки збору
316.1. Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів: 316.1. Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів:
а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);
б) бюджетні установи б) бюджетні установи
в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ.
  г) суб’єкти господарювання, що визначені у підпункті „б” пункту 314.1 статті 314;
  д) суб’єкти господарювання, у тому числі уповноважені особи простих товариств, що визначені у підпункті „в” пункту 314.1 статті 314.
Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
317.2. Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість. 317.2. Під діючим тарифом слід розуміти:
  а) ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що визначені у підпункті „а” пункту 314.1 статті 314;
  б) митну вартість оформлення природного газу для платників, що визначені у підпункті „б” пункту 314.1 статті 314;
  в) середню митну вартість імпортованого природного газу, що визначається у порядку визначеному цим Кодексом, для платників, що визначені у підпункті „в” пункту 314.1 статті 314.
317.4. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 317.4. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
  317.5. Платники, що визначені у підпункті „б” пункту 314.1 статті 314 сплачують збір до або в день подання митної декларації.

 

РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 320. Ставки збору Стаття 320. Ставки збору
Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1. Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби 0,03 - 300 ГГц 0,42 1. Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби 0,03 - 300 ГГц 0,84
2. Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03 - 470 МГц 408,62 2. Радіозв’язок: - фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб; - морської радіослужби 0,03 — 470 МГц 0,03 — 470 МГц 817,24 408,62
3. Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30 - 470 МГц 408,62 3. Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30 - 470 МГц 817,24
4. Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів 30 - 470 МГц 204,95 4. Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів 30 - 470 МГц 409,90
5. Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427 - 2400 МГц 2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5850 МГц 10,32 5. Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427 - 2400 МГц 2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5850 МГц 20,64
6. Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 20,62 6. Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 41,24
7. Транкінговий радіозв'язок 30 - 470 МГц 1267,09 7. Транкінговий радіозв'язок 30 - 470 МГц 2 534,18
8. Пошуковий радіозв'язок 30 - 960 МГц 16 344,64 8. Пошуковий радіозв'язок 30 - 960 МГц 32 689,28
9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц 41,24 9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц 82,48
10. Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц 27,07 10. Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30 - 3000 МГц 3 - 30 ГГц 54,14
11. Стільниковий радіозв'язок 300 - 2200 МГц 10 183,17 11. Стільниковий радіозв'язок 300 - 2200 МГц 20 366,34
12. Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2 - 7 ГГц 18,05 12. Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2 - 7 ГГц 36,10
10 - 42,5 ГГц 6,45 10 - 42,5 ГГц 12,90
13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц - 30 МГц   13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц - 30 МГц  
до 1 кВт включно   489,82 до 1 кВт включно   979,64
від 1,1 до 10 кВт включно   736,03 від 1,1 до 10 кВт включно   1 472,06
від 10,1 до 100 кВт включно   1041,53 від 10,1 до 100 кВт включно   2 083,06
від 101 до 500 кВт включно   1225,85 від 101 до 500 кВт включно   2 451,70
від 501 кВт і вище   2036,63 від 501 кВт і вище   4 073,26
14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30 - 300 МГц   14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30 - 300 МГц  
від 1 до 10 Вт включно   20,62 від 1 до 10 Вт включно   41,24
від 10,1 до 100 Вт включно   61,88 від 10,1 до 100 Вт включно   123,76
від 101 Вт до 1 кВт включно   101,83 від 101 Вт до 1 кВт включно   203,66
від 1,1 до 5 кВт включно   163,71 від 1,1 до 5 кВт включно   327,42
від 5,1 до 20 кВт включно   306,79 від 5,1 до 20 кВт включно   613,58
від 20,1 кВт і вище   408,62 від 20,1 кВт і вище   817,24
15. Передавання звуку залежно від потужності: 66 - 74 МГц 87,5 - 108 МГц   15. Передавання звуку залежно від потужності: 66 - 74 МГц 87,5 - 108 МГц  
до 100 Вт включно   153,39 до 100 Вт включно   306,78
від 101 Вт до 1 кВт включно   306,79 від 101 Вт до 1 кВт включно   613,58
від 1,1 до 10 кВт включно   489,82 від 1,1 до 10 кВт включно   979,64
від 10,1 кВт і вище   613,56 від 10,1 кВт і вище   1 227,12
16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300 - 880 МГц   16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300 - 880 МГц  
до 10 Вт включно   14,18 до 10 Вт включно   28,36
від 10,1 до 100 Вт включно   28,36 від 10,1 до 100 Вт включно   56,72
від 101 Вт до 1 кВт включно   61,88 від 101 Вт до 1 кВт включно   123,76
від 1,1 до 5 кВт включно   122,47 від 1,1 до 5 кВт включно   244,94
від 5,1 до 20 кВт включно   244,91 від 5,1 до 20 кВт включно   489,82
від 20,1 кВт і вище   306,79 від 20,1 кВт і вище   613,58
17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті 9 кГц - 400 ГГц 613,56 17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті 9 кГц - 400 ГГц 1 227,12

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...